Job crafting is een mooi instrument bij loopbaan-ontwikkeling, maar wie moet het initiatief nemen? Werkgevers roepen al gauw argwaan en onrust op, zeker bij laaggeschoolde werknemers.

Het kan anders, bewijst FNV Bondgenoten. In 2009 werd een loopbaanproject gestart, waarin job crafting een extra dimensie kreeg. Kaderleden worden bij de bond tot loopbaanconsulent opgeleid en geven hiermee niet alleen hun eigen carrière een nieuwe impuls, maar ook die van collega’s.

Geesje Bos is als beleidsadviseur nauw betrokken bij het project. ‘FNv Bondgenoten werkt met zogeheten congresthema’s, en een daarvan is “Krachtige mensen”. In dat kader bieden we al meer dan tien jaar scholings- en loopbaanactiviteiten aan. Leden die vastlopen in hun werk kunnen via ons een loopbaangesprek aanvragen of een training volgen. Wij hebben onder onze leden veel laagopgeleiden en mensen die niet aan hun loopbaan werken, omdat ze niet weten hoe te beginnen. Deze groepen stappen niet zo snel naar de werkgever, maar vragen eerder of de vakbond hen kan helpen.’

‘Iets goeds doen’
Het aanbod bleek bij de leden erg in trek en dus besloot de bond een stap verder te gaan door kaderleden op te leiden tot loopbaanconsulent of workshopbegeleider in het bedrijf waar ze werken. Bos: ‘Via een mailing naar het betreffende bedrijf laten we onze leden weten dat ze met kwesties als “Ik ga niet meer met plezier naar m’n werk” of “Wat ga ik na mijn pensioen doen?” terecht kunnen bij de consulenten. Die snappen de taal en de toon in de organisatie en ze weten hoe de lijnen lopen. Ze leggen heel gemakkelijk contact, bijvoorbeeld in gesprekjes bij de koffieautomaat die net een stapje verdergaan dan de gebruikelijke praatjes over voetbal en wat er gisteravond op tv was. Het is een heel laagdrempelig aanbod. De consulent heeft geen ander belang dan ‘ik doe iets goeds voor een ander’. Dat is de grote kracht van dit traject: mensen voelen dat het veilig is.’

Kloof overbruggen
Bedrijven vragen om bij de cao-afspraken geld te reserveren voor dit soort trajecten in het kader van ‘een leven lang leren’. Dat levert soms weerstand op, weet Bos. ‘Sommige werkgevers schrikken voor zo’n aanbod van de vakbond terug en de afdeling hr voelt zich aangevallen. Maar dat is niet de bedoeling; wij willen mensen in beweging brengen en zo de kloof tussen werknemer en hr overbruggen. De kaderleden-consulenten bewegen zich in het gebied tussen bewustwording en in beweging komen, zegt Bos. ‘Als we in een bedrijf de workshops en de spreekuren hebben gedaan, weten mensen binnen een half jaar de weg naar hr te vinden. Het is een eerste stap: gaan praten en nadenken over hun verdere loopbaan, dan denken: o ja, ik moet nog een functioneringsgesprek voeren. Ze komen vanzelf bij hr uit.’

Krachtig houden
FNV Bondgenoten is nu ruim twee jaar bezig met het traject en met succes. De spreekuren worden druk bezocht en ook voor de workshops is er een groeiende belangstelling. Bij de werkgevers verdwijnt de scepsis langzamerhand. ‘Steeds meer bedrijven zien het nut van samenwerking met de vakbond’, zegt Bos. ‘Bij ING bijvoorbeeld is men ervan overtuigd dat we hetzelfde belang hebben: samen mensen “krachtig houden”, zodat ze niet van de arbeidsmarkt verdwijnen.
Ons aanbod is in feite het voortraject van jobcraften. Wij laten mensen nadenken over de vraag: gebruik ik mijn talenten en kan ik die voldoende inzetten in mijn functie? Daarna komt de vraag of je die functie misschien anders kunt inrichten.’

Ruwe diamant
De FNV loopbaanconsulenten beginnen gaandeweg ook hun eigen loopbaan te verleggen. Sommigen worden fulltime consulent of trainer, anderen vinden het een bevredigende nevenfunctie en zoeken in hun eigen functie nieuwe aspecten op. Ze worden bijvoorbeeld bemiddelaar tussen manager en werknemers, of teambuilder. Bos: ‘Het verandert hun focus op hun eigen functie en hun kijk op anderen. Onlangs sprak ik iemand die was vastgelopen in zijn werk op de afdeling hypotheken bij ING. Nu is hij consulent geworden, en gaat vervolgens een opleiding doen tot loopbaancoach. Zijn gewone werk doet hij weer met plezier. Die man was echt zo’n ruwe diamant die zichzelf langzaam aan het slijpen is.’

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons