Samen met de Universiteit Maastricht ontwikkelde het UWV de methode inclusief herontwerp van werkprocessen. Hiermee kunnen bedrijven nieuwe vormen van arbeidsdeling toepassen, zodat er meer kansen ontstaan voor het aannemen van jongeren met een arbeidshandicap. De methode wordt op dit moment in verschillende organisaties succesvol toegepast, onder meer in het Slotervaartziekenhuis.

Productieve mix
‘Mensen met een arbeidshandicap passen niet één op één in reguliere functies. Bovendien zijn de meeste bedrijven zo georganiseerd, dat er exclusief plaats is voor mensen die tien van de tien vereiste competenties in huis hebben,’ schetst Henny Mulders, adviseur Inclusieve arbeidsorganisaties bij het UWV. Mulders werkt voor dit project nauw samen met Frans Nijhuis en Fred Zijlstra, beide verbonden aan de Universiteit Maastricht. ‘Maar niet alleen mensen met een arbeidshandicap, ook veel oudere werknemers hebben niet genoeg in huis tot hun 67ste op dezelfde manier door te kunnen werken. Dat betekent beslist niet dat ieder bedrijf uit piëteit één troetelwajonger moet aannemen. Het zou veel normaler moeten worden om mensen met verschillende mogelijkheden mee te laten doen. Door flexibel te zijn en de arbeidsdeling aan te passen aan de diversiteit in talenten en mogelijkheden van de werknemers, kunnen we tot een optimale, productieve mix komen. Van een exclusieve naar een inclusieve organisatie. Niet alleen met Wajongers, maar met alle groepen mensen die niet één op één passen in een reguliere functie. Zakelijk gezien: een mix die het verschil kan maken tussen rode en zwarte cijfers’.

Arbeidsdeling
Met de nieuwe methode van het UWV en de Universiteit Maastricht worden alle werkprocessen systematisch geanalyseerd, op zoek naar elementaire taken die door Wajongers kunnen worden uitgevoerd. Die taken worden samengevoegd en logisch opnieuw verbonden aan het werk dat overblijft. Zo ontstaan structureel functies voor werknemers met een beperking. Dat zijn nieuwe functies, die ook economisch aantrekkelijk zijn voor de werkgever. Mulders: ‘Arbeidsdeling aan de bovenkant van de arbeidsmarkt is niet nieuw. Er is geen huisarts meer zonder praktijkondersteuner en in veel ziekenhuizen is de nurse-practionar niet meer weg te denken. Maar je kunt niet zomaar de simpele taken uit een functie knippen. Belangrijk is dat in het werk dat ‘overblijft’ voldoende ruimte zit om te herstellen. Bovendien moet het werk ook aantrekkelijk blijven’. Zo leek het in een garage efficiënt het werk van een monteur ogenschijnlijk te ontlasten door het terugbrengen van de auto’s naar klanten uit te laten voeren door goedkopere krachten. Konden de geschoolde monteurs doen waar ze goed in waren, namelijk repareren. Maar juist dat ritje aan het einde van de dag was voor de monteurs een moment van herstel. Dit door iemand anders laten doen werkte contraproductief.

Leer-werktraject
De UWV en de Universiteit Maastricht zijn sinds 2010 op verschillende plaatsen aan de slag met de nieuwe methode die focust op arbeidsdeling aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam gaf ruim baan om de nieuwe aanpak te testen. Na een analyse van de arbeidsprocessen en re-locatie van werk gingen ruim 40 Wajongers aan de slag in verschillende onderdelen van het ziekenhuis, vooral in de ondersteunende diensten. Er is een speciale Mbo-opleiding op locatie, georganiseerd samen met het ROC, waar deelnemers een leerwerktraject volgen. Het Slotervaartziekenhuis kent een voorkeursbeleid voor Wajongers. Mulders: ‘De afspraak is dat bij nieuwe vacatures, zo veel mogelijk mensen uit het project worden aangenomen.’
De methode van het UWV en de Universiteit Maastricht, om te komen tot een inclusieve arbeidsorganisatie, bestaat uit een aantal concrete stappen. Committent, een goede analyse, overleg over de nieuwe indeling, het managen van verwachtingen over de nieuwe collega’s en regelmatige feedback zijn cruciaal voor het welslagen. 
Mulders: ‘De eerste evaluaties laten zien dat inclusief herontwerp van werkprocessen een veelbelovend instrument is om een bijdrage te leveren aan de tekorten op de arbeidsmarkt. We verwachten dat het aantal werkende Wajongers in het Slotervaartziekenhuis de komende tijd gestaag zal groeien’.

Lees ook het achtergrondartikel (pdf) van Frans NijhuisHenny Mulders en Fred Zijlstra 'Inclusief herontwerp van werkprocessen' dat verscheen in ‘Aan de slag’ , maandblad voor re-integratie en participatie, nr. 1/2-2011. Hierin staat een uitgebreide beschrijving van methode.

Zie ook:

http://www.innovatiefinwerk.nl/sites/innovatiefinwerk.nl/files/field/bij...

of download het handboek.

 

 

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons