NSvP plaatst oproep Leernetwerken

Alex Bunjes

De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) verbindt al meer dan vijftien jaar wetenschap en praktijk en verspreidt kennis over employability, motivatie, sociale innovatie en diversiteit met behulp van verschillende media. De NSvP zoekt daarbij nadrukkelijk naar nieuwe manieren van kennisontwikkeling, waarbij samenwerking tussen praktijk en wetenschap een noodzakelijke voorwaarde vormt. De binnenkort vernieuwde website met meer ruimte voor kennisuitwisseling en discussie via sociale media moet wetenschappers en hrm-professionals dichter bij elkaar brengen. Vernieuwende initiatieven die aansluiten op deze ontwikkeling zijn welkom.

Kennis van beide werelden
Wetenschappelijke inzichten één op één overbrengen in een organisatie is onmogelijk. Wil je theoretische methodes succesvol toepassen in de praktijk dan heb je kennis van beide werelden nodig. De kloof tussen wetenschap en praktijk is groot, en we zijn de afgelopen jaren misschien iets te optimistisch geweest over de manier waarop we die kloof dachten te kunnen overbruggen. Voordat psychologische kennis kan worden toegepast in organisaties moet er een vertaalslag plaatsvinden. Concepten en begrippen moeten aansluiten bij de taal en het begrippenkader van de praktijk. Bovendien is vaak een verbinding nodig met andere kennisgebieden. Vragen uit de praktijk zijn nu eenmaal niet aan één onderzoeksthema of vakdiscipline gebonden. Theoretische kennis en praktijkvragen sluiten vaak niet op elkaar aan, maar beide werelden kunnen in potentie veel aan elkaar hebben. Het oplossen van praktijkvragen vraagt om een innovatieve, multidisciplinaire aanpak met inbreng vanuit verschillende professionele invalshoeken. Welke organisatie lukt dat op eigen kracht?

Andere aanpak
De NSvP steekt veel energie in kennisverspreiding. Zo geven wij een boekenreeks en een magazine uit, organiseren jaarlijks een scriptieprijs voor vernieuwende mastertheses, onderhouden diverse websites en organiseren symposia en expertmeetings. Maar voor een brede toepassing van vernieuwende inzichten is meer nodig dan een goede kennisverspreiding. Het vraagt om een andere aanpak al in de fase van kennisontwikkeling. We willen daarom meer gaan werken aan kennisontwikkeling in interdisciplinaire leernetwerken. Uit onze ervaringen met expertmeetings weten we hoe vruchtbaar bijeenkomsten met professionals en wetenschappers uit verschillende hoeken kunnen zijn. Door de wisselwerking tussen theorie en werkveld komen actuele thema’s op de agenda. Soms komt daar een onderzoeksvraag of projectvoorstel uit voort, soms wordt er op basis van de inzichten een opiniërend document gemaakt. Denk daarbij aan ons advies aan de Tweede Kamer waarin een pleidooi werd gehouden voor de overgang van het in Nederland zo populaire anderhalfverdienersmodel naar het 80%-80%-model, waarbij beide partners vier dagen per week werken.

Oproep
De NSvP wil zich meer op deze verbindende rol gaan profileren, zodat kennis in een samenspel tussen wetenschap en praktijk kan worden ontwikkeld. Het nieuwe werkplan van de NSvP geeft hiertoe een aanzet. Om onze plannen kracht bij te zetten, doen we via de website nu een concrete oproep voor het vormen van innovatieve leernetwerken op de centrale thema’s van de NSvP. We werken op basis van drie pijlers: wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en co-creatie. We zoeken werkvormen waarbij beide werelden actief worden betrokken. Daarbij bekijken we de mogelijkheden die sociale media bieden. Op dit moment legt de NSvP de laatste hand aan een interactief forum waarmee via Linkedin en blogs wetenschappers en hrm-professionals gemakkelijker met elkaar in contact kunnen komen.

Vernieuwde website
De NSvP verwacht geen wonderen van sociale media als Linkedin en Twitter, maar wil wel via de vernieuwde website en met inzet van sociale media een forum bieden waar wetenschappers en hrm-professionals gemakkelijker met elkaar in contact kunnen komen. Met de oproep voor het starten van NSvP-leernetwerken willen we een nieuwe weg inslaan. Naar verwachting komen er hierdoor meer vernieuwende initiatieven van de grond, wordt kennisontwikkeling beter afgestemd op de vragen die leven in de praktijk en komen kennisontwikkeling en kennisverspreiding meer geïntegreerd tot stand. Met de leernetwerken, de nieuwe opzet voor de website en de verbinding met uiteenlopende externe fora en blogs kunnen we onze doelen beter en sneller bereiken en kunnen we beter inspelen op de actualiteit.

Zie ook subsidie

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons