Sonia Sjollema

Loopbaanontwikkeling hoeft niet altijd gericht te zijn op de overstap van de ene baan naar de andere. Juist door gebruik te maken van de ontwikkelingsmogelijkheden in een en dezelfde baan kunnen medewerkers zich blijven ontwikkelen. Deze nieuwsbrief gaat over de vraag hoe je medewerkers scherp kunt houden in hun werk.

Organisaties zoeken in dit licht naar uitdagende of afwisselende taken om hun medewerkers inzetbaar te houden. Voorbeelden gaan over het bieden van uitdagend werk; het vergroten van taakvariatie, autonomie, zichtbaarheid, nieuwigheid en verantwoordelijkheid. Opvallend is dat er daarbij vaak vanuit het oude paradigma wordt gewerkt, dat het de werkgever is die mogelijkheden en kansen biedt en dat het aan de werknemer is om die kansen al dan niet te benutten. Een valkuil kan zijn dat de medewerker hierdoor toch nog in een afhankelijke en afwachtende positie blijft.

Interessant en vernieuwend zijn daarom de initiatieven waarin employability vorm krijgt binnen veranderende arbeidsrelaties. Het is dan niet de leidinggevende die vanuit een paternalistische positie bepaalt welke taken voor welke medewerkers uitdagend zijn. Het is daarentegen de medewerker die zelf in gesprek gaat met zijn werkgever over taken en werkomstandigheden die passen bij zijn of haar interesses en capaciteiten. Dit wordt ook wel jobcrafting genoemd en lijkt positieve gevolgen te hebben voor werkplezier, zelfvertrouwen en inzetbaarheid.

Loopbaanontwikkeling kan ten slotte nog vorm krijgen door processen op het gebied van sociale innovatie te verbinden met aanpakken op het gebied van employability. Leren en ontwikkelen komen beter tot hun recht als medewerkers meer verantwoordelijkheid en autonomie in hun werk krijgen.

Sonia Sjollema,
Directeur NSvP

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons