23 november - Middag van het Ontwikkelgedrag

Nudging Middag van het Ontwikkelgedrag

Leer- en Ontwikkelnudges in praktijk

Het blijft een actuele (HR) beleidsvraag. Wat triggert medewerkers om mee te bewegen en ontwikkelen met een veranderende arbeidsmarkt? Leren en ontwikkelen is niet alleen een kwestie van genoeg financiële middelen en de juiste leermethode. Medewerkers gaan niet automatisch van alles doen en leren als je er een potje geld tegenover zet – zo werkt dat niet. Mensen hebben bijvoorbeeld routines, onzekerheden of cognitieve biases, die de lange termijn employability kunnen remmen. Bovendien kan de organisatiecontext alles behalve stimulerend werken. We weten dat, maar wat doen we ermee?

Zou het niet beter zijn om het leer- en ontwikkelgedrag van mensen écht goed te kennen, in plaats van simpelweg uit te gaan van economische beleidsprikkels? En hoe kun je met kennis van dit gedrag beter begrijpen waardoor medewerkers in de actiestand raken? Wat zijn daarbij OntwikkelNudges die aantoonbaar kunnen werken en waarom? Kortom: hoe gaan we gedragsbewuster om met het thema leven lang leren?

OntwikkelNudging

Nudging is vooral bekend vanuit de gezondheidshoek: Hoe geven we gezonder gedrag een duwtje in de goede richting? Maar hoe werkt dat in organisaties als we ons richten op medewerkergedrag? De NSvP heeft in 2017 gedragsexperts en HR-professionals gevraagd samen Nudge-aanpakken te testen die bijdrage aan medewerkerontwikkeling. In de vorm van een NudgeChallenge zijn verschillende partijen actief aan de slag gegaan. Op deze Middag van het Ontwikkelgedrag geven we de opgedane kennis graag terug:

  • Waarom is het zo moeilijk voor medewerkers om te investeren in hun eigen toekomst?
  • Waarom maakt men niet altijd optimaal gebruik van opleidingsmiddelen die voorhanden zijn?
  • Welke belemmeringen in de context van werk staan formeel en informeel leren in de weg?
  • Hoe kan HR-beleid hierbij bewuster gebruik maken van kennis van menselijk gedrag?

Middag v/h Ontwikkelgedrag

Wees op vrijdag 23 november van harte welkom op dit NSvP symposium in Dierenpark Amersfoort. Verkrijg gedragsinzichten o.a. opgedaan bij Fontys Hogescholen (hoe krijg je docenten aan het experimenteren met nieuwe technologie in de klas?), Gemeente Zutphen (hoe zorg je dat ambtenaren vaker kennis van buiten gebruiken en daarmee tegelijkertijd in hun eigen ontwikkeling investeren?) en UWV (hoe verander je bij werkzoekenden de oriëntatie richting meer kansrijke beroepen?).
Deze praktijkervaringen worden ingeleid door een keynote van Koen Smets, eigenaar van The BEE, dat in Engeland en daarbuiten gedragsinzichten toepast op organisatie-ontwikkeling.

We eindigen de middag met een discussie over veel voorkomende en ontwikkelingremmende denkfouten in HR-beleid. Hoe ontdoen we ons van praktijken die geen rekening houden met menselijk gedrag? Hoe maken we leren en ontwikkelen makkelijker en ook écht aantrekkelijk?

Dus ben je HR- of HRD-professional, beleidsmaker of gedragsexpert, meld je dan aan voor deze middag in Dierenpark Amersfoort. Deelname is kosteloos, echter het aantal plaatsen is beperkt. Meld je dus op tijd aan – dat kan via onze Omkeringssite

Datum en tijd
Vrijdag 23 November 2018
13.15 – 17.00 uur (inloop vanaf 12:45 uur)

Plaats en locatie (goed bereikbaar met auto en OV)
Dierenpark Amersfoort
Restaurant de Buitenplaats, de Salon Zaal

 

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons