Re-framing Leven Lang Leren: challenges online!

3 Omkeerchallenges

De Challenges van de NSvP richten zich dit jaar op Re-framing Leven Lang Leren. De discussie over Leven Lang Leren maakt duidelijk waarom we zouden “moeten” leren. Maar wat leren en ontwikkelen interessant en aantrekkelijk maakt is weinig onderdeel van het gesprek. Hoe zorgen we dat leren en ontwikkeling ook aansluit bij de individuele behoefte en interesses van mensen , dat organisaties een “great place to learn” worden en leren en ontwikkelen bijdraagt aan een veel breder maatschappelijk belang  dan alleen verhoging van de economische productiviteit?  

Leven Lang Leren: waarom ook alweer?
Leven Lang Leren is een begrip dat werd geïntroduceerd in 2000, vooral met het doel om het belang van leren hoger op de agenda te plaatsen. De overgang naar een kenniseconomie vraagt om een hoogopgeleide beroepsbevolking, was de gedachte. Maar het zette ook een vernieuwend perspectief op leren neer met het doel het formele leren in het klaslokaal te integreren met het leren in het werk zelf en het leren in het dagelijks leren. Daarmee kreeg het informeel leren een belangrijkere rol toegekend, en werd een verdere vervlechting van leren, leven en werken gedurende de hele loopbaan voorgesteld.

Alleen formeel leren of in een brede school of life?
Al jaren bestaat het gevoel dat Leven Lang Leren niet echt van de grond komt. Ongeveer 40% van de werkenden blijft leren in vervolgopleiding en training. Ouderen, werklozen, flexwerkers, zzp’ers en laagopgeleiden nemen veel minder deel aan formele training en opleiding en compenseren dat ook niet met informeel leren. Het beleid is vooral gericht op het versterken van formeel leren; de voorgestelde verbreding van het begrip leren naar een brede school of life, waarin we leren door te experimenteren in “echte situaties” en “met echte vragen” in onderwijs, op het werk én daarbuiten, heeft vanuit het thema Leven Lang Leren nog weinig invulling gekregen.

Alleen leren voor je huidige baan, of ook toekomstbestendig leren?
Daarnaast is met de introductie van het begrip in 2000 onvoldoende rekening gehouden met de toenemende invloed van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De gedachte is steeds geweest dat als je in je vak bijblijft en blijft leren, je inzetbaar blijft op de arbeidsmarkt. Maar zelfs als je blijft leren, bestaat de kans dat jouw werk, of jouw beroep, ophoudt te bestaan. Het is dus van belang van tijd tot tijd ook buiten het eigen werk te kijken, te experimenteren met nieuwe taken en bredere skills en vaardigheden te ontwikkelen die generiek in te zetten zijn: op de arbeidsmarkt, maar ook als er geen werk is, om verbonden te blijven en bij te dragen aan de maatschappij als geheel.

Challenges 2017: Re-framing Leven lang leren
Voor de NSvP is het huidige debat over skills en Leven Lang Leren reden om terug te grijpen op de oorspronkelijke uitgangspunten en te kijken hoe met vernieuwende verbindingen tussen leren, werken en leven, leren en ontwikkelen aantrekkelijk kan worden voor iedereen. De drie challenges van dit jaar zijn gericht op Re-framing Leven Lang Leren, waarbij we de volgende vragen stellen:

Een film-challenge Werken in 2045: Hoe verbeelden jongeren de toekomst van werk? 

SkiLLLs Challenge: Hoe kunnen jongeren in een school of life brede skills ontwikkelen die bijdragen aan Leven Lang Leren?

Een Nudge-Challenge: Hoe kunnen organisaties door middel van gedragsgericht (HR)beleid een activerende context vormgeven als het gaat om leren en blijven leren? 

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons