Op 5 juni gingen leden van verschillende netwerken aan de slag met het thema innoveren door verschil. Met ruim tachtig enthousiaste mensen kwamen we bijeen in het Museum voor Communicatie voor de conferentie, en tegelijkertijd Slimmernetwerk Café: ‘Ruimte voor innovatie: vertrouw op verschil!’ Centrale vraagstelling: Hoe profiteren organisaties optimaal van de verschillende achtergronden en competenties van medewerkers? Wat is ervoor nodig om dat verschil toe te laten en te benutten voor kwaliteit en innovatie in organisaties? Lees hier de  samenvatting van de conferentie en bekijk de foto's en het beeldblog.

Opening: waarom, hoe en wat?
Sonia Sjollema, directeur NSvP en Chris Sigaloff, voorzitter Kennisland en betrokken bij het Slimmernetwerk openden de conferentie. Zij gaven een korte toelichting op het doel en de uitgangspunten van de conferentie:

  • Why: Wat kunnen organisaties met het benutten van verschil bereiken? Stel het doel en de businesscase centraal, niet de zichtbare verschillen en het doelgroepenbeleid. Onderzoek welke verschillen in perspectief en achtergrond in teams aanwezig zijn en gebruik die om het innovatief vermogen van de organisatie te vergroten.
  • How: Sluit aan bij de kennis en ervaring die is opgedaan op het terrein van Sociale Innovatie.
  • What: Zoek naar manieren om kennis al doende verder te ontwikkelen (d.m.v. Doetanks/experimenten) en te verspreiden (toolbox).

De conferentie is een opmaat om ideeën, ideeën voor experimenten en tools te verzamelen en netwerken te verbinden die in de verdere concretiseren een rol willen spelen. Dat is ook de reden dat de conferentie in een hechte samenwerking tussen de NSvP en het Slimmernetwerk is georganiseerd.

Presentatie Vincent ter Woert, programma maker Tuvalu Media
Het tv-programma ‘Ali B. op volle toeren’ brengt twee totaal verschillende werelden bij elkaar: die van bekende zangers van het Nederlandse lied (waaronder Willeke Alberti, Ronnie Tober en Lenny Kuhr) en die van jonge rappers van nu. Vincent ter Voert, creative producer bij Tuvalu Media, is de bedenker van dit succesvolle en bekroonde concept, dat een prachtig en aansprekend voorbeeld is van het bij elkaar brengen en benutten van verschil. “Die oudere artiesten kenden Ali B. nauwelijks, laat staan de rappers die hij meenam - daar zouden ze op straat liefst een blokje voor omlopen. Bovendien lieten we de deelnemers iets doen wat ze hun hele leven nog niet hadden gedaan, dus waren ze bloedzenuwachtig. Maar al na de eerste proefuitzending bleek dat beide partijen elkaar in de muziek meteen ‘vonden’.  Volgens Vincent zijn er uit de ervaringen met het programma factoren te benoemen, waaronder het benutten van verschil succesvol verloopt: Randvoorwaarden om met succes twee werelden bij elkaar te brengen: Zorg voor geruststelling, zodat mensen zich – ondanks de grote verschillen - op hun gemak voelen, biedt herkenningsmogelijkheden in een gezamenlijk doel of een gedeelde passie, ondersteun met aanmoediging, maak het onbekende aantrekkelijk door avontuur en uitdaging te beloven: je gaat iets heel spannends doen, biedt veiligheid en zorg voor onderling respect: zodat deelnemers  zich kwetsbaar durven op te stellen.

Presentatie Hans Peters, Voorzitter Nationale DenkTank
Hans Peters licht het uitgangspunt van Nationale DenkTank kort en krachtig toe: Mensen die in alle vrijheid vanuit verschillende achtergronden creatief samenwerken komen tot innovatie. Daarom versterkt diversiteit innovatie. In de aanpak van DenkTank is dat uitgangspunt op een specifieke manier vormgegeven: ‘Denk aan twintig talentvolle jongeren tussen de 20 en de 30 jaar uit diverse disciplines, zoals biologie, natuurkunde, wiskunde, sociale wetenschappen. Zij buigen zich gezamenlijk over een maatschappelijk probleem en zoeken hier praktische oplossingen voor. Oneerbiedig gezegd: we stoppen ze – onder professionele begeleiding van onze partners zoals McKinsey – vier maanden in een hok en zorgen dat ze veel kennis over het onderwerp krijgen’. Ook organisaties die willen innoveren kunnen deze principes toepassen: zorg voor uiteenlopende perspectieven, betrek ook mensen van buiten de organisatie die met frisse blik naar een probleem kijken, betrek bijvoorbeeld diverse netwerken (toeleveranciers, klanten enz.) zorg voor een duidelijke doel en een gestructureerde manier van werken en creëer randvoorwaarden waarin mensen zich vrij voelen zich te uiten en hun ideeën naar voren te brengen.

De Tien Ronde Tafel dialogen
Na deze inspirerende voorbeelden waren de deelnemers aan het woord om rond verschillende thematafels van gedachte te wisselen over voorwaarden en mogelijkheden om verschil beter te benutten in organisaties.  Onderwerpen waren: generatieleren, het overbruggen van belangentegenstellingen in cross-functionele teams, effectieve brainstormtechnieken, benutten van verschillen in internationale teams, etnisch ondernemerschap, stimuleren van zelfsturing en intrapeneurship, leiderschap, de samenwerking tussen leidinggevende, individu en team tot het verder brengen van werkvormen ontwikkeld in de Nationale Danktank en de Doetanks van het Slimmernetwerk.

Afsluiting
We hebben een belangrijke stap gezet om met elkaar een toolbox te ontwikkelen met daarin instrumenten die innoveren vanuit verschil in de praktijk tot een success kunnen maken. Tevens wilden we 5 juni vooral benutten om een beweging te creeren die de vele afzonderlijke discussies over vernieuwen vanuit diversiteit structureel met elkaar zal gaan verbinden.

De discussie over diversiteit gaat door, evenals de zoektocht naar werkende instrumenten en mensen die hiermee in de praktijk aan de slag willen. Online en offline. Doe mee of houd ons in de gaten op :

www.slimmernetwerk.nl
www.innovatiefinwerk.nl

Of op LinkedIn: Slimmer werken in het Openbaar Bestuur en Innovatief in Werk

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons