Ruim 1000 mensen in Zuid Limburg wisselen dag van werkplek

Ruim 1000 werknemers in Zuid Limburg wisselden tussen 15 en 19 maart 2010 een dag van werkplek tijdens de week van de Mobiliteit. Netwerken, kennisuitwisseling, een kijkje in de keuken van een organisatie die je altijd al heeft geboeid; alle deelnemers hadden zo hun eigen motivatie om deel te nemen. Bijna 70 organisaties waren aanbieder van uitwisselplekken. ‘Het is als een grote olievlek, waarvan wij hopen dat die nog lang doorwerkt,’ stelt projectcoördinator Masja Janssen-Lacroix van mobiliteitsnetwerk IGOM. ‘De uitwisseling is geen doel op zich maar één van de instrumenten die wij inzetten voor meer flexibilisering van de arbeidsmarkt in Zuid Limburg.’

Gras ook groen bij buren
De week van de Mobiliteit in Zuid Limburg is een initiatief van het mobiliteitsnetwerk van de overheid, IGOM en een samenwerkingsverband van verschillende werkgevers, LIFT. John Seetsen, voorzitter van IGOM en zelf werkzaam als hoofd P&O bij de gemeente Kerkrade: ‘De week van de mobiliteit is een eenvoudige manier om toch eens bij een andere organisatie te ervaren dat het gras bij de buren ook groen is. De uitwisseling van werknemers vond plaats op alle niveaus: van burgemeesters tot beleidsmedewerkers en van middenkader tot mensen op de werkvloer. De arbeidsmarkt in Limburg is streekgebonden en weinig flexibel. De stap is er groot om te wisselen van baan. Andere regio’s zoals Brabant, zijn relatief ver weg en op de één of andere manier is er nog maar beperkte mobiliteit naar de omliggende regio’s in Duitsland en België.’

Netwerken en kennisuitwisselen
Belangrijkste doelstelling is mobiliteit laagdrempelig te maken. In 2008 vond de week voor het eerst plaats en was een groot succes. Masja Janssen: ‘Deelnemers waardeerden het evenement toen met een 8,2 en gaven aan dat deelname aan de Week van de Mobiliteit hun eigen loopbaan had beïnvloed.’ John Seetsen: ‘Door uit te wisselen word je je ook meer bewust van je eigen functioneren.’ De week van de Mobiliteit biedt aan alle deelnemers de mogelijkheid om gratis online een quickscan en een competentiescan te doen. De score van deze scans geven aan of een EVC-procedure een goede stap in de loopbaanontwikkeling zou kunnen zijn. Als resultaat van de online scan ontvangt de deelnemer een schriftelijk advies over de kans van slagen van een EVC-procedure. Masja Janssen: ‘Deze week van de mobiliteit stond in het teken van talentontwikkeling. Zo’n scan is een prima startpunt voor een persoonlijk ontwikkeltraject bij de eigen organisatie.’ John Seetsen: ‘De week van de Mobiliteit is een middel om tot mobiliteit te komen. Natuurlijk is het werken aan mobiliteit een doorlopend proces, dit stopt niet met deze week. IGOM biedt een pakket aan mogelijkheden aan om loopbaanontwikkeling actief in werking te zetten, o.a. door de inzet van een loopbaanscan, voortbordurend op een landelijke initiatief van het A+O fonds voor Gemeenten.

Organisatie van de week
De organisatie van de week van de Mobiliteit is in handen van een speciaal regieteam. Masja Janssen: ‘Het eerste jaar wisten we natuurlijk helemaal niet waar we aan begonnen. Toen namen er uiteindelijk 700 mensen deel aan de uitwisseling. Dit jaar is de organisatie flink gegroeid. Het is groter en complexer geworden. Het aantal deelnemende organisaties, maar ook het aantal geïnteresseerde medewerkers en de aangeleverde mobiliteitsplekken is sterk gegroeid. Natuurlijk kun je nooit één op één alle mensen die zich opgeven koppelen aan de geboden werkplekken. Het matchen van zoveel mogelijk medewerkers was een enorme uitdaging deze keer.

Naast een team van zes mensen dat de dagelijkse regie en organisatie in handen heeft, is er in alle betrokken organisaties één contactpersoon die de communicatie en organisatie binnen de deelnemende bedrijven doen. Zij onderhouden de contacten met de achterban, zorgen voor de mobiliteitsplekken en enthousiasmeren medewerkers om deel te nemen.

Niet alleen tussen organisaties maar juist ook binnen de muren van de eigen organisatie kun je de drempel voor mobiliteit verlagen. De gemeente Kerkrade gaat dat, geïnspireerd door de week van de Mobiliteit, zelf organiseren. John Seetsen: ‘we bieden medewerkers de mogelijkheid een dag mee te draaien met collega’s van andere afdelingen.’

Euregionaal
Belangrijk voor de organisatie voor een volgende keer is het vinden van voldoende financiers. Dit jaar was de Provincie Limburg één van de geldschieters. John Seetsen: ‘Bij de opening legde de betrokken gedeputeerde de nadruk op de mogelijkheden van Euregionale uitwisseling. We laten ons nog te veel afschrikken door de taalbarrière. Om te ervaren hoe dat is ga ik in april een dag uitwisselen met mijn collega bij de gemeente Aken in Duitsland.’

Meer informatie
IGOM staat voor Intergemeentelijk Overlegsorgaan Mobiliteitsbevordering en is een mobiliteitsnetwerk waar 34 overheidsorganisaties in Zuid-Limburg in participeren. LIFT staat voor het Limburgs Interim Functievervullingstraject en is een samenwerkingsverband van verschillende Limburgse werkgevers). Over de week van de mobiliteit is een speciale website gemaakt, www.weekvandemobiliteit.nl

Nog meer mobiliteit: gemeente Hardenberg
Ook de gemeente Hardenberg hield  in het najaar van 2009 een interne week van de mobiliteit. Daarover maakte de gemeente een illustratieve video.

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons