De kracht van 'Gluren bij de buren'

De kracht van 'Gluren bij de buren'

Gluren bij de Buren is een aanpak gericht op loopbaanontwikkeling en informeel leren die door elk bedrijf heel makkelijk toe te passen is. Gewoon aan de slag, geen papierwerk of rompslpmp. De aanpak is simpel: medewerkers nemen een kijkje bij andere bedrijven in de regio of op het zelfde industrieterrein. De medewerkers zijn in de lead: zij organiseren om de beurt zelf een rondleiding voor andere medewerkers. Medewerkrs kijken kritisch naar de organisatie en geven tips voor verbetering en nemen ook zelf ideeën voor vernieuwing of verbetering mee naar hun werk.Het project is als een pilot toegepast in Veenendaal: vier bedrijven in Veenendaal en de gemeente Veenendaal deden mee: Koekjesbakkerij Veldt, Lekko, Pokon Naturado, de gemeente Veenendaal en De kantoorspecialist.

Gluren bij de buren = ideeën opdoen

Gluren bij de buren is opgezet voor medewerkers van verschillende MKB-bedrijven. In eerste instantie voor mensen van de werkvloer; met als doel om ideeën op te doen voor de eigen loopbaan. Voor de deelnemers draaide Gluren bij de Buren vooral om nieuwe ideeën krijgen voor je eigen werk, en om je eigen bedrijf en andere bedrijven beter leren kennen. Maar al snel werd duidelijk dat de directies en HR eveneens wilden gluren. Wil je zelf met deze aanpak aan de slag? Bekijk dan het Stappenplan.

 Bekijk hier de film over de kracht van Gluren bij de Buren.  

Gelukkiger worden in je werk

Initiatiefnemer Kees Pater, directeur van Koekjesbakkerij Veldt: ‘Mijn idee was: als medewerkers bij elkaars bedrijven kijken, worden ze gelukkiger in hun eigen werk. Het leuke is dat het begon als een kans voor medewerkers, maar dat het management en de directie ook nieuwsgierig werden en wilden meedoen. Een mooie olievlekwerking.’

Paard van Troje

Procesbegeleiders Tamara Raaijmakers en Greetje Senhorst van Centrum Werk Gezondheid noemen Gluren bij de buren een paard van Troje: ‘Zonder het thema loopbaan steeds expliciet te benoemen, krijgen de deelnemers daarvoor wel inspiratie. Bij een bezoek aan een ander bedrijf vragen mensen zich toch af: zou ik dit werk leuk vinden? Gluren bij de buren is een mooie vorm van informeel leren en ontwikkelen, met als doel actief met je eigen loopbaan en duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.’

Aanrader voor andere bedrijven

Gluren bij de buren is een aanrader voor alle bedrijven, vinden de deelnemers. ‘Verrijkend en leerzaam om bij andere bedrijven te kijken en om anderen in je eigen bedrijf te ontvangen. Dat levert zo veel ideeën op’, vond Bouke Boers ovenist bij Koekjesbakkerij Veldt. ‘Het is inspirerend om te zien hoe ergens anders gewerkt wordt. Zo hebben wij het idee voor een speciale lopende band overgenomen van Lekko.’ ‘Je krijgt bovendien veel waardering voor andermans werk.’ ‘Het is erg leerzaam om te zien hoe je het anders kunt doen’, vulde collega Otto Kwint aan.

Juist kijken in andere branche levert veel op

De mix van bedrijven en de combinatie met de gemeente bleek een goede keus. Juist het kijken bij andersoortige bedrijven en een organisatie uit een andere wereld, zoals de gemeente, levert veel nieuwe inzichten op. Kees Pater: ‘Ik had bijvoorbeeld niet zo’n beeld van de gemeente, vaak vind je die vooral een vertragende factor. Maar nu begrijp ik waarom de gemeente soms werkt zoals ze werkt. En welke wetten en verplichtingen vanuit Den Haag daar bijvoorbeeld achter zitten. Door met elkaar in gesprek te gaan, begrijp je elkaar veel beter.’ 
Directeur van De Kantoorspecialist Evert van Engelenhoven, vindt sowieso de combinatie van verschillende soorten bedrijven sterk. ‘Wij hebben zelf erg verschillende klanten en het is leerzaam als je dan bij een heel ander bedrijf mag kijken, zeker als de medewerkers zelf alle informatie geven.’ ‘Tijdens de bezoeken bij andere bedrijven zie je de onderlinge verschillen’, aldus Vivian Vleeshouwers, directeur van Lekko. ‘Die geven je vervolgens weer meer inzicht in je eigen bedrijf.’

Gluurderskaart

Een hulpmiddel bij het gluurdersbezoek was de gluurderskaart. Daarop schreven deelnemers hun bevindingen over het bezochte bedrijf en de ideeën die het bezoek hen had gebracht. Een ander hulpmiddel was het afsluitende rondje met complimenten en suggesties voor verbeteringen voor het bezochte bedrijf. Een favoriet onderdeel van de deelnemers. 
Na afloop van een gluurdersbezoek stelden de procesbegeleiders een A4 op met de bevindingen. Alle deelnemers vonden dat een prettig en praktisch hulpmiddel. Resultaten werden vastgelegd en medewerkers gingen er vervolgens ook echt mee aan de slag.
De vragen op de gluurderskaarten gingen specifieker over loopbaan. De kaarten waren wel behulpzaam maar sommige deelnemers zouden in een volgende ronde liever zien dat de vragen over het gastbedrijf gaan.

Nieuwe ervaringen opdoen

Gluren bij de Buren brengt de deelnemers allereerst veel kennis over andere bedrijven en concrete verbeterideeën. Maar meedoen biedt ook kansen om nieuwe ervaringen op te doen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. ‘Medewerkers leren hoe je zo’n bijeenkomst goed voorbereidt, hoe je een presentatie houdt en hoe je een aantrekkelijke rondleiding verzorgt’, aldus Vivian Vleeshouwers. ‘En ze worden zich er bewust van hoe trots ze op hun eigen werk zijn.’

Verhalen van trotse medewerkers

‘Bovendien zijn het juist de verhalen van trotse medewerkers die blijven hangen’, aldus een van de deelnemers. ‘Die neem je mee. Ze zorgen ervoor dat een bedrijf en de medewerkers op je netvlies blijven staan. Goed voor ideeën en voor het contact. Dankzij Gluren bij de Buren weet je elkaar veel beter te vinden.’ 
‘Wij kregen bij de gemeente bijvoorbeeld een vraag rond een innovatieproject van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen’, vult Martin Thies van de gemeente Veenendaal aan. ‘Nu heb ik dankzij Gluren bij de buren direct een beeld van de bedrijven die we daarbij kunnen betrekken.’ ‘En medewerkers kunnen de kwaliteit van hun eigen organisatie nog beter verwoorden, zijn zich nog bewuster van wat ze doen en kunnen,' sluit Paul Baart, directeur Centrum Werk Gezondheid aan.

Investering loont de moeite

De deelnemers waardeerden vooral het feit dat ze van hun directie de ruimte kregen om mee te doen met Gluren bij de buren. ‘Het kost tijd en geld en het is waardevol dat je bedrijf je hiervoor de ruimte geeft’, aldus een van de aanwezigen. ‘Medewerkers zijn een aantal middagen weg naar de collegabedrijven. En hebben tijd nodig om de ontvangst bij hun eigen bedrijf goed voor te bereiden.’

Stilstaan om te kunnen fietsen

Maar die investering loont absoluut de moeite, volgens Kees Pater. ‘We hebben in een bedrijf de neiging om altijd maar door te rennen. Maar je moet juist zo nu en dan tijd en rust nemen om te reflecteren op je werk en om van elkaar te leren. Je moet stilstaan om te kunnen fietsen. Ik zie dat het mijn medewerkers zelfbewuster maakt in hun werk en dat het kijken in elkaars keuken hen veel energie en inspiratie heeft gegeven. Ik raad elk bedrijf aan om in Gluren bij de buren te investeren.’

Vervolg

Na de zomervakantie komt een kleine afvaardiging van de Gluren bij de buren-groep bij elkaar om plannen te maken voor het vervolg.

Het project Gluren bij de buren project werd ondersteund door Stichting Werk en Gezondheid en de NSvP

Meer info

Project Gluren bij de buren

www.koekjesbakkerij.nl

www.lekko.eu

www.kantoorspecialist.nl

www.veenendaal.nl

www.pokon.nl

www.centrumwerkgezondheid.nl

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons