Sterke Punten Benadering voor vernieuwend HR

Whitepaper Het gebruik van sterke punten in teams en organisaties

Sterke Punten Benadering voor vernieuwend HR

Veel organisaties baseren hun ontwikkelbeleid vooral op de tekortkomingen van medewerkers; met een functieprofiel in gedachten wordt bepaald welke competenties mensen verder moeten ontwikkelen voor een bepaalde functie. Dit whitepaper geeft achtergronden voor een model dat de basis legt voor vernieuwend personeelsbeleid dat niet de zwaktes, maar juist de sterke punten van mensen centraal stelt.

Bouwen op unieke kwaliteiten van werkenden

Marianne van Woerkom

Bouwen op unieke kwaliteiten van werkenden

Als hoogleraar Positieve Organisatie Psychologie gaat Marianne van Woerkom interventies onderzoeken die werknemers helpen bij het leren kennen en ontwikkelen van hun talenten en persoonlijke hulpbronnen. De nieuwe inzichten kunnen onder meer gebruikt worden door organisaties die op een meer motiverende manier de prestaties van hun werknemers willen stimuleren. Daarnaast is het nuttig voor organisaties die werkplekken willen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ethisch gedrag op werk: effectmeting op (on)ethisch gedrag

Thekla Schmidt ontvangt Scriptieprijs

Ethisch gedrag op werk: effectmeting op (on)ethisch gedrag

Kan zoiets eenvoudigs als informatie verstrekken over de mensen die gedupeerd zijn door oneerlijk gedrag, werknemersdiefstal inperken? En in hoeverre beïnvloedt de woordkeuze van ‘morele herinneringen’ het (on)ethisch gedrag? Thekla Schmidt (RijksUniversiteit Groningen) combineerde inzichten van verschillende vakgebieden zoals gedragsethiek, organisatiepsychologie, management en sociale psychologie om de die vragen te beantwoorden.

Waarom werken vanuit talent werkt - de inzichten

OM TalentVersterker

Waarom werken vanuit talent werkt - de inzichten

Bij het Openbaar Ministerie Noord-Holland is een groep medewerkers aan de slag gegaan met kleine experimenten binnen de Sterke Punten Challenge. Enerzijds zodat medewerkers ontdekken welke talenten zij hebben en deze ook daadwerkelijk in te zetten in hun werk. Anderzijds willen zij dat het binnen de organisatie ‘normaler’ wordt om stil te staan bij wat je goed kan en hierover met elkaar in gesprek te zijn. Het experiment is afgerond en de projectgroep van OM Noord Holland maakten het Magazine Talent VerSterker.

Werken als hybride docent: motieven en ervaringen.

Onderwijs Hybride docent

Werken als hybride docent: motieven en ervaringen.

Om het baan-combineren in het onderwijs te laten slagen, zijn inspanningen nodig van zowel de hybride docent zelf, als ook van de organisaties waar deze werkzaam is. Er is echter weinig bekend over hoe hybride docenten het combineren van banen ervaren. Marian Thunnissen (Universiteit Utrecht, Fontys) en Roos van Rijn (High Select) onderzochten de werkbeleving van hybride docenten en de aspecten die van invloed zijn op de keuze om het baan-combineren wel of niet te continueren.

Spelen op de werkvloer: Daag jij jezelf al uit?

Dimitri van der Linden, Yuri Scharp (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Spelen op de werkvloer: Daag jij jezelf al uit?

Gamification is het fenomeen waarbij medewerkers meer gemotiveerd raken voor hun werk door hun werktaken te benaderen alsof het een spel is. Hoe werkt gamification? En voor wie? Hoe kan het in de praktijk worden toegepast? Yuri Scharp (Erasmus Universiteit) ontving voor zijn onderzoek Gamification: A Bottom-up Approach de David van Lennep Scriptieprijs. 

Suikerriet plukken is niet hetzelfde als hypotheken verkopen

Suikerriet plukken is niet hetzelfde als hypotheken verkopen

Kilian Wawoe maakt duidelijk dat prestatiebeloning in complexe werksituaties niet werkt. Waarom niet? En hoe moet het dan wel? Laten we in onze oren knopen dat prestatie niet ‘slechts’ de resultante is van motivatie, maar bovenal van vaardigheid. En bonussen hebben niet zozeer in absolute, maar vooral in relatieve zin effect. Wawoe noemt dit het ‘Blaricum-syndroom’.

De toekomst van HR Performance Management: tijd voor verandering?

De toekomst van HR Performance Management: tijd voor verandering?

In het standaard beoordelingssysteem staat het beoordelingsgesprek centraal. Maar het lijkt erop dat zowel werkgever als werknemer deze systematiek als demotiverend en inefficiënt ervaren. Om de stand van zaken binnen de HR wereld te peilen vonden gesprekken plaats in vijf organisaties (o.a. een bank, een universiteit, netbeheerder). Wat zijn actuele thema’s in het  HR-beleid en hoe gaan organisaties om met de sterktes van hun werknemers?

Leerkracht creëert met Sterke Punten Challenge meer vrijheid voor de kinderen

Floreo groen

Leerkracht creëert met Sterke Punten Challenge meer vrijheid voor de kinderen

Leerkracht Iris de Reus (groep 1/2) gaf 'haar' kinderen ruimte om vrijheid te pakken en zelf te kiezen welke taken ze wanneer oppakken. "De kinderen kiezen zelf wanneer ze met welk werkje aan de slag gaan, zodat ze zich meer eigenaar voelen. Mijn moeite om los te laten zat hem erin dat ik eigenlijk een gebrek aan vertrouwen bij de kinderen had dat ze het zouden oppakken." Iris deelt haar ervaringen met de Sterke Punten Challenge.

Herkenning van sterke kanten voor bevlogen werknemers

Team collega's samenwerken overleg talent

Herkenning van sterke kanten voor bevlogen werknemers

Wat zijn uw sterke kanten? Het is een vraag die regelmatig bij sollicitatiegesprekken wordt gesteld, maar waaraan vervolgens in veel organisaties weinig aandacht wordt besteed als mensen eenmaal in dienst zijn. Hannah L. Moore van de Erasmus Universiteit Rotterdam, doet promotieonderzoek naar Sterke Punten - in haar eerste traject onderzocht ze de soorten werkgerelateerde sterke kanten van werknemers. In dit artikel beschrijft ze haar bevindingen en wat deze kunnen betekenen voor de praktijk.

Download gratis boek 'Tango op de werkvloer'

Download gratis boek 'Tango op de werkvloer'

Aukje Nauta bespreekt theorie, onderzoek en praktijkvoorbeelden om aan te tonen dat rondom inzetbaarheid van werknemers doorbraken nodig zijn. Een must-read voor HR-professionals, cao-onderhandelaars, OR-leden en iedereen die bezig is met de vraag hoe arbeidsrelaties volwaardiger kunnen worden in deze snel veranderende wereld.

Talent Management aan de Nederlandse universiteiten

Universiteit Twente

Talent Management aan de Nederlandse universiteiten

Bij de Universiteit Twente wordt gewerkt aan een 'talentenpool' voor alle medewerkers. Deze pool moet talenten van medewerkers en posities verbinden en een lerende omgeving creëren voor talent management. Hoe identificeer je talenten, hoe ontwikkel en erken je talenten, en hoe behoud je talenten?

Scherp in werk

Sterk in Werk

Scherp in werk

Scherp in werk is het resultaat van een omvangrijk onderzoeksproject naar arbeidsmotivatie. Vijf onderzoeksteams en -adviesbureaus ontwikkelden vijf nieuwe methodieken die zijn getest in verschillenden organisaties. Dit boek beschrijft achtergrond en opzet van de methodiek, de praktische uitwerking en de resultaten. Scherp in werk inspireert om vanuit een ander perspectief te kijken naar HR-thema's als arbeidsmotivatie, zelfsturing, job crafting, sociale innovatie en employability.

"Ik kan nu nog beter doen waar ik goed in ben"

Floreo Sterke Punten Challenge

"Ik kan nu nog beter doen waar ik goed in ben"

Deelnemer Bibianne Findhammer (leerkracht groep 8) vertelt haar ervaring met de Sterke Punten Challenge. "Ik laat de kinderen nu zelf plannen maken hoe ze hun leerdoelen gaan halen. Ik geef ze mee dat niks goed of fout is, het leren mag op je eigen manier. De kinderen zetten zich enorm in, ze zijn zeer gemotiveerd. Wat een energie! En ikzelf kan veel gerichter en met aandacht begeleiden."

De onzichtbare vijanden van zelforganisatie

platte band

De onzichtbare vijanden van zelforganisatie

Er zijn organisaties die voorzichtig stappen nemen naar meer zelforganisatie en er zijn ook organisaties die volledige zelforganisatie omarmen, bijvoorbeeld in de vorm van holocratie. De voorvechters gaan er vol vuur in, maar keren soms gehavend en opgebrand terug uit de voorste linies. Ze blijken niet bestand tegen de meest gangbare vorm van organiseren, te weten top-down organiseren. Wat gebeurt er nu precies in die voorste linies?

The end of HR as we know it...

sterk werk

The end of HR as we know it...

Functionerings- en beoordelings-systematieken liggen onder vuur. Wat is er aan de hand? Moet de mens in de functie passen of is er ruimte om werk aan te passen aan de interesses en mogelijkheden van werkenden? In dit artikel verkennen we knelpunten en spreken we Marianne van Woerkom (Universiteit Tilburg) over de Sterke Punten-benadering als mogelijk alternatief.

Kinderen stimuleren om hun kwaliteiten te zien

Floréo Sterke Punten Challenge - basisscholen

Kinderen stimuleren om hun kwaliteiten te zien

Deelnemer Petra Burik (leerkracht kleutergroep) vertelt haar ervaring met de Sterke Punten Challenge. "Ik wil kinderen stimuleren dat ze hun eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van anderen zien. Mijn sterke punt is dat ik heel positief ben en vanuit de kracht van positiviteit structuur kan bieden." Samen met collega’s van Floréo-scholen reflecteer je op je challenge en help je elkaar verder. 

Anders werken. De wereld verbeteren met een boek

Anders Werken - boekcover

Anders werken. De wereld verbeteren met een boek

‘Anders Werken. Vijftig verhalen over sociale innovatie’ is geschreven door praktijkmensen: ondernemers, wetenschappers, studenten, HR-adviseurs, directeuren, vakbondsbestuurders, werknemers en zzp-ers. Zij tonen aan hoe mensen en organisaties erop vooruitgaan als we het werk anders organiseren, op een andere manier leiding geven, mensen ontwikkelen en belonen. En hoe je dat doet in de praktijk van alledag.

Pionieren naar Nieuw Organiseren

Pionieren naar Nieuw Organiseren

Broosz heeft naar aanleiding van de Community of Practice Nieuw Organiseren het boekje ‘Pionieren naar Nieuw Organiseren’ uitgegeven. De praktijkverhalen in deze publicatie zijn interessant voor iedereen die bezig is met een transformatie van Oud Organiseren naar Nieuw Organiseren. Soms gaat het over eigen worstelingen en persoonlijke stappen, dan weer over een gekozen veranderaanpak. Ook komen ondersteunende modellen en verschillende theorieën aan bod, maar – zoals het een Community of Practice betaamt – steeds is daarbij de praktijk leidend.

Zelfsturing is niet te implementeren

Team samenwerking rijnlands model

Zelfsturing is niet te implementeren

"We wilden een organisatie ontwikkelen vanuit het Rijnlands gedachtegoed: weinig bureaucratie, en maatwerk leveren dicht bij de cliënt." Ervaringen en tips van manager organisatieontwikkeling Karin Geschiere (Lokalis) voor organisaties die pionieren in een veranderende context. "Belangrijk is dat we de mensen die anders denken niet wegsturen of proberen te veranderen, maar juist omarmen."

Zes criteria voor samenwerken

Samenwerken. Doel of middel?

Zes criteria voor samenwerken

Saskia Nijs over de zes belangrijkste criteria bij samenwerken. "Samenwerken is geen doel op zich, maar een methode om samen iets neer te zetten." Saskia Nijs is adviseur en onderzoeker, verbonden aan de VU in Amsterdam, columnist voor het FD en partner van een adviesbureau.

Natuurlijk Werken: stap uit het keurslijf

WIN bijeenkomst Den Haag

Natuurlijk Werken: stap uit het keurslijf

Een van de conclusies van de challenge van Werken in Netwerken is dat er tijd nodig is om zich een nieuwe werkvorm eigen te maken en uit het keurslijf te stappen. Pas na het bewust doorlopen van een aantal stappen krijg je de benodigde skills onder de knie en kan het een blijvend effect sorteren. "De toekomst van werk is hún toekomst. Daarom moeten juist twintigers veel meer de lead hebben in de omkering om werk aan mensen aan te passen."

Fair leadership: optillen in plaats van neerdrukken

Fair leadership: optillen in plaats van neerdrukken

Fair leadership: optillen in plaats van neerdrukken

Cor Unum is een kleine, ambachtelijke keramiekfabriek. Lotte Landsheer geeft er leiding aan enkele tientallen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, vrijwilligers en studenten die samen designobjecten produceren. Hier werken mensen niet omdat ze moeten, maar omdat ze er plezier aan beleven. En: er zijn nauwelijks regels.Het geheim van Lotte Landsheer en Cor Unum: fair leadership.

Conflicten in organisaties, niet altijd negatief

conflict kantoor office team

Conflicten in organisaties, niet altijd negatief

Conflicten in organisaties kosten tijd, veroorzaken slechte beslissingen of leiden ertoe dat goede werknemers hun baan opzeggen of minder gemotiveerd raken. Maar conflicten kunnen ook een positieve bijdrage leveren aan het functioneren en presteren van individuen en teams in organisaties. 

Zelfscan voor conflicthantering in het nieuwe werken

Zelfscan voor conflicthantering in het nieuwe werken

Hoe is de beleving van conflicten bij het nieuwe werken? Ontstaan er nieuwe soorten conflicten door de veranderingen in werkwijze die met (de invoering van) HNW gepaard gaan? Hoe kan je conflicten succesvol aanpakken en oplossen als je elkaar veel minder ziet? Interview met dr. Cathy van Dycke over project 'Zonder wrijving geen glans'. Inclusief zelfscan.

Beter belonen in organisaties

Beter belonen in organisaties

Beter belonen in organisaties

Volgens welke uitgangspunten belonen ondernemingen en non-profit organisaties hun managers en personeel? Wat voor resultaten zijn daarmee bereikt? Deze vragen staan centraal in dit boek van hoogleraar A&Opsychologie Henk Thierry, waarbij het accent ligt op hoe de beloning beter kan worden vormgegeven. Beter zowel voor de organisatie als voor de medewerkers.

Zonder wrijving geen glans: over de opbrengst van conflicten

Nienke Wiersma

Zonder wrijving geen glans: over de opbrengst van conflicten

Hoe moet je bij het nieuwe werken omgaan met conflicten? Ontstaan er door de veranderingen in werkwijze nieuwe soorten conflicten? En hoe succesvol kan je conflicten aanpakken en oplossen als je elkaar veel minder ziet? Interview met Nienke Wiersma, jurist en MfN-registermediator.

Naar nieuw organiseren: praktijkkennis is een must

organiseren

Naar nieuw organiseren: praktijkkennis is een must

Onderzoek bevestigt dat die beweging naar 'Sociale Innovatie' en Nieuw Organiseren betekenisvol en kansrijk is. Volgens Prof. Henk Volberda hebben investeringen in sociale innovatie een drie keer zo groot effect op innovatiesucces dan investeringen in technologische innovatie. Een achtergrondartikel inclusief veel leestips.

Making Talent Work

Making Talent Work

Organisaties selecteren mensen op hun talenten, maar eenmaal binnen worden ze gemanaged op hun tekorten. Marianne van Woerkom onderzoekt tijdens haar NSvP/NIAS-fellowship hoe dit kan worden omgekeerd: hoe de talenten en kwaliteiten van individuele mensen kunnen worden gemanaged.

Bang voor Conflict?

Bang voor Conflict?

Bang voor Conflict?

Of het nu gaat om kleine irritaties, hoogoplopende ruzies, langdurige koude oorlog, of stevige meningsverschillen, conflicten in organisaties zijn aan de orde van de dag. En hoewel die conflicten vaak negatief doorwerken op de onderlinge verstandhouding, de werkprestaties en het psychisch welbevinden van betrokken partijen, zijn er tal van functionele, positieve consequenties te onderkennen. 'Bang voor conflict' door Carsten de Dreu biedt een gedegen overzicht van de psychologische grondslagen van conflicten in organisaties.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons