tok! - Het open innovatieplatform van Ballast Nedam

In 2010 ontstond binnen Ballast Nedam de behoefte naar een ruimte om ideeën, vraagstukken en oplossingen te delen en innovaties te ontwikkelen. Daarom lanceerde het bedrijf in 2010 het ideeën- en discussieplatform tok!. En nu wil Ballast Nedam de volgende stap zetten door samen met externe partijen te innoveren met tok! open.

Noodzaak voor structurele innovatie in de bouw
Ook in de bouwwereld wordt verwacht dat er nieuwe oplossingen worden aangeboden die aansluiten op deze tijd. Ook al heeft de sector geen bijzonder innovatief imago. Veel oplossingen in de bouwindustrie worden bedacht tijdens projecten in uitvoering en hebben daardoor een ad-hoc karakter. En vaak worden deze ad hoc oplossingen niet opnieuw gebruikt in nieuwe bouwprojecten. Daarom is de noodzaak voor het delen van oplossingen en het streven naar structurele innovatie ook in de bouwindustrie groot.

tok!: een intern platform voor ideeën en discussies
Binnen Ballast Nedam wordt innovatie niet gezien als een afdeling maar als een mentaliteit. tok! draagt hier aan bij door een digitaal en fysiek platform te bieden voor innovatie.  Het (digitale) ideeën- en discussieplatform tok! staat voor samenwerking door de gehele organisatie en is gericht op innovatie en verbetering. tok! biedt medewerkers van Ballast Nedam de mogelijkheid om ideeën met de gehele organisatie te delen waarna het idee kan worden besproken, verrijkt en verder ontwikkeld in samenwerking met andere medewerkers. Binnen onze organisatie kunnen alle medewerkers meedoen op tok!: van de mensen op de bouwplaats tot het lid van de Raad van Bestuur. Zo kunnen ideeën en vraagstukken die afdeling overschrijdend zijn met de rest van de organisatie worden gedeeld. Op deze manier worden ideeën verrijkt, vraagstukken opgelost en innovaties ontwikkeld die op structurele wijze kunnen worden gebruikt in de projecten die door Ballast Nedam worden gerealiseerd.

Innoveren door de gehele organisatie met behulp van tok!
Tok! is de centrale plek waar innovatie vanuit de gehele organisatie bij elkaar komt. Het begint bij het verzamelen van ideeën die kunnen leiden tot succesvolle innovaties maar ook van vraagstukken. Problemen die binnen de organisatie of daarbuiten aanwezig zijn en een oplossing verdienen. Via het digitale platform is het mogelijk om ideeën en vraagstukken van reacties te voorzien, in een digitale werkplaats te werken aan een idee of de ontwikkelingen te communiceren met de organisatie.  Maar ook tijdens de brainstormsessies en informatiebijeenkomsten is er de mogelijkheid om fysiek aan de slag te gaan met innovatie. Zo worden in de tok! ideecafés tijdens de bijeenkomsten de ideeën ‘gepitcht’ voor een afwisselend publiek. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen zowel de digitale en fysieke wereld van innovatie als tussen de diverse afdelingen binnen Ballast Nedam.

De lessen van tok! voor de organisatie
In de afgelopen 3 jaar heeft tok! gezorgd voor een aanzienlijke stroom van ideeën en vraagstukken. De ideeën variëren van kleine verbeteringen die direct kunnen worden gerealiseerd tot grote ideeën waar complete teams op worden gezet om het idee te ontwikkelen tot een innovatie. Het plaatsen van gerichte vraagstukken door het management helpt bij het nadenken over de toekomst en met welke uitdagingen men kan worden geconfronteerd. Op deze manier kan er gewerkt worden aan oplossingen die bij kunnen dragen in de nabije toekomst. Belangrijke lessen die wij hebben geleerd vanuit het verleden is om duidelijk en transparant te communiceren. Het is belangrijk om voor de organisatie duidelijk aan te geven welke verwachtingen er zijn m.b.t. innovatie en transparant te zijn in de keuzes die worden gemaakt gedurende een innovatieproject. Voor een organisatie moet het helder zijn waarom bepaalde projecten door mogen gaan en andere projecten worden stopgezet.

De toekomst: bouwbedrijven die samenwerken op gebied van innovatie
De bouwindustrie is de afgelopen jaren aan het transformeren van een industrie waar iedere organisatie vooral bezig was met haar eigen activiteiten naar een sector waar organisaties continu met elkaar samenwerken en waarbij de activiteiten van de verschillende organisaties met elkaar vervlochten raken. Op het gebied van innovatie wordt er echter veelal binnen de grenzen van de eigen organisatie gekeken. Innovatie wordt gezien als een competitief voordeel dat dient te worden afgeschermd van mogelijke concurrenten. Of zelfs partners. Maar juist in de samenwerking op het gebied van innovatie ligt de sleutel om te kunnen blijven innoveren en competitief voordeel te behalen. De samenwerking kan geschieden met concurrenten, kennisinstituten, leveranciers en opdrachtgevers, maar ook met klanten en eindgebruikers. Vooral de groep eindgebruikers is een grote onbekende voor de bouwindustrie. Daar liggen de mogelijkheden voor samenwerking en innovatie.

Hoe de medewerkers ervan leren
tok! biedt in de eerste plaats medewerkers van Ballast Nedam de mogelijkheid om ideeën een podium te geven. Een plek waar de creativiteit en innovativiteit van de medewerkers kan worden gepresenteerd. Wanneer een idee wordt “geadopteerd”, krijgt de medewerker de mogelijkheid om, eventueel in samenwerking met andere medewerkers, het idee verder te ontwikkelen. Het is belangrijk dat degene die het idee heeft bedacht en de passie heeft voor de implementatie van het idee betrokken blijft bij het proces. Op deze manier blijft de passie en motivatie bij de werknemer aanwezig om ook in de toekomst nieuwe ideeën aan te leveren en mee te denken met andere ideeën. Daarnaast leert de medewerker door de samenwerking ideeën vanuit andere perspectieven te bekijken en te handelen vanuit een ondernemende gedachte. Immers, het idee is pas een innovatie als het is geïmplementeerd. 

tok! open om open innovatie mogelijk te maken
In 2011 is Ballast Nedam met tok! open gestart. tok! open is de variant van tok! waarbij er de mogelijkheid is voor externe partijen, maar ook eindgebruikers, om te participeren in de verschillende ideeën en vraagstukken die op het platform staan. Het beste idee wordt immers samen bedacht. Zo is er de mogelijkheid om ideeën te introduceren, waarbij de medewerking van een bouwbedrijf als Ballast Nedam gewenst is, of juist een probleem aankaarten dat een oplossing nodig heeft. Ook tijdens innovatieprocessen kan inbreng van buiten de organisatie waardevol zijn om een project tot een succes te maken. Juist door kennis, inzichten en wensen van verschillende partijen te integreren kan een succesvolle innovatie worden ontwikkeld. tok! open kan een rol spelen om open innovatie binnen de bouwindustrie mogelijk te maken. Op deze manier bouwen we samen aan de toekomst!

 

Michiel Wolbers is Adviseur Sustainable Business Innovation bij Ballast Nedam

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons