meestribbelen

Jaap Peters, organisatieactivist, partner bij DeLimes Nieuw Organiseren en auteur van diverse bekende boeken zoals Het Rijnland Boekje (2009), Bij welke reorganisatie werk jij? (2009), Intensieve Menshouderij (2004), en Nieuw Europees Organiseren (2011) laat zijn licht schijnen op de vele reorganisaties die de crisis met zich meebrengt. Wat is meestribbelen? Hoe kom je samen tot veranderingen? Is Nieuw Organiseren en Het Nieuwe Werken wel zo nieuw? Of leven we in een Tussentijd en gaan we gewoon terug naar voor de industriële revolutie?

Meestribbelen
Hij vertelde over zijn ‘meestribbelende’ moeder die op haar 83ste op Facebook ging. Niet omdat ze er zin in had, maar omdat ze merkte dat Facebook momenteel de manier is om te communiceren met haar kinderen en kleinkinderen. Meestribbelen staat tegenover tegenstribbelen. Tegenstribbelen past, volgens Peters, bij een cultuur waarin pas wordt meegewerkt aan verandering en vernieuwing als het nut daarvan vooraf is bewezen. Meestribbelen past daarentegen bij een cultuur waarin mensen meedoen aan verandering en vernieuwing om vervolgens te bezien wat dat oplevert. Om anders te (re)organiseren moet je als mens en organisatie durven meestribbelen. Zie wat er gaande is, ga er in mee, en bekijk gedurende het proces wat het je oplevert.

Verbinden
Jaap Peters voerde een staaltje omdenken met de deelnemers uit. Hij startte zijn betoog met de stelling dat het nieuwe werken (#HNW) niet in 2011 maar in 1911 werd ingevoerd. Toen gingen mensen vanuit hun eigen ondernemerschap, bijvoorbeeld als boer, werken in de fabrieken. En vanaf dat moment traden er hele andere wetten in werking. Je hoefde namelijk niet meer zelf na te denken, dat deed het management voor je, geïnspireerd als zij waren door Fred Taylor die hen o.a. de tip gaf om functies terug te brengen tot een reeks van taken die zelfs door een “intelligente gorilla” uitgevoerd konden worden. Het huidige nieuwe werken betekent dus eigenlijk dat we terug moeten naar het oude werken voordat het “oude nieuwe werken” zijn intrede deed. Dat is lastig aangezien we in de vorige eeuw geboren zijn en onze opleiding genoten in een tijd dat we organisaties en niet mensen meer centraal stelden. Anders werken gaat volgens Peters vooral om dat laatste: de mens centraal stellen, terug naar de menselijke maat en gebruik maken van alle technologische middelen die nu voorhanden zijn en die planning en zelforganisatie mogelijk maken. Verbindingen tussen mensen vormen “de nieuwe hark”.

Ontzorgen
Daarnaast pleitte Peters voor het stoppen met het verzorgen of zelfs ontzorgen van medewerkers. Hij gebruikte de metafoor van de intensieve landbouw en veeteelt. Zet groenten in een kas, en na verloop van tijd zijn ze volledig afhankelijk van de interventies die de tuinder pleegt in het zorgvuldige 3systeem van licht, lucht en water. Zet de kooien open van legkippen en ze blijven binnen omdat ze ruimte met leegte associëren. Met mensen gaat het niet anders. Ze komen pas op smaak als je ze in de volle wind zet. Doe je dat niet dan worden ze volgens Peter “een watertomaat”, aangeleerde hulpeloosheid, en is een POP niet langer een persoonlijk ontwikkelingsplan maar het ontwikkelingsplan van een paprika.

Tussentijd
Op dit moment bevinden we ons volgens Peters in de Tussentijd. Beweging in het oude systeem van organiseren gaat niet meer vanzelf (zie de vele crises). Tegelijkertijd is er een onderstroom gaande, van Facebook, zzp-zwermen, MVO en sociale media. Deze onderstroom geeft vorm aan anders organiseren. Minder sec de organisatie als uitgangspunt van eindeloze optimalisatie door het ‘managen van human resources ‘(Bij welke reorganisatie werk jij?) maar meer netwerken van ‘human beings’ die een volwassen verbinding hebben met de buitenwereld en met elkaar gaan organiseren. Hoe komen de grote organisaties van oud naar anders (re)organiseren?

Basisprincipes
Peters sloot af met vijf basisprincipes voor Nieuw (Europees) Organiseren:

1. Geef het organiseerproces terug aan de inhoudelijk professionals:

2. Leer hen ‘intelligent ongehoorzaam’ zijn (buiten de lijntjes kleuren mag ook);

3. Laat ondersteunende diensten weer echt ondersteunend worden aan het primair proces en niet leidend;

4. Voer het organisatie ‘alignement’ uit vanuit bovenstaand perspectief, ook in je marketinguitingen. Bijvoorbeeld: laat Rabobank Jochem de Bruin weer in reclames figureren;

5. Zorg dat het veranderproces eruit ziet zoals je de toekomst graag ziet (daar gaat het vaak sowieso al helemaal fout door ‘implementeren & uitrollen’).

Bij Movaris kwamen 20 smaakmakers bijeen op het terrein van sociale innovatie - uit het bedrijfsleven, vakbonden en brancheorganisaties - voor de tweede bijeenkomst van het Factor Vijf/NSvP-leernetwerk Anders Werken. Deze tweede bijeenkomst ging over een actueel thema in deze economisch lastige tijden: Anders (Re)Organiseren. Lees hier het hele verslag.

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons