De M.O.O.D-methode is ontwikkeld naar aanleiding van eigen ervaringen en op basis van onderzoek naar andere effectieve methodieken, literatuuronderzoek en interviews met cliënten door de Stichting Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan (SVAZ). 

In 2009 startte SVAZ met het project Wereldwerk aan de Zaan; een project waarin verschillende participatietrajecten werden aangeboden binnen een multifunctioneel centrum. In dit centrum vonden werkvoorbereidende activiteiten, (arbeids-)training en ontmoetingsprojecten plaats. Dit project werd ontwikkeld omdat uit ervaringen van Vluchtelingenwerk Zaanstreek-Waterland en uit eerdere onderzoeken bleek dat het voor vluchtelingen niet makkelijk was (en is) om maatschappelijk en/of economisch te participeren in onze samenleving.

In dit project, met een doorlooptijd van 3 jaar (2009-2011) heeft Vluchtelingenwerk de effectiviteit van de M.O.O.D. methode  onderzocht en verder ontwikkeld. Daarvoor hebben we 15 pilottrajecten met een duur van 18 maanden uitgevoerd.

Ter voorbereiding op de uitvoering van bovengenoemd project hebben we vele intake gesprekken gevoerd met vluchtelingen die graag aan het werk wilden. Dit resulteerde in een goed overzicht van de behoeften van de vluchteling. Deze behoeften zijn:

 • Financiële zelfredzaamheid
 • Maatschappelijke participatie en contacten met de autochtone bevolking
 • Uitoefenen van het oorspronkelijke beroep dan wel het (verder) kunnen ontwikkelen van vaardigheden
 • (Verder) vergroten van zelfrespect en zingeving

De deelnemers
Op grond van eerdere ervaringen met projecten om vluchtelingen aan het werk te helpen, is voor dit project gekozen om geen selectie aan de poort te doen. Vluchtelingen die mee willen doen, kunnen meedoen.

Doelstelling van het project
Maatwerk staat centraal in dit project. De reden hiervoor is dat iedere vluchteling op verschillende niveaus acteert. We bedoelen hiermee dat bv een zeer hoog opgeleide intelligente vluchteling die de Nederlandse taal al goed beheerst, toch nog niet toe hoeft te zijn aan toetreding tot de arbeidsmarkt omdat hij psychisch te kwetsbaar is of (nog) geen aansluiting kan vinden bij de Nederlandse cultuur. Terwijl een minder geschoolde vluchteling, met een lager niveau van de beheersing van de Nederlandse taal, een hogere emotionele weerbaarheid kan hebben waardoor hij zich gemakkelijker beweegt binnen de Nederlandse samenleving.  Afhankelijk van de behoefte en omstandigheden wordt er een persoonlijk trajectplan opgesteld. Vooral dankzij de inzet van een grote groep betrokken vrijwilligers krijgt de vluchteling de aandacht en begeleiding die hij nodig heeft.

Uitvoering van het project
Wereldwerk aan de Zaan heeft een aantal deelprojecten opgericht zoals:

 • Computerproject
 • Fietsproject
 • Kledingverkoopproject
 • Naailesproject
 • Kookproject
 • Schilderproject

Door deelname aan een of meerdere deelprojecten werkt de vluchteling aan zijn ontwikkeling en zelfrespect/zelfvertrouwen. Hierdoor wordt ook de kans op participatie en/of werk vergroot. 

Wat houdt de M.O.O.D-methode in
1. Meedoen

-         Intake

-         Training: Empowerment

-         Werkervaringsplek

-         Coaching; activeren, motiveren, vergroten zelfvertrouwen

-         Ontwikkelplan opstellen

2. Ontwikkelen

-         Training: Taal voor arbeid

-         Computerles

-         Werkervaringsplek

-         Coaching; vaardigheden vergroten en aanleren

3. Oriënteren

-         Training: solliciteren

-         Bezoeken aan bedrijven

-         Werkervaringsplek

-         Coaching; oriënteren op arbeidsmarkt, verkrijgen realistisch toekomstdoel

4. Doorstromen

-         Werkervaringsplek

-         Coaching; ondersteuning bij solliciteren

-         Doorstromen naar (on-) betaald werk, leerwerktraject, opleiding of een ander traject

De kracht van de M.O.O.D-methode

 • De methode is voor diverse doelgroepen geschikt voor sociale activering en/of voorbereiding op werk.
 • Aanbod van maatwerk.
 • De 1e 2 fasen van Meedoen en Ontwikkelen zijn zeer effectief voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Door het aanbod van een gesimuleerde werkomgeving verandert de relatie van cliënt naar collega. Dit heeft een positief effect op het zelfvertrouwen.
 • Het sociale netwerk wordt vergroot.

Meer informatie
Het handboek M.O.O.D- methode is ontwikkeld mede dankzij de financiële ondersteuning van de NSvP en is o.a. verspreid onder alle regionale stichtingen van VluchtelingenWerk Nederland. Het handboek is voor iedereen beschikbaar en is te downloaden via deze website.

Download het handboek M.O.O.D

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons