23 november - Middag van het Ontwikkelgedrag

Nudging Middag van het Ontwikkelgedrag

Leer- en Ontwikkelnudges in praktijk

Het blijft een actuele (HR) beleidsvraag. Wat triggert medewerkers om mee te bewegen en ontwikkelen met een veranderende arbeidsmarkt? Leren en ontwikkelen is niet alleen een kwestie van genoeg financiële middelen en de juiste leermethode. Medewerkers gaan niet automatisch van alles doen en leren als je er een potje geld tegenover zet – zo werkt dat niet. Mensen hebben bijvoorbeeld routines, onzekerheden of cognitieve biases, die de lange termijn employability kunnen remmen. Bovendien kan de organisatiecontext alles behalve stimulerend werken. We weten dat, maar wat doen we ermee?

Zou het niet beter zijn om het leer- en ontwikkelgedrag van mensen écht goed te kennen, in plaats van simpelweg uit te gaan van economische beleidsprikkels? En hoe kun je met kennis van dit gedrag beter begrijpen waardoor medewerkers in de actiestand raken? Wat zijn daarbij OntwikkelNudges die aantoonbaar kunnen werken en waarom? Kortom: hoe gaan we gedragsbewuster om met het thema leven lang leren?

OntwikkelNudging

Nudging is vooral bekend vanuit de gezondheidshoek: Hoe geven we gezonder gedrag een duwtje in de goede richting? Maar hoe werkt dat in organisaties als we ons richten op medewerkergedrag? De NSvP heeft in 2017 gedragsexperts en HR-professionals gevraagd samen Nudge-aanpakken te testen die bijdrage aan medewerkerontwikkeling. In de vorm van een NudgeChallenge zijn verschillende partijen actief aan de slag gegaan. Op deze Middag van het Ontwikkelgedrag geven we de opgedane kennis graag terug:

  • Waarom is het zo moeilijk voor medewerkers om te investeren in hun eigen toekomst?
  • Waarom maakt men niet altijd optimaal gebruik van opleidingsmiddelen die voorhanden zijn?
  • Welke belemmeringen in de context van werk staan formeel en informeel leren in de weg?
  • Hoe kan HR-beleid hierbij bewuster gebruik maken van kennis van menselijk gedrag?

Middag v/h Ontwikkelgedrag

Wees op vrijdag 23 november van harte welkom op dit NSvP symposium in Dierenpark Amersfoort. Verkrijg gedragsinzichten o.a. opgedaan bij Fontys Hogescholen (hoe krijg je docenten aan het experimenteren met nieuwe technologie in de klas?), Gemeente Zutphen (hoe zorg je dat ambtenaren vaker kennis van buiten gebruiken en daarmee tegelijkertijd in hun eigen ontwikkeling investeren?) en UWV (hoe verander je bij werkzoekenden de oriëntatie richting meer kansrijke beroepen?).
Deze praktijkervaringen worden ingeleid door een keynote van Koen Smets, eigenaar van The BEE, dat in Engeland en daarbuiten gedragsinzichten toepast op organisatie-ontwikkeling.

We eindigen de middag met een discussie over veel voorkomende en ontwikkelingremmende denkfouten in HR-beleid. Hoe ontdoen we ons van praktijken die geen rekening houden met menselijk gedrag? Hoe maken we leren en ontwikkelen makkelijker en ook écht aantrekkelijk?

Dus ben je HR- of HRD-professional, beleidsmaker of gedragsexpert, meld je dan aan voor deze middag in Dierenpark Amersfoort. Deelname is kosteloos, echter het aantal plaatsen is beperkt. Meld je dus op tijd aan – dat kan via onze Omkeringssite

Datum en tijd
Vrijdag 23 November 2018
13.15 – 17.00 uur (inloop vanaf 12:45 uur)

Plaats en locatie (goed bereikbaar met auto en OV)
Dierenpark Amersfoort
Restaurant de Buitenplaats, de Salon Zaal

 

Thema's

Onderwerpen

Sprekers en experts

Laura Lamers

Inclusief Platformwerk: drie initiatieven, een veelvoud aan inzichten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal in de ‘challenge Inclusief Platformwerk’ van NSvP en SBCM, van waaruit drie initiatieven (KlusCV, CurrentWerkt! en LaNSCO United) kansen en obstakels hebben verkend. 
De presentatie van Laura biedt een kijkje in de lessen die zijn opgedaan in het monitoren van de drie challenge initiatieven. Specifiek wordt ingegaan op de kansen van platformwerk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en de rol die platformtechnologie kan spelen om kansen voor inclusie te vergroten. Hiermee biedt de presentatie een eerste indruk van de inzichten die worden gedeeld in het boek ‘Inclusief Platformwerk’. 

Laura Lamers is PhD onderzoeker aan de Universiteit Twente, faculteit Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Haar focus ligt op het snijvlak van technologie en samenleving, meer specifiek menselijke waardigheid. 

Niels Arntz

In een vraaggesprek met Luc Dorenbosch (NSvP) zet Niels uiteen hoe hij als platformondernemer in Nederland aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen platformwerk. Hoe luister je als platform naar de mensen die via je platform werken? Wat kunnen samenwerkingen tussen platforms en overheid opleveren? Wat denkt Niels over de kans van slagen van platformwerk, ook als mensen niet geheel zelfstandig kunnen werken? Kan het breder of anders dan nu het geval is? Hoe hij zou willen dat het debat over platformwerk gevoerd zou worden voor meer innovatie op de arbeidsmarkt? 

Niels Arntz is medeoprichter van horecaplatform Temper.

Muriel Serrurier Schepper

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Marjolein Grootjen)

In deze sessie ontdekken we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om zichzelf opnieuw te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van data labeling in een kantooromgeving. Onder de begeleiding van een deskundige jobcoach werken ze in het AI Annotatie Lab aan hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling om zo de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe dit project tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden precies inhouden. 
Deze sessie biedt een inspirerend verhaal over hoe een nieuw soort werk kan bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Kom langs en laat je inspireren!

Muriël Serrurier Schepper is zelfstandig ondernemer, expert in data en artificial intelligence met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij is auteur van het boek Artificial Intelligence In Actie en leidt het AI Annotatie Lab.  

Marjolein Grootjen

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Muriel Serrurier Schepper)

Als jobcoach bij het AI Annotatie Lab vanuit Regio Gooi en Vechtstreek begeleidt Marjolein de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of aangemeld zijn vanuit de verschillende gemeenten. In een traject van 6 maanden vanuit een veilige werkomgeving gaat zij samen met de kandidaat de werknemers- en sociale vaardigheden trainen. Zo komt de kandidaat erachter wat zijn intrinsieke motivatie is om te gaan werken. Tijdens deze sessie deelt ze haar persoonlijke ervaringen en laat ze zien hoe ze deelnemers stap voor stap helpt om verder te komen. Ook wordt besproken waarom dit werk bij uitstek geschikt is voor bepaalde doelgroepen.

Marjolein Grootjen is jobcoach bij WerkgeversServicepunt Regio Gooi en Vechtstreek.

Muriel en Marjolein doen samen 1 sessie

Jessica de Ruijter - Lansco

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duopresentatie met Leo Beekmans)

Hoe kan werken vinden via een platform nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? 
In deze inspiratiesessie komen twee voorbeelden voorbij hoe de platformtechnologie vanuit de coöperatieve gedachte wordt ingezet om mensen met een uitkering te helpen met het verkrijgen van nieuwe opdrachten en werkzaamheden. Leo Beekmans van BridgeWorks en Jessica de Ruijter van LaNSCO United vertellen waarom zij deze platformen hebben opgezet, wie zij daarmee bereiken en welke nieuwe kansen deze platformen bieden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook gaan ze in op hoe zo’n platform werkt in samenwerking met een sociale coöperatie, en wat hun ervaringen en geleerde lessen zijn.

Jessica de Ruijter is directeur van LaNSCO en medeoprichter van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Leo Beekmans

(duopresentatie met Jessica de Ruijter)

Leo Beekmans is arbeidsdeskundige, re-integratieconsulent, coach bij WerkmansMobiliteit en bij BridgeWorks

Robbert Boonk

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duopresentatie met Laurens Waling)

Een matching platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zonder de oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Een matching platform waar werkgevers hun vacature en hun organisatie moeten toetsen op beperkende factoren. Alleen zo ontstaan er matches zonder beperkingen. Robbert Boonk ontwikkelde dit initiatief samen met vijf internationale partners, en inmiddels is het systeem bijna operationeel. In hun zoektocht kwamen ze het hightech platform van 8Vance tegen, waar matches worden gemaakt met behulp van Artificial Intelligence (AI). Kandidaten maken een zogenaamd ‘Ability Profile’ aan en dat doet de werkgever ook voor zijn vacature. 

Het systeem Work 4 Everyone is bijna klaar. In deze sessie laat Robbert Boonk aan de hand van de proefversie alvast zien hoe het werkt. Robbert en Laurens vertellen wat het is, hoe het werkt en wat de impact hiervan kan zijn. 

Robbert Boonk is directeur van de PHH Academie (opleider van gecertificeerde jobcoaches) en mede-initiator van matching platform Work 4 Everyone.

Laurens Waling

(duopresentatie met Robbert Boonk)

Laurens Waling is organisatievernieuwer en Chief Evangelist bij 8vance Matching Technologies.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons