Jonge migranten zijn optimistisch over hun positie in het onderwijs en op arbeidsmarkt; vooral migrantenmeisjes van Turkse en Marokkaanse afkomst. Zij zijn gemotiveerd voor hun opleiding en hebben de ambitie een baan te vinden en carrière te maken. Dat schrijft Debby Gerritsen in haar proefschrift 'Citizenship experiences of young migrants. Optimism and disadvantages'. Ondanks de achterstandpositie die jonge migranten in Nederland hebben in scholing en werk, zijn ze optimistisch en ambitieus.

Steun van thuis en sociaal netwerk broodnodig
De steun van het sociale netwerk blijkt belangrijk voor de participatie van jonge migranten. Thuis communiceren, met ouders en broers en zussen, over schoolzaken heeft een positieve invloed op schoolbeleving.
Jonge migranten zien discriminatie niet als een groot obstakel. Met het juiste diploma's en de juiste houding denken ze een baan te zullen vinden na het afronden van hun opleiding. Cijfers laten ook zien dat een grote groep migrantenjongeren het steeds beter doet in onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Debby Gerritsen 'Citizenship experiences of young migrants. Optimism and disadvantages'
Universiteit Utrecht.

Thema's

Onderwerpen

Reacties

Natuurlijk, je publiceert een proefschrift over immigranten in Nederland die juist vanwege hun kansen op het slagen in de Nederlandse maatschapij verplicht Nederlands moeten leren gedurende hun inburgering in het Engels. NSVP neemt niet eens de moeite om een titel in een vreemde taal in een Nederlandse tekst te vertalen. Geen wonder dat Nederlanders zich meer en meer een buitenlander in eigen land wanen.

De gevolgen van de globalisering zijn niet alleen de toenemende migratie maar ook de internationalisering van universiteiten. Steeds meer master theses en proefschriften worden in het Engels geschreven en dat kan inderdaad een nadeel zijn voor verspreiding van de kennis in eigen land. Dat is juist de reden dat we in een kort Nederlandstalig artikeltje aandacht besteden aan het proefschrift, dat zeker interessant is omdat het eens een ander geluid laat horen over de situatie van jonge migranten in Nederland (en dan ook nog wetenschappelijk onderbouwd). De letterlijke vertaling van de titel is: Burgerschap ervaringen van jonge migranten. Optimisme en nadelen. Als je op de link naar het document klikt vind je het proefschrift digitaal, er staat trouwens een vrij uitgebreide Nederlandstalige samenvatting in: zie daarvoor blz 199-209.

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons