Hoe richten we de toekomst van werk zó in dat basale menselijke behoeften optimaal tot hun recht komen? De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) focust van oudsher op de mens in de context van werk. Wat schuurt, is dat de mens steeds slechter in te passen lijkt in de wereld van werk. Dat geldt des te sterker voor mensen die toch al kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. De NSvP wil daarom een slinger geven aan een beweging die we De Omkering noemen. Een beweging die het werk aanpast aan de mens - in plaats van de mens aan het werk. En ruimte schept voor verschil in talent. Keer mee om!  #DeOmkering

De Omkering. Whitepaper door Aukje Nauta

De Omkering NSvP

De Omkering. Whitepaper door Aukje Nauta

Er gebeurt veel in de wereld van werk, en de match tussen mens en werk wordt steeds lastiger. Wat schuurt, is dat de mens steeds slechter in te passen lijkt in de wereld van werk. Dat geldt des te sterker voor mensen die toch al kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. De NSvP wil een slinger geven aan een beweging die we De Omkering noemen. Een beweging die het werk aanpast aan de mens - in plaats van de mens aan het werk. Een beweging die ruimte schept voor verschil in talent. Aukje Nauta geeft een aanzet.

Werk voor iedereen - de waarde van werk

Werk voor iedereen - de waarde van werk

Werk voor iedereen - de waarde van werk

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er duurzaam werk is en blijft voor iedereen die wil en kan werken? En dat groepen mensen niet buiten de arbeidsmarkt komen te staan? Een maatschappelijk vraagstuk dat raakt aan diverse gebieden, van filosofie, tot psychologie en economie. Waarom maakt werkeloosheid ongelukkig? Wat betekent ‘werk’ in 2018? Onder de loep: voorstellen voor de basisbaan en een parallelle arbeidsmarkt.

"Wees ondernemend en blijf vragen stellen"

Alette Baartmans

"Wees ondernemend en blijf vragen stellen"

Alette Baartmans (organisatiekundige, lid NSvP-Denktank) ontwikkelt initiatieven voor een slimmer en beter lerende wereld. "Verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen zijn sleutelwoorden voor de ontwikkeling van leerlingen als zelfstandige ondernemende individuen." Welke Omkering is nodig om dat te bereiken?

Harry Starren over de arbeidsmarkt van morgen

Harry Starren portret

Harry Starren over de arbeidsmarkt van morgen

"De toekomst kan je niet voorspellen. Als je het heden al niet kan beheersen, weet je dat er ook geen kenbaarheid van de toekomst kan zijn. Daarin moeten we ons heel bescheiden opstellen." Harry Starren over de veranderende wereld van werk en het omgaan met een niet kenbare toekomst.

Tijd voor meer activisme?

Foucault Pendulum

Tijd voor meer activisme?

Verschillende stemmen gaan op om kritischer te staan tegenover het neoliberalisme en de creatie van de zelfredzame homo economicus. Deze geluiden sluiten aan bij een centraal thema van De Omkering: andergerichtheid. Hoe versterken we initiatieven die niet de polarisatie zoeken, maar juist actief de verbinding nastreven? Is het tijd voor meer activisme?

Omkeren van geld naar geluk

Omkeren van geld naar geluk

Omkeren van geld naar geluk

Een interview met Siebren Houtman, mede-eigenaar van Eelloo en bestuurslid van de NSvP. Vanuit het oogpunt van werknemers die hun eigen regie kunnen en willen nemen in combinatie met slimme technologie, kijkt hij naar De Omkering. "Er zal een tijd komen waarin computers en mensen nog maar moeilijk van elkaar te scheiden zijn."

Sterke Punten Benadering voor vernieuwend HR

Whitepaper Het gebruik van sterke punten in teams en organisaties

Sterke Punten Benadering voor vernieuwend HR

Veel organisaties baseren hun ontwikkelbeleid vooral op de tekortkomingen van medewerkers; met een functieprofiel in gedachten wordt bepaald welke competenties mensen verder moeten ontwikkelen voor een bepaalde functie. Dit whitepaper geeft achtergronden voor een model dat de basis legt voor vernieuwend personeelsbeleid dat niet de zwaktes, maar juist de sterke punten van mensen centraal stelt.

Duurzame arbeidsmarkt bereikbaar

Op weg naat een duurzame arbeidsmarkt - Universiteit Utrecht

Duurzame arbeidsmarkt bereikbaar

Hoe kunnen we komen tot een meer evenwichtige en duurzamere arbeidsmarkt? Onderzoekers van de Universiteit Utrecht onderzochten dit vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken. In het whitepaper 'Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt' bieden zes wetenschappers een interessante analyse van de toenemende kloof tussen ‘outsiders’ en ‘insiders’ op de arbeidsmarkt. Zij doen voorstellen om talent in de breedte veel beter te benutten. De conclusie uit het whitepaper: in Nederland ligt een duurzame arbeidsmarkt binnen bereik. Maar dit gaat niet vanzelf; institutionele veranderingen zijn noodzakelijk.

Het werk moet zich aanpassen aan de mens; Harry Starren en Aukje Nauta

Het werk moet zich aanpassen aan de mens; Harry Starren en Aukje Nauta

Hoe zorg je er voor dat het werk zich aanpast aan de mens in plaats van dat de mens zich moet aanpassen aan het werk? Harry Starren en Aukje Nauta gaan met elkaar in gesprek bij café Weltschmertz (denktank en broedplaats voor oplossingen).

Naar een menswaardige toekomst van werk

Naar een menswaardige toekomst van werk

Naar een menswaardige toekomst van werk

Organisaties raken steeds meer losgezogen van basale behoeften van mensen. Hoe richten we de toekomst van werk zo in, dat basale menselijke behoeften optimaal tot hun recht komen? Dit artikel, gepubliceerd in G&O, is tevens een reactie op Matthijs Bals visie op de huidige uitgangspunten van A&O-psychologisch onderzoek.

De wereld van werk een beetje mooier maken

Marise Born

De wereld van werk een beetje mooier maken

Werk staat vaak synoniem voor het hebben van een betaalde baan, een functie. Maar werken staat voor iets veel breders: dat gaat om ons dagelijks bestaan en raakt aan vragen over gevoelens van zinvolheid en het ontplooien van onze talenten. Marise Born over de kracht van divers talent en een menswaardige toekomst van werk.

The end of HR as we know it...

sterk werk

The end of HR as we know it...

Functionerings- en beoordelings-systematieken liggen onder vuur. Wat is er aan de hand? Moet de mens in de functie passen of is er ruimte om werk aan te passen aan de interesses en mogelijkheden van werkenden? In dit artikel verkennen we knelpunten en spreken we Marianne van Woerkom (Universiteit Tilburg) over de Sterke Punten-benadering als mogelijk alternatief.

Feedforward interview: 3 fases en tips

Feedforward interview: 3 fases en tips

Het feedforward interview helpt om de behoeften van de medewerkers en de organisatie op elkaar af te stemmen. Het neemt een fundamenteel ander uitgangspunt aan dan de deficit benadering, namelijk: het uitgaan van positieve ervaringen van de werknemer, in plaats van wat er mis gaat. 

Making Talent Work

Making Talent Work

Organisaties selecteren mensen op hun talenten, maar eenmaal binnen worden ze gemanaged op hun tekorten. Marianne van Woerkom onderzoekt tijdens haar NSvP/NIAS-fellowship hoe dit kan worden omgekeerd: hoe de talenten en kwaliteiten van individuele mensen kunnen worden gemanaged.

OmkeerEvent 2018 - skills film

OmkeerEvent 2018 - skills film

De Film: terugblik in bewegend beeld en geluid van het OmkeerEvent 2018 - skills editie. Ons doel: de impact vergroten en de bestaande praktijk een steviger plek geven in de discussie. Feel the skills-power @OBA! #arbeidsmarkt #toekomst #lerenindepraktijk #deOmkering #skillsdiscussie #lerenvooriedereen #praktijkaanzet #levenlangleren of #langleveleren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons