Loopbaanontwikkeling

Artikelen over loopbaanontwikkeling, de veranderende wereld van werk, carrière en loopbaanadvies en het leerproces van loopbaankeuzes. 

Ready for the Change - Bijdragen aan proactief loopbaangedrag

Anna van der Horst - Ready for the Change 2019)

Ready for the Change - Bijdragen aan proactief loopbaangedrag

Aanpassen aan onbekende omstandigheden kan een interessante uitdaging zijn, of juist een stressvolle situatie. Zeker wanneer het gaat om iets dat zo belangrijk is als je werk. Het proefschrift ‘Ready for the Change’ van Anna van der Horst is geschreven om mensen en organisaties te helpen zich beter voor te bereiden op veranderingen in werk.Welke vaardigheden en gedrag dragen bij aan een succesvolle loopbaan? Voor welke mensen is het makkelijk of juist moeilijk om dit gedrag te laten zien? Het proefschrift presenteert verschillende interventies die je helpen dit gedrag te versterken om zo beter passend werk te vinden.

Vandaag denken aan morgen: LLO in de praktijk

leren en ontwikkelen

Vandaag denken aan morgen: LLO in de praktijk

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) richt zich op het stimuleren van een actieve houding ten opzichte van leren en ontwikkelen: van ‘repareren’ naar ‘vooruitkijken’ met als doel ervoor te zorgen dat mensen ‘vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt’. Vanuit een arbeidsmarktperspectief kan een proactieve inzet op ontwikkeling voorkomen dat mensen werkloos worden of uitvallen door veranderingen in het werk en verschuivingen op de arbeidsmarkt. Het lectoraat Dynamische Talentinterventies van Fontys deed onderzoek naar deze ‘vooruitkijkers’ en bundelde de praktijkvoorbeelden in een inspiratiebundel.

Nadenken over toekomstige zelf stimuleert leren

Nudging trap

Nadenken over toekomstige zelf stimuleert leren

“Het is belangrijk dat een functie of taak leerwaarde heeft. Bovendien heb je als organisatie de verantwoordelijkheid voor het creëren van een leercultuur. Dan is de kans groot dat mensen duurzaam inzetbaar blijven.” Interview met hoogleraar Vitaliteitsmanagement Tinka van Vuuren over nudging, leren en duurzame inzetbaarheid.

De school als mini-maatschappij

Scholieren school mini-maatschappij

De school als mini-maatschappij

Loopbaanbegeleiders, scholen en bedrijven hebben een verantwoordelijkheid om jongeren goed op weg te helpen, maar ook van de jongeren zelf wordt een actievere houding verwacht. Het is verheugend dat LOB door scholen steeds serieuzer wordt genomen en er veel initiatieven zijn. Hoe geven we in scholen ruimte aan persoonlijke ontwikkeling en hoe kunnen we de mini-maatschappij, die de school in wezen is, daarbij benutten?

Andere kijk op mens & loopbaan

loopbaan carriere

Andere kijk op mens & loopbaan

Geïnspireerd door de natuurwetenschappen gingen psychologen in de vorige eeuw op zoek naar de universele wetten van menselijk gedrag. Zo richtten loopbaanonderzoekers zich op het beschrijven van stabiele kenmerken van personen en beroepen. Aan de hand hiervan werd vastgesteld welk beroep het beste bij iemand paste.

Loopbaan ontwikkelen: haal de praktijk de school in

Foto: Neofoto

Loopbaan ontwikkelen: haal de praktijk de school in

"Twijfelen over je loopbaan is iets van alle generaties”, “van verkeerde keuzes leer je veel “ en “gedwongen veranderingen brengen meer positieve ontwikkelingen dan je op het eerste gezicht eerst zou denken”. Inzichten uit een levendig zaaldebat met experts uit wetenschap en praktijk, en studenten.

'Zo ben ik dus' - tests zijn toch objectief?

check test

'Zo ben ik dus' - tests zijn toch objectief?

Uitslagen van persoonlijkheidstesten laten een momentopname zien, ze geven alleen een beeld van iemand in een bepaalde fase van zijn leven. Toch zijn we geneigd zo’n testuitslag als objectief (en onveranderlijk) te beschouwen: ‘Zo ben ik dus.’ Als we eenmaal een bepaalde uitslag hebben gekregen, laten we ons daardoor beïnvloeden in onze latere keuzes en plannen.

"Loopbaan is een optelsom van shockevents"

shockevents loopbaanontwikkeling

"Loopbaan is een optelsom van shockevents"

Wat bepaalt of mensen in beweging komen in werk en loopbanen? In dit artikel vat Luc Dorenbosch (TNO Arbeid) een aantal relevante onderzoeken samen. "Maar", voegt hij er aan toe: “Ongeplande zaken, de niet te modelleren shockevents, blijken vaak het échte zetje te zijn voor loopbaandynamiek”.

Dynamische Loopbanen

Dynamische Loopbanen cover

Dynamische Loopbanen

Mensen zijn veranderlijk net als banen, beroepen en bedrijfsculturen. Het vormgeven van een passende loopbaan is dan ook een kwestie van constante ontwikkeling; we moeten onszelf steeds aanpassen aan veranderingen in ons werk en onze werkomgeving, en we zoeken naar mogelijkheden om ons werk en werkomgeving aan te passen aan wie we zelf op dat moment zijn. Hoogleraar organisatiepsychologie Annelies van Vianen laat zien dat er voor iedereen een dynamische carrière in het verschiet ligt.

ACT Toolkit online

toolbox toolkit

ACT Toolkit online

De ACT-toolkit voor LOB van Tom Luken en Albert de Folter is ter verrijking van het bestaande LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) landschap. De toolkit bevat 25 instrumenten die op verschillende manieren ingezet kunnen worden om het studiekeuzeproces van leerlingen te ondersteunen. In bescheiden mate draagt het gebruik ervan ook bij aan de voor de toekomst zo belangrijke psychologische flexibiliteit.

Employability en de zoektocht naar passend werk

passend werk

Employability en de zoektocht naar passend werk

Employability zorgt ervoor dat mensen hun zoektocht naar passend werk beter volhouden, dat ze betere zoekstrategieën gebruiken én dat ze een aanzienlijk grotere kans hebben om passend werk te vinden - ook in lastige tijden. Dat is de conclusie van het proefschrift 'Prepare and Pursue: routes to suitable (re-)employment' van Jessie Koen.

Innovaties in loopbaanadvies

loopbaan ladder

Innovaties in loopbaanadvies

De veranderende wereld van werk heeft ook gevolgen voor loopbaanadvies en -adviseurs. Voorbeelden van nieuwe aanpakken staan in de samenvatting van het artikel 'Innovations in Career Counseling' van Felissa K. Lee en Joseph A. Johnston (University of Missouri-Columbia).

Arjan Erkels ontgijzelingsmodel: neem de regie in eigen hand

Arjan Erkel Foto: www.neofoto.nl

Arjan Erkels ontgijzelingsmodel: neem de regie in eigen hand

Arjan Erkel werd in 2002 als medewerker van Artsen zonder Grenzen twintig maanden gegijzeld door rebellen in de Russische deelstaat Dagestan. Die ingrijpende ervaring leverde hem nieuwe inzichten op over leven en werken. Zo bedacht hij de term Ontgijzelen: via zelfreflectie kijken naar belemmeringen in je leven of je werk, en daar iets aan veranderen. Een interview.

Dynamische loopbanen. Een kwestie van vooruit kijken.

Dynamische Loopbanen

Dynamische loopbanen. Een kwestie van vooruit kijken.

Hoogleraar Annelies van Vianen schreef op uitnodiging van de NSvP een praktisch, overzichtelijk en wetenschappelijk onderbouwd boek over LOB. Het geeft diepgaande achtergrondinformatie over de psychologische processen die spelen bij het vormgeven van een loopbaan. Een inspiratiebron voor iedereen die verdieping zoekt op het terrein van loopbaanontwikkeling.

Durf in je loopbaan

Durf in je loopbaan

Durf in je loopbaan

Acceptance en Committent Therapie (ACT) biedt een kader om hindernissen in het leven te nemen en leidt tot psychologische flexibiliteit. Albert de Folter (die met Tom Luken werkte aan een methodiek die leerlingen ondersteunt bij loopbaan- en studiekeuze op basis van ACT) schreef een artikel in LoopbaanVisie over het denken dat ten grondslag ligt aan ACT. Dit artikel is daarvan een samenvatting.

Carrière Coaches helpen 560 leerlingen

coach working together

Carrière Coaches helpen 560 leerlingen

Het project Carrière Coach van JINC is een loopbaanadviestraject voor leerlingen uit de eindexamenklas van het vmbo. Het voorziet in de behoefte scholen en ouders te ondersteunen en leerlingen te stimuleren zich goed en bewust te oriënteren op hun schoolloopbaan, waardoor ze beter in staat zijn een keuze te maken voor hun vervolgopleiding.

Architectuur van de loopbaan

Architectuur van de loopbaan

In dit filmpje worden de uitkomsten van onderzoek naar loopbaancompetenties en de leeromgeving van leerlingen in het beroepsonderwijs getoond. Marinka Kuijpers (die samen met Frans Meijers het onderzoek deed) hield in 2012 haar inaugurele rede bij de aanvaarding van de bijzondere leerstoel 'Leeromgeving en leerloopbanen in het (v)mbo'. De titel van haar rede is - net als de titel van deze film -  "Architectuur van leren voor de loopbaan: richting en ruimte." Dit filmpje wordt ter beschikking gesteld voor onderwijs en beroepspraktijk.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons