Studieloopbaanbegeleiding is ‘hot’ in het hoger beroepsonderwijs. De Hogeschool Arnhem en Nijmegen ziet studieloopbaanbegeleiding als het belangrijkste instrument om studenten tot grotere 
zelfsturing te brengen (Project HAN Onderwijs Flexibilisering, 2003). En Hogeschool Zuyd spreekt zelfs van studieloopbaanbegeleiding als ‘het kloppend hart van het curriculum’ (Twardy-Duisters et al., 2008).  De afgelopen jaren zijn daarom in vrijwel alle hogescholen flinke investeringen in studieloopbaanbegeleiding gedaan. Maar deze investeringen lijken tot op dit moment nauwelijks te 
renderen. Studenten zijn niet positief over de geboden studieloopbaanbegeleiding, zo laat onder meer het StudentenTevredenheidsonderzoek van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen zien (HAN, 2008). Uit kwalitatief onderzoek blijkt dat studenten nauwelijks weten wat reflecteren precies is; zij leggen geen verbinding tussen de leerstof en zichzelf. Daarnaast blijkt reflectie te worden ervaren als een verplicht nummer (Zijlstra & Meijers, 2006). Studieloopbaanbegeleiding lijkt te ontaarden in ‘reflectiedwang’ zolang hogescholen geen communicatie tussen docenten en studenten op gang brengen die werkelijk ontwikkelingsgericht is (Zijlstra & Meijers, 2008; Van Ginkel-Boon et al., 2008). Alle reden dus om na te gaan hoe studieloopbaanbegeleiding in het hbo op dit moment functioneert, wat de resultaten ervan zijn in termen van loopbaancompetenties en welke leeromgevingen gunstig zijn voor loopbaanleren. Het lectoraat Pedagogiek van de Beroepsvorming van De Haagse Hogeschool heeft in 2007 dan ook het initiatief genomen een dergelijk onderzoek te starten. 

Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door het Platform Bèta Techniek en door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek. 

Lees hier de publicatie: Loopbaanleren in het HBO, van Marinka Krijpers en Frans Meijers

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons