Dossier Innovatief in coronatijd

Hoe werken we met innovatieve workarounds om corona heen? Hoe kan jobcrafting daarbij helpen? 

Hoe behouden we werkgelegenheid op een arbeidsmarkt waarin bepaalde sectoren voor kortere of langere tijd onvoldoende kunnen doordraaien? 

Hoe gaan we om met vragen rond belang van werk, inclusie en verdeling van werk? Is inclusie een luxe en alleen bespreekbaar als er tekorten op de arbeidsmarkt zijn of is gelijke toegang tot werk in de breedste zin een fundamentele waarde en een basisrecht dat we in een ontwikkelde democratische samenleving voor iedereen nastreven?

Ga direct naar CoronaWorkarounds

Nieuwe publicatie: Terug van Weggeweest

Terug van Weggeweest - cover web

Nieuwe publicatie: Terug van Weggeweest

Met deze publicatie willen we het debat over het werken na corona voeden en verscherpen door terug en vooruit te kijken. De kantoren in Nederland gingen maandenlang potdicht. De belevingen van het thuiswerken lopen erg uiteen. Sommigen werden er beter van, anderen ondervonden meer psychosociale klachten door het thuiswerken. Er gebeurt en loopt van alles door elkaar. Als een cocktail van nieuwe ervaringen die het werken in lockdown typeert.

De toekomst van werken op afstand deel #1

thuiswerk rug kat tafel

De toekomst van werken op afstand deel #1

In Deel #1 stelt universitair docent Jasmijn van Harten de vraag: wat zijn volgens onderzoekers de voor- en nadelen van werken op afstand? In twee artikelen bespreekt zij de relevante inzichten over de toekomst van remote work en hoe je daar als organisatie mee om kunt gaan. Komen bestaande (wetenschappelijke) inzichten in een ander daglicht te staan na het afgelopen jaar?

De toekomst van werken op afstand deel #2

remote work-office work. foto:ivo de bruijn

De toekomst van werken op afstand deel #2

Dat we niet te lichtvoetig over remote work moeten denken, blijkt uit steeds meer onderzoek. Deze serie van twee artikelen geeft achtergrondinformatie voor een inhoudelijk debat in wetenschap en praktijk over de toekomst van werken op afstand. In #deel 1 zette Jasmijn van Harten (universitair docent Bestuurs- en Organisatiewetenschap) het wetenschappelijk bewijs voor de voor- en nadelen op een rij. In #deel 2 de vraag: welke individuele en contextfactoren hebben invloed op werken op afstand?

Succesvol hybride werken heeft assertieve werknemers nodig

Succesvol hybride werken heeft assertieve werknemers nodig

Vroeger moesten we niets hebben van online vergaderen; nu rijgen we de Teams, Zoom of Webex afspraken aan elkaar. Hoe ziet dat hybride werk er straks uit? Hoe verandert ons werk in de toekomst na deze pandemie?

Glenn van der Burg van People Power (New Business Radio) gaat in gesprek met Bart Jan Lijnkamp van het Facilitair bedrijf van Achmea; Laura den Dulk, Hoogleraar Bestuurskunde, arbeid, organisatie en werk-privé vraagstukken op de Erasmus Universiteit; en Joop Schippers, Hoogleraar Arbeidseconomie op de Universiteit Utrecht. Joop Schippers en Laura den Dulk zijn daarnaast bestuurslid van de NSvP. 

Luister de podcast! 

Herontwerp je werk om corona heen

corona workarounds bericht

Herontwerp je werk om corona heen

Opstarten en doorwerken tijdens de coronacrisis. Hoe doen we dat gezond, productief en verantwoord? Hoe kunnen we met ‘workarounds’ slim om covid-19 heen werken? Op coronaworkarounds.nl hebben we alvast 65 innovatieve en werkbare oplossingen in beeld gebracht, gekoppeld aan een database met 965 beroepen. Een kennistool met slimme fysieke, technologische en organisatorische oplossingen die innovatief in werk zijn.

Het eenzame kantoor? Blik op de toekomst van remote work

1e DvL keynote + scriptieprijs

Het eenzame kantoor? Blik op de toekomst van remote work

De 1e David van Lennep Keynote (mei 2021) werd verzorgd door de internationaal vooraanstaande Prof. Dr. Kevin Rockman (George Mason University, VS), die ons meenam in de meest relevante wetenschappelijke inzichten voor het vormgeven van de toekomst van werken op afstand in combinatie met het werken op de vertrouwde werkplek. Rockmann deed al eerder onderzoek naar bedrijven met zeer liberale thuiswerkregelingen, met een fascinerende uitkomst: het zorgde uiteindelijk voor eenzame kantoren. 

De werkvloer is corona

De werkvloer is Corona

De werkvloer is corona

Nu we weer vooruitkijken naar werken op kantoor, is de vraag hoe we dit op een productieve en gezonde manier kunnen doen. Hoe kan HR de veerkracht van organisaties en de arbeidsmarkt ondersteunen? Aan de slag met drie corona-challenges voor de middellange termijn.

Veerkracht in een geïnfecteerde samenleving

Veerkracht NSvP kleur

Veerkracht in een geïnfecteerde samenleving

Veerkracht is het vermogen om op een schok te anticiperen, om te herstellen en terug te keren naar de normale toestand. Maar we zijn ook in staat om als maatschappij uiteindelijk sterker en beter te worden, zelfs van een uitzonderlijke crisis als gevolg van de corona-uitbraak. Een artikel door Ton Wilthagen (Tilburg Universiteit, NSvP/NIAS-fellow) en Paulien Bongers (TNO, Amsterdam UMC).

Interactief in beeld: de Corona workarounds

Interactief in beeld: de Corona workarounds

Op coronaworkarounds.nl zijn innovatieve en werkbare oplossingen in beeld gebracht, die we gaan koppelen aan een database met 965 beroepen. Een kennistool met slimme fysieke, technologische en organisatorische oplossingen die innovatief in werk zijn. In de interactieve figuur in dit artikel kun je alvast wat innovatief spelen met de corona workarounds. 

Arbeidsmarktvragen in het (post)corona-tijdperk

veerkracht (post)corona

Arbeidsmarktvragen in het (post)corona-tijdperk

De creativiteit om werk plaatsonafhankelijk en contactluw te laten doordraaien kan nieuwe kansen bieden om ook post-corona te doen wat écht nodig is om werken en leren slim in te richten. Sociale en technologische innovaties kunnen helpen de arbeidsmarkt gezond en meer inclusief te maken. Welke rol kunnen matchingsplatforms daarin spelen?

Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs in tijden van corona

leeg klaslokaal onderwijs

Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs in tijden van corona

Duurzame inzetbaarheid was al belangrijk in het onderwijs, in het huidige coronatijdperk is het extra belangrijk de balans tussen werklast en draagkracht in de gaten te houden. Duurzame inzetbaarheid gaat erover dat medewerkers gezond en productief aan het werk kunnen, willen en mogen zijn en plezier in hun werk behouden. Wat is van belang om de balans tussen taakeisen en hulpbronnen in balans te houden?

De toekomst van vergaderen: hybride overleg

Hybride meeting online en offline

De toekomst van vergaderen: hybride overleg

Al jaren neemt het aantal mensen dat thuiswerkt toe. Sinds het coronavirus zijn intrede heeft gedaan, is het bij veel organisaties zelfs de norm om een of meer dagen thuis te werken. Vergaderen, een brainstorm of kennisuitwisseling kan daardoor niet altijd meer fysiek op dezelfde locatie. We zullen eraan moeten wennen dat behoorlijk wat bijeenkomsten online zullen plaatsvinden. Maar hoe zorg je voor een goede meeting? Er lijken grote risico’s: zoom-fatigue, mensen in de zaal die de online deelnemers vergeten of overstemmen, miscommunicatie en energieslurpende vergaderingen. Gelukkig is een online of hybride vergadering niet gedoemd te mislukken. 

Buiten de gepade banen: overzicht van slimme baanconstructies om inzetbaarheid te vergroten

Buiten de gepade banen: overzicht van slimme baanconstructies om inzetbaarheid te vergroten

Door op taakniveau aan banen te sleutelen kunnen nieuwe baanconstructies ontstaan die meer kansen op doorgroei bieden. Job Engineering is de verzamelnaam van een breed palet aan sleutelmogelijkheden om op taakniveau ontwikkeling in het werk en mobiliteit te vergroten. Het houdt daarbij rekening met individuele sterktes, wensen en vermogens. Deze catalogus (hier te downloaden) geeft ideeën om slimmer met taken om te gaan en zo duurzame inzetbaarheid van mensen te verbeteren. Een co-creatie van TNO en de NSvP.

Jobcrafting, zo werkt het

Jobcrafting, zo werkt het

Past je baan niet meer zo goed bij je? Of wil je (tijdelijk) een deel van je werk aanpassen? Door je baan in taken op te splitsen, kun je 'knutselen' aan je baan zodat je baan weer beter bij je past. Job Crafting. Hoe doe je dat? Een productie van Buro302 in opdracht van NSvP Innovatief in Werk.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons