Op 10 februari werd in de fundatie van Renswoude een paneldiscussie gehouden over Zelfsturing in mobiliteit en loopbaanontwikkeling. ‘Werk’ moet zich anders organiseren, ruimte bieden en ondernemerschap stimuleren. Daarbij past ook een andere benadering van loopbaanontwikkeling en mobiliteit, is de gedachte. Een publiek van 120 geïnteresseerden boog zich over de vraag: Hoe kan zelfsturing in loopbaanontwikkeling vorm krijgen in organisaties? Wat zijn valkuilen en wat zijn voorwaarden voor succes?

Vrijwandelzone
Siebren Houtman, directeur Meurs HRM, stak van wal over zijn ervaringen bij de ontwikkeling van de Vrijwandelzone van de RBB-groep. De RBB-Groep bestaat uit 29 uitvoeringsorganisaties binnen de Rijksoverheid, waaronder bijvoorbeeld de Raad voor Rechtsbijstand, de Sociale Verzekeringsbank en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. “De RBB groep wilde een community oprichten om kennis te delen en mobiliteit te versterken. Dat was al een paar keer mislukt. Wij hebben de vraag opgepakt, maar hebben aangegeven dat het dan misschien beter zou werken als het vanuit het perspectief van de medewerkers vorm zou krijgen: voor hen en door hen. De opdrachtgever is daarmee akkoord gegaan en zo hebben we op een hele nieuwe manier het netwerk kunnen opbouwen: bottom-up, echt uitgaande van het initiatief van medewerkers zelf”.

Verbinden
Medewerkers kunnen nu op de Vrijwandelzone zichzelf beter te leren kennen; onder andere door tests en een persoonlijke showcase te maken. Het uitgangspunt is: sta stil bij jezelf en kom in beweging. Op het netwerk laten ze hun kwaliteiten zien en kunnen ze zich verbinden met medewerkers van hun eigen organisatie of een andere organisatie binnen de RBB-Groep. Mogelijkheden die de verbinding met anderen met zich meebrengt zijn onder andere stages lopen en meedraaien in projecten van andere organisaties. Om de Vrijwandelzone te laten groeien wordt het zwaan-kleef-aan principe toegepast. Op elke locatie zijn ambassadeurs actief die anderen enthousiasmeren. De organisatie doet veel om de Vrijwandelzone onder de aandacht te brengen, maar de echte groei moet uiteindelijk komen uit het eigen initiatief en enthousiasme van medewerkers.

Jobcrafting
Evangelia Demerouti, hoogleraar aan de TU Eindhoven, is samen met Maria Peeters betrokken bij een jobcrafting interventie bij de Politie. De aanpak bestaat uit een workshop, het bijhouden van weekboeken met specifieke opdrachten en een aantal terugkomdagen. Ook hier is zelfsturing het uitgangspunt, maar dan vooral gericht op het beïnvloeden van taakeisen en hulpbronnen in de eigen functie. “Taakeisen zijn aspecten in je werk die inspanning vragen, dat kan uitdagend zijn, maar als het teveel wordt kan de werkdruk ook te hoog worden”. Hulpbronnen zijn zaken in het werk die helpen bij de uitvoering van het werk. Denk daarbij aan het beschikken over de juiste werkmaterialen, maar ook duidelijkheid over taken, feedback, sociale steun en autonomie. “Het is mij opgevallen dat werknemers bij de Politie eerst denken dat er niets te beïnvloeden is in hun werk, maar als ze eenmaal zien hoe breed taakeisen en hulpbronnen kunnen zijn, worden zij heel inventief in het optimaliseren van hun werk en werkomstandigheden. Dat werkt heel motiverend, ook voor mensen die de moed allang opgegeven hadden”

E-training
Ulrike Wild, business development manager bij Schouten en Nelissen, ontwikkelde een e-trainingsprogramma om de intrinsieke motivatie van mensen te vergroten. Ook hier gaat het om de initiatieven die mensen zelf nemen om het werk beter te laten aansluiten bij hun persoonlijke interesses en behoeften. Dit programma heeft eerst gedraaid op de website van Hart en Ziel, de loopbaansite van de Volkskrant. Deelnemers werden uitgenodigd om via de computer kleine opdrachten uit te voeren en zo te werken aan hun eigen ontwikkeling.“ Bij een e -trainingtraject ben je dus geen uren achtereen met iets bezig. Maar via vele kleine stappen, maak je toch een grote stap voorwaarts. Het is bekend dat zo’n aanpak voor een betere transfer zorgt dan als je ergens twee dagen op cursus zit. Het toepassen in de werksituatie blijkt dan vaak een probleem”.

Valkuilen en succesfactoren
Het programma werkte uitstekend bij de deelnemers van de loopbaansite Hart en Ziel. Mensen kozen er zelf voor aan het programma deel te nemen, zonder tussenkomst van de organisatie waar ze werken. Er is veel vertrouwen, want de onafhankelijkheid is gewaarborgd. Wel zie je dat mensen al een zekere motivatie moeten hebben om deel te nemen en het traject af te maken. Om te kunnen onderzoeken hoe de aanpak werkt als het door een organisatie wordt aangeboden is in een zorgorganisatie een pilotproject gestart. “Hoewel iedereen enthousiast was om mee te doen zie je dan dat er voor sommige medewerkers toch een barrière is om in te loggen op de site”. De gemotiveerde medewerkers worden steeds meer gemotiveerd, maar de minder gemotiveerde medewerkers bereik je veel moeilijker met zo’n programma. “Dan werkt een face-to-face benadering zoals bij de Politie misschien beter. Dan kan je ook minder geïnteresseerde medewerkers over de streep te trekken om mee te doen”. Zelfsturing in loopbaanontwikkeling en mobiliteit lijken beter van de grond te komen als de aanpak past in het bredere HRM-beleid van de organisatie. Verder is het van belang dat leidinggevenden en medewerkers erin slagen een goed gesprek over wensen en mogelijkheden te voeren. Tenslotte is de vraag: Hebben leidinggevenden voldoende ruimte om aan wensen van medewerkers tegemoet te komen? Ook aan deze randvoorwaarden moet worden gewekt, aldus de panelleden.

De training Jobcrafting en het e-trainingprogramma zijn onderdeel van de vijf projecten die de NSvP ondersteunt op het gebied van jobcrafting en zelfsturing. De ontwikkelde methodieken en de ervaringen uit de pilotprojecten worden beschreven in een boek dat in het najaar van 2011 uitkomt.

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons