Bent u bezig met Nieuw Organiseren? Jan Smit en Georgette Kempink van Broosz initiëren een Community of Practice Nieuw Organiseren
De doelstelling is om Nieuw Organiseren-pioniers uit verschillende sectoren en vanuit verschillende rollen met elkaar te verbinden. Zodat ze elkaar kunnen inspireren en versterken om de beweging richting Nieuw Organiseren verder door te zetten.  
De participanten delen de gezamenlijke doelstelling: het realiseren van Nieuw Organiseren binnen hun eigen organisatie of netwerk. De eigen praktijk en kennis- en leerbehoeften zijn het uitgangspunt. Geen vooraf geplande thematische workshops, maar steeds de aandacht richten op de meest prangende vragen en dilemma’s uit de transitiepraktijk’.
 
Structuur en vormgeving van de Community of Practice

De Community of Practice zal een looptijd hebben van twee jaar, met tenminste vier bijeenkomsten per jaar en enkele online webinars. Daarnaast zullen er ook een tweetal Unconferences worden georganiseerd met een een groter veld van betrokkenen uit de vertegenwoordigde organisatie en andere relevante stakeholders om de voortgang te toetsen en de nieuwe inzichten te verspreiden binnen en buiten het eigen netwerk.
Pioniers gezocht!

Pioniers die binnen organisaties het lef hebben om te experimenteren met Sociale Innovatie of Nieuw (Rijnlands) Organiseren worden uitgenodigd te participeren in dit leernetwerk waarin kennis en ervaring word gedeeld, van elkaar wordt geleerd en elkaars initiatieven worden versterkt. 
Potentiële participanten aan de CoP:
  • Zijn actief en persoonlijk betrokken om hun organisatie(onderdeel) bewust te maken van en te laten experimenteren met anders, slim, duurzaam en Nieuw Organiseren.  
  • Hebben het lef, de durf en de ambitie om ook daadwerkelijk stappen te zetten en regelmatig tegen de stroom in te zwemmen.
  • Komen uit verschillende hoeken van organisaties, zoals directie-leden (zij hebben de formele macht om de transitie te maken en zijn om die reden onmisbaar), professionals/vakmensen: uit ‘de lijn’ (hun vakmanschap en regelruimte staat centraal!) en Young Professionals (zij vertegenwoordigen veelal het denken en handelen van de toekomst en kennen de toepassingsmogelijkheden die Social Media en Nieuw Organiseren) en vertegenwoordigers van de ‘staf’ (projectleiders Nieuw Organiseren, HRM-ers en ICT-ers) voor zover ze een directe verantwoordelijkheid hebben om de transitie te realiseren)
Is uw interesse gewekt? Neem dan contact op met Jan Smit jan@broosz.nl of Georgette Kempink georgette@broosz.nl.

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons