Op 29 november 2012 kwamen experts uit wetenschap en praktijk in het leernetwerk Job Engineering bij elkaar om de kansen en keerzijdes van het combineren van meerdere banen te bediscussiëren. Ongeveer een half miljoen Nederlandse werknemers combineren reeds 2 of meer banen. Wat betekent dat mogelijk voor hun duurzame inzetbaarheid? Kan het kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt weerbaarder maken? Wat gebeurt er al?

Combinatiebanen: de voor- en nadelen 
In de eerste leernetwerkbijeenkomst was er aandacht voor de ‘combinatiebaan’ waarbij iemand twee of meer banen combineert. Dat is dus het omgekeerde van een ‘duobaan’ waarbij twee personen samen één baan delen. De combinatiebaan komt in Nederland in vergelijking met andere Europese landen vaker voor. Ongeveer 7% van de Nederlandse werknemers geeft aan meerdere banen te combineren (Eurostat, 2012). Wat de mogelijke voordelen van een combinatiebaan zijn, was een van de discussievragen tijdens de bijeenkomst. Leernetwerkleden zagen verschillende voordelen van combinatiebanen voor duurzame inzetbaarheid: zie ook dit artikel over combinatiebanen.  bijvoorbeeld: 

 • Baanzekerheid wordt gespreid over meerdere banen (risicospreiding)
 • Beter op de hoogte van nieuwe vacatures bij meerdere werkgevers (netwerk)
 • Werknemer bouwt sneller een bredere CV op
 • Werknemer leert onafhankelijker van 1 werkgever werken
 • Leereffecten van het combineren van banen: effectiever werken, beter leren plannen, bredere competentie-ontwikkeling door meer variatie in het werk, op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen 
 • Werkgever kan, in tijden dat er te weinig fulltime werk is, wel werknemers aantrekken en behouden wanneer combinatiebaan wordt ondersteund.

Maar daarnaast zijn er legio organisatorische en wettelijke obstakels die het combineren van banen kunnen bemoeilijken. Bijvoorbeeld:

 • Een combinatiebaan schept onduidelijkheid bij leidinggevende en collega’s: voor wie werk je nu echt?
 • Combinatiedruk: twee of meer banen betekent meer plannen en regelen, twee e-mailadressen, twee leidinggevenden, tweemaal overleg, meer afstemmen, meer werkuren.
 • Vaardigheden gaan juist verloren omdat je ze in twee banen niet genoeg kunt inzetten.
 • Het combineren valt in praktijk niet te plannen 
 • Aansprakelijkheid bij ongevallen of ziekte vormt een probleem

Het combineren van meerdere banen is een arbeidssituatie die geregeld voorkomt in Nederland, maar de vraag blijft hoe (een verzameling van) werkgevers hier structureel werk van kunt maken. In het programma Beter werken in het openbaar bestuur van het Ministerie van BZK worden bijvoorbeeld experimenten met nieuw werkgeverschap en nieuwe arbeidsvormen gestimuleerd. Ook de vervoersmaatschappij Veolia denkt na over het combineren van de functie van buschauffeur met andere gepaste beroepen (bijvoorbeeld postbezorger of beveiliger). In welke vorm het combineren van banen een middel kan zijn om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen is in ieder geval een interessante vraag die meer onderzoek behoeft. 

Lees hier het verslag van de leernetwerkbijeenkomst.

Interessante links/publicaties:

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons