Professionals doen het zelf: leren van elkaar op eigen inititatief

samen

Wat hebben initiatieven als Deell, The Crowd en Serious ambtenaar met elkaar gemeen? We onderzochten het op 6 februari 2015 tijdens de conferentie: Professionals doen het zelf, over leren van onderop. Welke resultaten worden gehaald en wat zijn relevante succesfactoren?

Deell, The Crowd en Serious ambtenaar zijn initiatieven die vanuit het oogpunt van informeel leren zeer interessant zijn om te volgen. Want informeel leren kan nog veel beter benut worden in organisaties. Of zoals een deelnemer ooit zei: van niemand kunnen we zoveel leren als van elkaar.

Deell: social sharing van kennis

De social enterprise Deell biedt een online platform waar mensen die kennis willen delen elkaar kunnen vinden en is een vervolg op Train je collega. Jaarlijks, in de tweede en derde week van november, wordt er een grootschalige Deellfestival georganiseerd. In de aanloop er naartoe  kunnen mensen zich aanmelden die een workshop willen geven en kunnen anderen in de eigen organisatie of daarbuiten een workshop te volgen. Afgelopen jaar waren er 300 workshops en 3000 deelnemers.
Korte registratie van symposium Professionals doen het zelf
Korte impressie van het symposium

De energie van een happening
Het interessante is dat het initiatief om mee te doen niet bij de leidinggevende of de HR-afdeling ligt maar bij de werkenden zelf. Een groep enthousiaste medewerkers kan hun organisatie aanmoedigen om mee te doen, hun management overtuigen, pamfletten ophangen in de gangen en via online media collega’s oproepen om een workshop te geven of er juist een te volgen. Het feit dat er samen in allerlei verschillende organisaties naar een compact moment wordt toewerkt waarin alle workshops worden gegeven, geeft de energie van een happening waar mensen graag bij willen horen. Instappen wordt daardoor makkelijker. Het geven van een workshop kun je zien als een tijdelijke nieuwe rol of taak en waarin je nieuwe dingen kan ontdekken en leren. Het kan helpen om jezelf en je werk zichtbaar te maken of een podium te geven aan de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan. Meedoen in een workshop is een leermoment op zich maar biedt ook kansen om je blik te verruimen, buiten je eigen vakgebied of baan nieuwe kennis tot je te nemen, in een andere organisaties rond te kijken en nieuwe mensen te ontmoeten.

Serious Ambtenaar: oplossen van organisatievraagstukken voor een goed doel

Ook bij Serious Ambtenaar is de koppeling aan een evenement een belangrijke trekker. Hier wordt het campagne-gehalte versterkt door een grote som geld binnen te halen voor het goede doel van 3FM Serious Request. Ambtenaren doneren vrijwillig twee dagen van hun vrije tijd om een organisatievraag op te lossen bij een gemeente, ministerie of een bedrijf. De vragende organisaties betaalt 5000 euro voor het oplossen van het vraagstuk. Dat bedrag gaat naar het goede doel waarvoor 3FM Serious Request geld inzamelt.

Ook voor niet-ambtenaren
Ook hier is een digitaal platform ontwikkeld dat ondersteunend werkt bij het bij elkaar brengen van organisatievragen en vrijwilligers die bereid zijn om mee te denken. Op 20 en 27 maart 2015 wordt er weer in het hele land aan het oplossen van vraagstukken gewerkt. Iedereen, ook mensen buiten de ambtenarij, kan meedoen. http://www.seriousambtenaar.nl/doe-mee-als-vrijwilliger/

Vrijwillig maar niet vrijblijvend 
Met Serious Ambtenaar creeert ook op verschillende fronten een win-win-win situatie. Natuurlijk is er het goede doel dat 3FM Serious Request wil ondersteunen: in 2014 haalde Serious Ambtenaar 755.55,50 euro op! Organisaties komen verder met hun ingebrachte organisatievraag. En ook vanuit het oogpunt van leren en ontwikkelen is het initiatief heel interessant. Want de vrijwilligers krijgen ook hier de kans om eens buiten hun eigen organisatie en hun eigen baan en takenpakket op een onderwerp van hun interesse mee te denken. Meedoen is vrijwillig maar niet vrijblijvend, er wordt een goede voorbereiding en een gerichte inspanning van twee dagen verwacht. Een belangrijk deel van het succes  van dit initiatief ligt volgens mij ook nu in de vrijwilligheid en het feit dat het aantrekkelijk is om eraan mee te doen. De koppeling aan het goede doel is een gouden vondst.

The Crowd: kennis delen in het onderwijs 

Het derde voorbeeld dat interessant is in het licht van informeel leren is The Crowd, een platform voor docenten en leerkrachten die kennis willen delen. Hier kunnen mensen die lid zijn, dat kost 250 euro per jaar, een relevante vraag stellen. Anderen die tegen dezelfde vraag aanlopen kunnen aanhaken bij de vraag en er kan iemand zich melden die ervaring heeft met een oplossing. Zo  ontstaat er een netwerk dat op deze specifieke vraag kennis wil delen. The Crowd richt zich op onderwijsprofessionals die hun vak serieus nemen. Goed onderwijs vraagt niet alleen om gedegen vakkennis maar ook om meesterschap in klassenmanagement, didactiek en pedagogisch handelen. Het vraagt dus vooral om een lerende houding bij van de leraar zelf. Door deel te nemen aan The Crowd hoef je niet te wachten tot de school iets organiseert. Je neemt zelf initiatief, en vindt naar eigen inzicht antwoorden op je leervragen. Ook hier geldt: professionals doen het zelf.

Wat is er te leren over informeel leren? 

Overkoepelende inzichten zijn er ook. Volgens de initiatiefnemers zijn er een aantal belangrijke succesfactoren:

  • De professional staat voorop, deelname moet aantrekkelijk zijn vanuit het perspectief van de deelnemers, niet het belang van de organisatie.
  • Voor het werven van deelnemers helpt het om naar een climax toe te werken, waardoor de aanpak het karakter krijgt van een campagne
  • Maak het makkelijk om mee te doen: ondersteun in een digitaal platform waar vraag en antwoord bij elkaar kan komen en gelijkgestemden elkaar online kunnen ontmoeten. Help op weg met flyers, posters en ander materiaal
  • Gebruik informele netwerken van deelnemers die al enthousiast zijn geraakt
  • Kijk als het loopt naar manieren om in de organisatie ook meer structureel op informele manieren kennis te delen, maar neem het initiatief niet over.
  • Evalueer en verbeter.

Dit postten deelnemers tijdens het symposium: #pdhz

 

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons