Manifest 'Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel en zeker werk'

Herontwerp arbeidsmarkt dringend noodzakelijk
Om de arbeidsmarkt daadwerkelijk flexibel te maken, moeten flexwerkers dezelfde essentiële arbeidsvoorwaarden en perspectieven krijgen als vaste werknemers. Daarvoor is dringend een herontwerp van de arbeidsmarkt nodig: een hernieuwd Dutch Design. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een ‘nationale flexconferentie’ uit 2012 die is gehouden op initiatief van hoogleraar arbeidsmarktbeleid Ton Wilthagen van de Universiteit van Tilburg. Het  manifest 'Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel en zeker werk' met de conclusies en aanbevelingen van de conferentie is nu verschenen. Het kwam tot stand met medewerking van Aukje Nauta.

De landelijke en sectorspecifieke regels en instituties voor de arbeidsmarkt lopen achter bij de huidige economische ontwikkelingen, constateerden de ruim 100 aanwezigen op de flexconferentie. In 1999 werd de Wet Flexibiliteit en Zekerheid ingevoerd, het gevolg van een ‘Dutch Miracle’ waarbij sociale partners, marktpartijen (uitzendorganisaties) en kabinet overeenkwamen om flexibele arbeidscontracten meer ruimte te bieden in het belang van onze open, op export en handel gerichte economie. Flexibele contracten moesten dan wel goed geregeld moeten worden in wet en cao en een opstapje vormen naar vast werk.Tegelijkertijd zou het vaste contract aantrekkelijker moeten worden door dat flexibeler en goedkoper te maken.

Sinds de jaren negentig is de werkzekerheid echter niet voldoende meegegroeid met de flexibilisering, terwijl de groei van tijdelijke contracten en zelfstandigen sterk is doorgezet. De onbalans die daardoor is ontstaan, kan de Nederlandse economie en de samenleving schade toebrengen als die blijft voortbestaan. Kabinetten en sociale partners hebben hier nog geen gezamenlijke oplossing voor kunnen vinden. De discussies zijn ideologisch en emotioneel.

Flexibel of ‘anders’ werken moet niet teruggedrongen worden, maar definitief ‘genormaliseerd’, aldus het manifest Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel én zeker werk. Dat betekent dat flexwerkers meer zekerheid geboden moet worden door middel van vrijwillige her-aansluiting bij collectieve voorzieningen, waardoor het draagvlak en de draagkracht van die voorzieningen ook weer toenemen. Ook kunnen op nationaal niveau aanvullende voorzieningen worden getroffen. De vorm waarin mensen werken mag geen verschil uitmaken voor essentiële arbeidsvoorwaarden en perspectieven. Concurreren zou niet op basis van contractvormen en arbeidsvoorwaarden moeten gebeuren, maar op basis van kwaliteit.

Het manifest schetst een hernieuwd ‘Dutch Design’ voor de arbeidsmarkt, waarmee Nederland kan laten zien dat een moderne arbeidsmarkt met zowel flexibiliteit als werkzekerheid wel degelijk mogelijk is. 

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons