Het flexibele brein

Creatief At Work week 4

Dit artikel is een integraal deel uit het boek 'Creativiteit krijg je niet voor niets. Over de psychologie van creativiteit in wetenschap en werk' van Carsten de Dreu en Daniel Sligte.

Een goede manier om tot creatieve inzichten en oplossingen te komen is door flexibel te denken. Daarmee wordt bedoeld dat je buiten de gebaande paden treedt, dat je ogenschijnlijk irrelevante informatie en prikkels niet weg filtert maar juist toelaat, en dat je gedachten de vrije loop laat en breed laat uitwaaieren. Door zo te “divergeren” vergroot je de kans dat er nieuwe verbindingen gelegd kunnen worden tussen beschikbare informatie, verbindingen die niet direct voor de hand liggen en, met een beetje geluk, zowel nieuw als zinvol zijn. Het flexibele brein is als een helikopter: snel, wendbaar en in staat om ver te kijken.

Dat zo’n flexibele denktrant goed kan uitpakken, blijkt wel uit onderzoek naar Nobelprijswinnaars – vaak zijn dat wetenschappers die vanuit het ene vakgebied gaan werken in een aanpalende discipline en dus met nieuwe informatie en frisse blik oude problemen aanpakken (Simonton, 1999). Het blijkt bijvoorbeeld ook uit een analyse van het werk van de Franse kunstschilder Matisse, die doorbrak met vernieuwend werk na een studiereis door Marokko (Spurling, 2007).
En wat dichter bij huis, blijkt dat studenten die langere tijd in het buitenland werkten of studeerden, flexibeler denken en relatief vaak met creatieve inzichten en ideeën komen. Mogelijkerwijs levert zo’n buitenlandervaring een bredere en meer diverse set van informatie op waartussen nieuwe verbindingen gelegd kunnen worden. Bovendien worden door zo’n buitenlandervaring impliciete doch hardnekkige aannames, die vernieuwend denken in de weg staan, op de korrel genomen (Liu, Galinsky et al., 2009).

Net als in de wetenschap en kunst, is ook op school en op het werk een flexibel brein dus zeer nuttig en stelt het in staat om tot indrukwekkende, creatieve prestaties te komen. Onderzoekers hebben een aantal technieken onderzocht die flexibel, losjes, en divergent denken bevorderen. We zetten een aantal op een rijtje in Tabel 4.1, evenals technieken die divergent denken juist ondergraven. 
In een aantal experimenten is, bijvoorbeeld, onderzocht wat er gebeurt als mensen een lange-termijn perspectief aannemen. Bedenk eens wat je maandag over twee jaar zult doen, of bedenk eens wat je aanstaande maandag zult doen. Denk je aan andere dingen als je verder in de toekomst kijkt?

Uit onderzoek blijkt dan dat zo’n lange-termijn perspectief aanzet tot flexibeler denken. Mensen kregen ook meer originele ideeën en zagen vaker een creatieve oplossing voor lastige problemen (Förster, Friedman & Liberman, 2004; De Dreu, Giacomanotonio, Shalvi & Sligte, 2009). Een mogelijke verklaring is dat zo’n lange-termijn perspectief helpt om breder te denken en dus gemakkelijker relaties te leggen tussen conceptueel nogal verschillende zaken.

 


Meer inspiratie over creativiteit op het werk ?

Elke dinsdag posten we op Facebook een bruikbare tip, handig weetje of inspirerende frase uit het boek over creativiteit.

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons