Kennis en Innovatie Foto 2011: Werk aan de winkel om in 2020 in top 5 kenniseconomieën te komen. 
Onderzoek en delen van het onderwijs behoren nog tot wereldtop. De Eerste voortgangsrapportage, de KIA Foto, van Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 laat gemengd beeld zien van vooruitgang van Nederlandse kennissamenleving. Er zijn meer startende ondernemers en ook meer snelle groeiers. Maar het merendeel van doelstellingen wordt nog niet gehaald. Op sommige terrein verliest Nederland zelfs posities. Namens KIA-coalitie bepleiten Alexander Rinnooy Kan, Agnes Jongerius en Sijbolt Noorda betere samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, en effectievere inzet van bestaande middelen.

Lees het artikel of download de 'KIA foto 2011' hieronder (pdf).

Bijlage

Thema's

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons