Veel organisaties zijn op zoek naar praktische manieren om vernieuwing vorm te geven. Praten over helpt niet, experimenteren wel. Vernieuwing binnen de publieke sector krijgt daarom van binnenuit vorm via Doetanks. Een Doetank is een multidisciplinaire groep van vernieuwers uit de publieke sector die aan de slag gaat met actuele vraagstukken. Zij zoeken samen naar nieuwe oplossingen, maar experimenteren tegelijkertijd ook met nieuwe manieren van samenwerken en organiseren. Een interessante aanpak waarbij leren en vernieuwen én efficiënter werken bij elkaar komen. Het levert veel inspiratie en frisse ideeën op.  
 
Professionals op het snijvlak van beleid en uitvoering
Slimmernetwerk is een initiatief van de stichting Kennisland, de Kafkabrigade, TNO en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het project heeft een startsubsidie voor drie jaar. Chris Sigaloff is voorzitter van Kennisland. ”Ons startpunt was dat de publieke sector niet op de huidige manier door kan gaan: de kosten worden veel te hoog. Als we niet slimmer gaan werken zal de dienstverlening uiteindelijk verslechteren en wordt de publieke sector inefficiënter.” Toch gaat slimmer werken niet per se over goedkoper, aldus Sigaloff. “Het is effectiever en creatiever. Het gaat over hoe je meer uit de overheid kunt halen, door dingen anders te doen en door veel meer gebruik te maken van kwaliteiten en talenten op de werkvloer én bij burgers! Met als einddoel meer publieke waarde.”
 

Van binnenuit veranderen
Volgens Sigaloff is slimmer werken ook niet in de eerste plaats een kwestie van briljante ideeën ontwikkelen, maar vooral van de wil om op institutioneel niveau zaken te veranderen. “Het idee van een beter en slimmer werkende overheid is tot nu toe van bovenaf gelanceerd. Het mooie van Slimmernetwerk is juist dat het van onderop en van binnenuit werkt. Bij ons vind je de professionals die op het snijvlak van beleid en uitvoering zitten, en die zien hoe het beleid vaak niet werkt in de praktijk. Dat zijn de mensen die oog hebben voor hoe het beter en anders kan. Als je hen het mandaat geeft, is er winst te behalen.”

Doetanks  
Slimmernetwerk heeft een portal als ‘verzamelplek’, en een eigen LinkedIn-groep waar zo’n 4000 ambtenaren lid van zijn. Vier keer per jaar worden er netwerkcafés georganiseerd waar de meest actieve leden in real life bij elkaar komen om concreet aan het werk te gaan. Dat doen ze onder andere in zogeheten Doetanks waar nieuwe manieren van samenwerken worden uitgeprobeerd aan de hand van een concrete casus. Een voorbeeld van zo’n Doetank is de Maatschappelijke Rekenkamer. Chris Sigaloff: “De gewone rekenkamermethodiek toetst de implementatie aan het beleid en niet aan of het maatschappelijk probleem ook inderdaad is opgelost. In deze Doetank is aan de hand van een concrete casus een methode ontwikkeld die dat juist wel doet: waarbij de impact in de samenleving centraal staat en niet het beleid. In de Doetank zitten zowel mensen die echt verstand hebben van financiën als enthousiaste 'leken' die met de gevolgen van beleidsmaatregelen geconfronteerd worden. Zo kunnen creatieve en innovatieve oplossingen ontstaan.”
In de Doetanks draait het om thema’s die er echt toe doen. “Daarbij kun je gebruik maken van de passie van professionals – die dit vaak zelfs in hun eigen tijd doen – en je werkt in een multidisciplinair team. Dat is sowieso een sterk punt van Slimmernetwerk: het verbindt mensen van allerlei verschillende instanties die normaal gesproken nooit met elkaar in contact komen. Dat inspireert, en het doorbreekt het werken in silo’s.”
 
Grand Café's en supporters 
De Doetanks, die worden begeleid door een coach, voorzien in een enorme behoefte: enthousiaste professionals willen niet alleen maar in zaaltjes met elkaar praten, maar ook echt iets dóen. Maar het gezamenlijk bedenken van een praktische oplossing voor een probleem is één ding, het opschalen van de gevonden methode is een stuk lastiger. Sigaloff: “Dan moeten de hogere echelons van de organisatie er ook voor open staan. En daar hapert het vaak, door gebrek aan politieke wil en slagkracht. Toch proberen wij zoveel mogelijk ook aan de bovenkant van de organisatie 'haakjes te slaan'. Dat doen we onder andere in een kring van supporters rond Slimmernetwerk waarvoor we professoren en anderen die wat hoger in de boom zitten, uitnodigen. Ook organiseren we eens per jaar een Grand Café met beleidsmakers en mensen uit de top van de publieke sector. Daar vertellen we over onze projecten, en gaan we weer op zoek naar nieuwe vraagstukken voor nieuwe Doetanks.”
 
Afkijkers zorgden voor een frisse wind
Een groep studenten politicologie van de UVA liep een tijdje mee met de Doetanks om te kijken wat daar nou eigenlijk gebeurt. Zo ontstond een mooie wisselwerking tussen praktijk en opleiding, vertelt Sigaloff. “Studenten zeiden: 'Goh, is dat nou de praktijk?' Zij denken vaak dat publieke vernieuwing een kwestie van rijkdom aan ideeën is, of van heel goed nadenken. Voor hen was het een eyeopener om te merken hoe belangrijk samenwerking is, en dat menselijke processen vaak doorslaggevender zijn dan de inhoud van een probleem. Andersom werkte het ook: die studenten zorgden voor een frisse wind, zij stelden de lastige vragen – en zij zijn per slot van rekening de beleidsmakers van de toekomst.’   

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons