Aukje Nauta was van 2010 tot 2016 NSvP-leerstoelhouder ‘Employability in Werkrelaties’. In 2013 vertelde zij het volgende:

Onderzoek naar New Industrial Relations in Europe (NEIRE)
Sinds begin 2013 participeer ik – als een van de elf wetenschappers in evenzoveel Europese landen –   in een onderzoek naar nieuwe arbeidsrelaties in Europa. Doel van dit project, gefinancierd door de Europese Commissie, is om een handboek te schrijven over hoe werkgevers in elf Europese landen (België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Estland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Portugal en Spanje) hun samenwerking met werknemersvertegenwoordigers vorm (kunnen) geven: hoe werken bestuurders samen met ondernemingsraden en vakbonden? Zijn er regelmatig conflicten en zo ja, hoe lossen ze die onderling op? Wat vinden bestuurders van de houding en competenties van OR-leden? En wat van de structuur van medezeggenschap en werknemersparticipatie? Deze vragen beantwoorden we door in elk land tien interviews af te nemen met bestuurders, veelal HR-directeuren. Ook nemen we een vragenlijst af bij enkele honderden bestuurders in elk land. Met het handboek hopen we de zogenoemde ‘sociale dialoog’ tussen bestuurders van organisaties en werknemersvertegenwoordigers te verbeteren.  In de hoop en verwachting dat mens en organisatie daar beter van worden!

Onderzoek naar dialoog, maatwerk en inzetbaarheid in arbeidsrelaties
Momenteel (februari 2013) lopen er onder mijn medebegeleiding twee onderzoeken naar dialoog, maatwerk en inzetbaarheid in arbeidsrelaties. Het eerste is een promotieonderzoek van Cristel van de Ven. Zij neemt gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden op video op en volgt hen enkele maanden door hen korte vragenlijsten te laten invullen. Zodoende krijgen we in kaart welke verbanden er zijn tussen de kwaliteit van gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden, het type afspraken dat ze maken en wat die betekenen voor de inzetbaarheid van medewerkers.
Verder analyseert postdoc Jessie Koen momenteel longitudinale onderzoeksgegevens die we in de jaren 2009 – 2011 hebben verzameld in de acht Universitair Medische Centra die Nederland telt. Zij onderzoekt welke patronen er zijn in de ontwikkeling van inzetbaarheid van medewerkers in deze ziekenhuizen, en welke invloed hun directe leidinggevenden hierop hebben.

Onderwijs: cursus prosociaal gedrag in werkrelaties
Dit seizoen heb ik mijn onderwijs vernieuwd: samen met Thieu Besselink van The Learning Lab (http://www.thelearninglab.nl) heb ik 24 master-studenten A&O-psychologie ‘al doende’ in de praktijk theorie laten ontwikkelen over prosociaal gedrag in werkrelaties – dat is gedrag waarmee medewerkers hun collega’s en de organisatie onbaatzuchtig helpen. In groepjes van drie bezochten de studenten elk een werkteam -- zoals een team van docenten, een team van verpleegkundigen, een team van bloemenveilingmedewerkers, etc. Met die werkteams voerden zij gesprekken, liepen ze mee, observeerden ze werkoverleg en pleegden ze een interventie – bijvoorbeeld door hun observaties te delen en te bespreken hoe het werkteam onderling beter zou kunnen samenwerken. Dit zogenoemde ‘actieonderzoek’ rapporteerden ze in de vorm van een essay, waarin ze hun observaties linkten aan wetenschappelijke theorie. Het leuke van een cursus in de vorm van actieonderzoek is dat het studenten aanzet tot zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, en dat ze een kijkje nemen in de praktijk van arbeidsorganisaties – iets wat veel studenten zeggen node te missen.

Agenda tweede kwartaal 2013
De komende drie maanden geef ik diverse lezingen en workshops, die meer of minder gelinkt zijn aan mijn leerstoel, waaronder:

  • Een gastcollege flexibele arbeid tijdens het SZW Congres ‘Arbeidsverhoudingen in ontwikkeling’ op 25 maart 2013 in World Forum Den Haag, http://www.szwcongres.nl
  • Presentatie  getiteld ‘Deals people make. The multifaceted relation between creative dialogues and (i-)deals’ door Cristel van de Ven tijdens het  16de congres van de European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) van 22-24 mei 2013 te Münster, Duitsland, http://www.eawop2013.org

Ik opponeer bij de volgende promotie:

In mijn rol als plaatsvervangend kroonlid van de SER participeer ik in enkele adviesprojecten en commissies:

  • Draagvlak voor CAO-afspraken
  • Allochtone jongeren
  • Binding van internationaal talent in het hoger onderwijs
  • Commissie Bevordering Medezeggenschap

Lees meer over deze en andere adviesprojecten en commissies van de SER

Thema's

Onderwerpen

Reacties

prosociaal gedrag in eigen kring, postsociaal gedrag buiten de eigen kring; zie weblink: http://www.ravage-webzine.nl/2013/04/11/vakgroep-ao-het-employabilitycomplex/

Als lezers meer willen weten over de promotie van Jessie Koen lees dan het persbericht (http://www.uva.nl/nieuws-agenda/agenda/alle-evenementen/content/promoties/2013/04/employability-vergroot-kans-op-passende-baan-in-moeilijke-omstandigheden.html) of lees het proefschrift (http://dare.uva.nl/record/442847)

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons