Op 20 maart 2014 vond de Kick off plaats van de Community of Practice Nieuw Organiseren. De missie is om pioniers van Nieuw Organiseren vanuit verschillende sectoren, met verschillende rollen, met elkaar te verbinden. Om elkaar te inspireren, te versterken waar nodig en om de beweging richting Nieuw Organiseren verder door te zetten in de eigen werkomgeving. Daarnaast brengt de Community of Practice nieuwe inzichten naar buiten die interessant zijn voor iedereen die bezig is met een soortgelijke transformatie. Jan Smit en Georgette Kempink van Broosz zijn initiatiefnemers van dit leernetwerk. De NSvP ondersteunt mede dit initiatief.

Een volle bak met Pioniers uit het veld
Na de oproep van 10 oktober 2013 hebben pioniers uit verschillende organisaties zich aangemeld. De Community gaat nu met negen organisaties van start. Zorg, gemeentelijke overheid, de financiële sector en het onderwijs zijn vertegenwoordigd. Daarmee bestaat dit leernetwerk bestaat dus uit een rijk en divers veld. De participanten kiezen bewust voor deelname om te ontdekken, inspiratie te vinden en om meer handvatten te krijgen met betrekking tot Nieuw Organiseren en Sociale Innovatie. Of om oplossingen te vinden, ervaringen uit te wisselen of heel concreet om op experimenten zoals zelfsturing of kleinschalig organiseren te reflecteren.

Waardevolle inzichten distilleren uit de rijke, complexe praktijk van anderen
Jan Smit, moderator van het leernetwerk, geeft aan: “Men heeft ‘de boekjes’ gelezen, sommige organisaties hebben zelfs hun beleid expliciet geformuleerd in termen van Nieuw of Anders Organiseren waarbij er meer regie bij professionals ligt, meer ruimte is voor zelforganisatie en men niet wil hollen van de ene reorganisatie naar de andere èn men kiest voor natuurlijke ontwikkeling. Nu komt het erop aan door te zetten en experimenten de volle ruimte te geven, kritisch te volgen en te leren hoe anderen met vergelijkbare complexe verandertrajecten succesvol of minder succesvol omgaan. Dit soort praktijkkennis haal je niet uit cursussen of boekjes. Waardevolle inzichten distilleer je uit de rijke complexe praktijk van medeparticipanten die dezelfde ambitieuze zoektocht aan het maken zijn, voor zichzelf en voor hun organisatie. We zijn blij met de enthousiaste en gemotiveerde deelname van organisaties die de voorhoede vertegenwoordigen van hun sectoren”.

Geen twijfel aan opbrengst 
Mariënne Verhoef, lid van de Raad van Bestuur van Jeugdzorginstelling SPIRIT, twijfelt niet aan wat de CoP Nieuw Organiseren haar medewerkers en de organisatie gaat brengen. Nieuw organiseren is dan ook geen hele nieuwe wereld voor Spirit. De introductie van zelfsturende teams is alweer enige tijd geleden. Medewerkers weten hun professionele ruimte te benutten. En leren is een vanzelfsprekend thema voor deze organisatie.

Logische stap
De CoP Nieuw Organiseren vinden ze een logische stap. Juist in deze roerige periode waarin de zorg onder regie van de gemeenten komt te staan, wordt veel van de organisatie gevraagd en dan is het goed om nieuwe inspiratie te halen, ervaringen te delen en vooral te leren. Mariënne: “Het gaat veel meer om leren en reflecteren in plaats van je te richten op structuren. De drijfveer bij ons is aansluiten op de verantwoordelijkheid voor het eigen werk. Hoe we in de zorg staan, aansluiten bij de jongeren en gezinnen en ‘niet overnemen’, zo willen we ook organiseren”.

Activeer je organisatie
Richten op hoe het beter kan. Dat is waar het om gaat, de zorg moet beter en dan gaat het om meer dan alleen richten op efficiency en effectiviteit. Vandaar de overtuiging in Nieuw Organiseren. Dit leernetwerk is volgens Mariënne Verhoef een perfecte manier om jezelf en je organisatie te activeren op Nieuw Organiseren.

Wie doen er mee?
Uit elke organisatie doen 2 of 3 pioniers mee die bezig zijn om de beweging naar Nieuw Organiseren te realiseren, elk in zijn of haar eigen context en met eigen specifieke uitdagingen. Deelnemende organisaties zijn:

  • Spirit Jeugd en Opvoedhulp
  • Youké Sterke Jeugd
  • Vivium Zorggroep
  • Menzis Zorgverzekeraar
  • Gemeente Zwolle
  • het ABC Onderwijsadviseurs
  • ING Nederland
  • Saxion Hogeschool en
  • GGD West-Brabant.

Deze Comunity of Practice heeft een looptijd van 2 jaar en middels bijeenkomsten, webinars en Unconferences met een groter netwerk zullen inzichten gedeeld worden en nieuwe inspiratie worden opgedaan. Ook op de site van de Stichting NSvP kun je de ervaringen en de ‘lessons learned’ volgen van deze pioniers. Voor meer achtergrondinformatie kun je hier klikken naar het artikel ‘Naar nieuw organiseren: praktijkkennis is een must’ . U kunt ook direct contact opnemen via info@broosz.nl.

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons