De KIA-foto laat zien in hoeverre Nederland op koers ligt om rond 2020 in de top vijf van de kennis- en innovatielanden te belanden. Dat gebeurt door zestig indicatoren een groene, oranje of rode kleur toe te kennen.

In deze tweede voortgangsrapportage van de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 is vooruitgang te zien in de Nederlandse kennissamenleving. Nederland maakt kans om weer tot de top 5 van kennislanden te gaan behoren. Nederland staat nu op de zevende plaats in de 'Global Competitiveness Index'. 

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter coalitie Kennis en Innovatie Agenda (KIA), zei bij het aanbieden van de rapportage aan Chris Buijink, secretaris-generaal van EL&I en Renk Roborgh, directeur-generaal van OCW, dat Nederland op de goede weg is maar hij zei ook : ‘Ik maak mij wel nog steeds zorgen over het niveau van de Nederlandse investeringen in scholing, kennisontwikkeling en innovatie."

Lees het hele artikel op www.kennisinnovatieagenda.nl of download de voortgangsrapportage hieronder.

Bijlage

Thema's

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons