Onderzoek sterke punten benadering voor organisaties

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor een HR beleid waarbij er wordt gefocust op de sterktes van werknemers in plaats van de zwaktes. Het is aangetoond dat zo'n benadering bijdraagt aan een tal van positieve organisatie en individuele uitkomsten als bevlogenheid en productiviteit. Met deze reden doet Valesca Tobias, Master student van de Erasmus Universiteit Rotterdam en stagiaire bij de NSvP, onderzoek naar hoe het gebruik van je sterktes op het werk kan bijdragen aan bevlogenheid. Heeft u als organisatie interesse in informatie over of uw werknemers hun sterke kanten gebruiken en of ze het idee hebben goed te presteren, dan kan ik bij deelname van op zijn minst 50 werknemers uit uw organisatie hier feedback over geven.

Meedoen aan het onderzoek

Heeft u interesse in waardevolle informatie over hoe uw werknemers zich op het werk voelen en of ze voldoende ondersteuning ervaren om hun sterktes in te kunnen zetten, dan kunt u de online vragenlijst uitzetten binnen uw organisatie. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 10 minuten. Aan het einde van de vragenlijst wordt gevraagd of een collega ook kort kan reflecteren op de sterktes van de desbetreffende werknemer in de vorm van een korte vragenlijst, dit kost hem/haar maximaal 3 minuten. Bij deelname van op zijn minst 50 werknemers kan ik u op teamniveau / organisatieniveau feedback geven over:

  • de mate waarin werknemers het idee hebben hun sterktes te kunnen gebruiken
  • hoe bevlogen ze zijn
  • hoeveel ondersteuning ze vanuit de werkomgeving ervaren
  • of ze veel werkdruk en frustratie ervaren
  • hoe goed ze zelf denken te presteren.

Goed om te weten

Alle informatie wordt anoniem verzameld en vertrouwelijk behandeld. De data die wordt verzameld wordt gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Deelname aan het onderzoek resulteert dus in waardevolle informatie over hoe de werknemer zich voelt op het werk. Bij interesse kunt u contact opnemen met: valesca.y.tobias@gmail.com.

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons