Nudging voor leren en ontwikkelen in organisaties

Nudging voor leren en ontwikkelen in organisaties

Wat triggert medewerkers om mee te bewegen met een veranderende arbeidsmarkt? Want leren en ontwikkelen is niet alleen een kwestie van genoeg financiële middelen en de juiste leermethode. Hoe kun je met gedragswetenschappelijke kennis medewerkers uit de employability impasse krijgen? Welke OntwikkelNudges kunnen daarbij werken en waarom? Kortom: hoe gaan we gedragsbewuster om met het thema leven lang leren?

Nudging in organisaties ten behoeve van leren en ontwikkelen

Nudging in organisaties ten behoeve van leren en ontwikkelen

In dit artikel wordt bestaande kennis over nudging toegepast op het thema Leven Lang Leren, ten bate van zowel werknemer als werkgever. Het uitgangspunt is dat bijna iedereen het belang van leren en ontwikkelen omarmt, maar dat irrationele keuzeprocessen de daadwerkelijke acties om tot leergedrag te komen in de weg kunnen staan.
 

Bias en nudging in selectieprocedures

Bias en nudging in selectieprocedures

Vanuit haar rol als organisatieadviseur houdt Claartje Vinkenburg zich bezig met de manier waarop je impliciete bias zichtbaar kunt maken en de invloed er van kunt beperken. In dit interview geeft zij haar visie over hoe het effect van bias omgedraaid kan worden door middel van kleine duwtjes, oftewel nudges, die ons gedrag positief beïnvloeden.

Casus gedragsgerichte aanpak gemeente Zutphen

Zutphen team mensen werk buiten

Casus gedragsgerichte aanpak gemeente Zutphen

Bij de gemeente Zutphen wordt door de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar een gedragsgerichte aanpak die leren en ontwikkelen van medewerkers kan stimuleren. Kleine gedragsgerichte interventies kunnen grote effecten hebben op ons gedrag. De nieuwe, naar buiten gerichte werkwijze (doel: effectiever beleid) wordt door Zutphen (één van de Challenge-winnaars) tevens gezien als kans voor medewerkers voor verdere ontwikkeling en informeel leren.

1. Toolbox Nudging: Stappenplan om interventie te ontwerpen

1. Toolbox Nudging: Stappenplan om interventie te ontwerpen

In het kader van een ‘leven lang leren’ kunnen aanpassingen in de keuzearchitectuur helpen om een stimulerende werkcontext in te richten gericht op leren en ontwikkelen. Münscher, Vetter en Scheuerle (2015) hebben een stappenplan ontwikkeld voor het opstellen van interventies in de keuzearchitectuur.

2. Toolbox Nudging: Overzicht toepasbare nudges in organisaties

interventie

2. Toolbox Nudging: Overzicht toepasbare nudges in organisaties

Het menselijk denken is niet altijd rationeel, maar wordt beïnvloed door de context waarin keuzes gemaakt worden. Door deze context te veranderen, kan een werkgever het denken en gedrag in de organisatie in de goede richting leiden. De volgende drie manieren worden gezien als toepasbare nudges die leer- en ontwikkelgedrag in een werkomgeving kunnen stimuleren.

Toolbox Nudging: EAST framework

Toolbox Nudging: EAST framework

Om bepaald gedrag te stimuleren heeft het Behavioural Insights Team een model ontworpen, het EAST framework. Dit model bestaat uit vier verschillende onderdelen: Easy, Attractive, Social en Timely. Dit model laat zien welke principes de kans vergroten dat bepaald gewenst gedrag vertoond gaat worden in organisaties, en hoe je hier slim gebruik van kan maken. 

Ethische aspecten bij nudging

nudging

Ethische aspecten bij nudging

Daphne Truijens (promovenda in Filosofie en Economie aan het Erasmus Institute for Philosophy and Economics, en onderzoeksmedewerker SMO) en Joanne Reinhard (Senior Advisor bij Behavioural Insights Team), gaven een stoomcursus methodologisch en ethisch verantwoord nudgen. Doel: deelnemers bewust maken van de ethische aspecten bij het ontwerp van OntwikkelNudges.

Leren op de werkvloer: Wat (stimu)leert werkenden?

leren werkvloer

Leren op de werkvloer: Wat (stimu)leert werkenden?

Vaak vindt leren, zoals wij het kennen, formeel plaats, bijvoorbeeld in een cursus of opleiding. Toch kan juist het informeel leren op de werkvloer veel bijdragen aan de ontwikkeling van werkenden. Hoe kan informeel leren gestimuleerd worden door gebruik te maken van de werkcontext? Een paper op weg naar het ontwikkelen vaneen optimale leeromgeving.

Nadenken over toekomstige zelf stimuleert leren

Nudging trap

Nadenken over toekomstige zelf stimuleert leren

“Het is belangrijk dat een functie of taak leerwaarde heeft. Bovendien heb je als organisatie de verantwoordelijkheid voor het creëren van een leercultuur. Dan is de kans groot dat mensen duurzaam inzetbaar blijven.” Interview met hoogleraar Vitaliteitsmanagement Tinka van Vuuren over nudging, leren en duurzame inzetbaarheid.

Nudging op de werkvloer: werkgever als keuzearchitect

Nudging op de werkvloer: werkgever als keuzearchitect

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van nudging op de werkvloer, kan de werkgever de rol van keuzearchitect aannemen. In deze rol organiseert de werkgever de context waarbinnen de werknemer keuzes maakt. De werkgever kan de werkomgeving namelijk zo inrichten dat medewerkers keuzes maken die hun professionele ontwikkeling ten goede komen.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons