Wat doet het opgroeien tussen culturen met de ontwikkeling van je persoonlijke identiteit, en waar loop je als global nomad tegenaan in professionele omgevingen? Psychologe Jutta König onderzocht de culturele meerstemmigheid van global nomads, en ontwikkelde een methodiek om de complexiteit van multiculturele posities en het acculturatieproces bespreekbaar te maken. Op 23 mei 2012 verdedigde ze haar proefschrift Moving Experience. Complexities of Acculturation aan de Universiteit voor Humanistiek.

Interactie tussen loonbaanbegeleiders en hooopgeleide vluchtelingen
König onderzocht onder meer de interacties tussen loopbaanbegeleiders en hoog opgeleide vluchtelingen tijdens coaching trajecten. Zij toonde een kloof aan die wordt veroorzaakt doordat migranten hun anders-zijn verbergen en wordt veroorzaakt doordat het omgaan met verschil in eerste instantie ongemakkelijke gevoelens oproept. Zo worden subtiele discursieve strategieën zichtbaar waardoor het opnemen van diversiteit in organisaties moeizaam van de grond komt of niet beklijft.

PEACE-methodiek
König benadrukt dat mensen met een hybride identiteit een duidelijke verbindende en vertolkende meerwaarde hebben in onze mondialiserende samenleving: “Meestal wordt er over acculturatie heel simpel gedacht. Alsof er één dominante cultuur is in onze publieke ruimte waar een nieuweling zich aan moet aanpassen en zijn vorige cultuur moet loslaten.” Maar dat is een karikatuur van de werkelijkheid. Königs onderzoek toont aan dat een cultuur belichaamd is en dat acculturatie voor alle betrokkenen niet alleen een cognitief, maar ook een emotioneel leerproces is met de potentie om naar een nieuw bewustzijnsniveau te transformeren. Zij ontwikkelde een methodiek genaamd Personal Emotional Account of Cultural Experience (PEACE) waarmee de complexiteit van multiculturele posities en het acculturatieproces helder en bespreekbaar gemaakt kan worden.

Lezen? Bestellen kan via de VU University Press

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons