Aukje Nauta

Aukje Nauta is sinds 2010 NSvP-leerstoelhouder ‘Employability in werkrelaties’. In die rol zoekt ze naar methoden om de relatie tussen baas en medewerker een nieuwe impuls te geven. Op de vraag waar zij zich de komende tijd mee bezig wil houden, antwoordt ze: ‘Ik heb een duidelijke missie voor ogen: werknemers en werkgevers met elkaar in gesprek brengen om het beste in elkaar naar boven te halen. En die missie is voorlopig nog niet af. Maar dan zijn we wel weer een stapje verder en heb ik een bijdrage kunnen leveren aan betere arbeidsrelaties. Daar gaat het mij om.’ Lees hoe Aukje Nauta dit jaar aan haar missie werkt.

Onderzoek naar New Industrial Relations in Europe (NEIRE)
Sinds begin 2013 participeert Aukje Nauta – als een van de elf wetenschappers in evenzoveel Europese landen – in een onderzoek naar nieuwe arbeidsrelaties in Europa. Het doel van dit project, dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie, is om een handboek te schrijven over hoe werkgevers in deze Europese landen hun samenwerking met werknemersvertegenwoordigers vorm (kunnen) geven: hoe werken bestuurders samen met ondernemingsraden en vakbonden? Zijn er regelmatig conflicten en zo ja, hoe lossen ze die onderling op? Wat vinden bestuurders van de houding en competenties van OR-leden? En wat van de structuur van medezeggenschap en werknemersparticipatie? Al deze vragen zijn in een interview verwerkt en in elk land voorgelegd aan tien bestuurders, veelal HR-directeuren. En aan nog eens enkele honderden bestuurders in elk land is een vragenlijst voorgelegd. Alle informatie is verzameld en verwerkt tot een e-book dat binnenkort verschijnt. Met het handboek hopen de wetenschappers de zogenoemde ‘sociale dialoog’ tussen bestuurders van organisaties en werknemersvertegenwoordigers te verbeteren. In de hoop en verwachting dat mens en organisatie daar beter van worden.
Lees meer over het e-book

Onderzoek naar dialoog, maatwerk en inzetbaarheid in arbeidsrelaties
Leerstoelhouder Aukje Nauta begeleidt twee onderzoeken naar dialoog, maatwerk en inzetbaarheid in arbeidsrelaties. Het eerste is een promotieonderzoek van Cristel van de Ven. Zij heeft inmiddels zo’n 100 ontwikkelgesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers op video opgenomen en heeft hen enkele maanden daarna gevolgd. Ze toetst of de kwaliteit van het gesprek voorspellend is voor de inzetbaarheid van de medewerker op een later tijdstip. Momenteel werkt Cristel van de Ven aan een artikel hierover.
Postdoc Jessie Koen werkt momenteel ook aan een wetenschappelijk artikel. De longitudinale onderzoeksgegevens die in de jaren 2009 – 2011 zijn verzameld in de acht Universitair Medische Centra die Nederland telt vormen de basis van haar artikel. Het onderzoek heeft als doel om de aard van de arbeidsrelaties binnen de UMC’s te beschrijven en te verklaren.

Onderwijs: cursus prosociaal gedrag in werkrelaties
In het cursusjaar 2012-2013 gaf Aukje Nauta het vak ‘Prosociaal gedrag in werkrelaties’ voor het eerst op een nieuwe manier. Ze liet de master-studenten A&O psychologie in de praktijk zelf theorie ontwikkelen over prosociaal gedrag in werkrelaties; gedrag waarmee medewerkers hun collega’s en de organisatie onbaatzuchtig helpen. Die manier van onderwijs geven bleek zo succesvol dat ze besloot het vak dit cursusjaar op dezelfde manier te doceren. Van oktober 2013 tot januari 2014 gaf ze het vak aan de Universiteit van Amsterdam. Uit de onderwijsevaluatie blijkt wederom dat het al doende leren de studenten heel goed bevalt. De meeste studenten vragen om praktijkgericht onderwijs en dan is deze manier een perfect antwoord op die vraag.

Onderzoek naar oudere werknemers
Samen met SEO Economisch Onderzoek is Aukje Nauta gestart met een onderzoek naar oudere medewerkers: wat bepaalt dat ouderen weinig kans hebben op de arbeidsmarkt? Het onderzoek wordt gefinancierd door het instituut Gak en heeft als doel een antwoord te geven op deze vraag. Het onderzoek richt zich op zowel economische verklaringen (bijv. werkgevers vinden ouderen vaak te duur) als psychologische verklaringen (bijv. ouderen worden vaak gediscrimineerd op de arbeidsmarkt). Een steekproef bij 2500 managers vormt een belangrijke basis voor dit onderzoek dat in juni wordt uitgevoerd. Publicatie van het onderzoeksrapport wordt in 2015 verwacht.
 

Betrokken als SER kroonlid bij de volgende adviesprojecten:

  • Op vrijdag 25 april is in de openbare raadsvergadering van de SER het adviesproject Discriminatie werkt niet behandeld. Discriminatie komt overal in de samenleving voor. Ook in arbeidsrelaties: discriminatie op basis van etnische afkomst, een arbeidshandicap of bijvoorbeeld op basis van geslacht. De SER heeft hierover advies uitgebracht aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher. Bedrijven stimuleren tot diversiteitsbeleid, ondernemingsraden een grotere rol geven en meer voorlichting en training zijn enkele aanbevelingen die de SER op basis van haar onderzoek hierover doet. Lees meer over ‘Discriminatie werkt niet’
  • Link2work is een initiatief van de SER-werkgroep Benutting arbeidspotentieel Migrantenjongeren (BAM). In december 2013 startte dit mentorproject dat een brug wil slaan tussen het bedrijfsleven en allochtone jongeren die een plek willen verwerven op de arbeidsmarkt. De werkloosheid onder deze groep jongeren is erg hoog en daar wil de SER wat aan doen. Hoewel de schoolprestaties goed zijn, missen deze jongeren vaak zelfvertrouwen, assertiviteit en een netwerk om aan een baan te komen. Het project houdt in dat een werknemer een hoger opgeleide allochtone jongere die een baan zoekt, coacht en helpt bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt. Deze jongere coacht op zijn beurt weer een lager opgeleide allochtone jongere en helpt hem met zijn studiekeuze en toekomstvragen. Op die manier geeft hij (of zij) de opgedane kennis en vaardigheden direct door. In maart is het project gestart in Amsterdam en Rotterdam. Het ligt in de planning dat Den Haag en Utrecht later dit jaar volgen. Link2Work uitgelegd op video
  • Toekomst van de Arbeidsgerelateerde zorg. Lees meer over dit onderwerp
  • ​Commissie Bevordering Medezeggenschap. Lees meer over dit onderwerp

Thema's

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons