Interview met Martha Meerman

Martha Meerman interview Diversiteit

Martha Meerman, lector gedifferentieerd Human Resource Management aan de Hogeschool van Amsterdam geeft haar mening over diversiteit en de economische crisis: kennis van diversiteit kan bijdragen aan het oplossen van de crisis. En de nadruk op het denken in businesscases leidt niet tot gewenste uitkomsten, maar tot korte termijn verwachtingen die vaak niet waar gemaakt kunnen worden. De vruchten van diversiteitsbeleid pluk je pas op de langere termijn.

Businesscase
Martha Meerman betreurt het dat binnen bedrijven speciale aandacht voor een etnisch divers personeelsbestand alleen nog mogelijk is als dat past binnen de zogeheten ‘Businesscase’. Het risico is dan groot dat wordt gefocused op korte termijn resultaten en dat uit efficiëntie overwegingen dan gewerkt wordt met standaard instrumenten waarbinnen diversiteit vaak ontbreekt. De ervaring leert dat binnen bedrijven weinig ruimte en prioriteit is om te experimenteren en nieuwe ideeën tot bloei te brengen als het gaat om de ontwikkeling en inzet van mensen. Als er al aandacht is, dan is er sprake van doelgroepenbeleid, van beelden over de ideale werknemer, in plaats van recht doen aan de verschillen tussen werknemers en hiervan opportuun gebruik te maken.

Bijzondere aandacht blijft nodig
Martha Meerman concludeert hieruit dat in de praktijk positieve en specifieke aandacht voor diversiteit nodig blijft, en dan niet vrijblijvend. De overheid zou bij bedrijven en instellingen moeten afdwingen het vraagstuk serieus te nemen. Zeker in deze economisch mindere tijd dreigt een aantal groepen buiten de boot te vallen en daarmee het kind van de (crisis)rekening te worden. De mogelijke vervanging van oudere werknemers in de toekomst vraagt juist in tijden van crisis zorgvuldig omgaan met ouderen, openstaan voor onervaren jongeren die van zeer diverse afkomst zijn en ruimte geven aan leren en professionalisering om na de crisis er volop tegenaan te kunnen gaan.

Kennis als sleutel
Omdat we nog te weinig weten van diversiteit zijn registratie en monitoring van belang en is onderzoek nodig om discriminatie te voorkomen en mensen tot hun recht te laten komen. Het gaat om de werkelijke verhoudingen tussen ouderen en jongeren en om de situatie van etnische minderheden op de werkvloer. Dit levert kennis op voor de praktijk. De opgedane kennis kunnen HRM professionals inzetten bij de ontwikkeling van bedrijfsinstrumenten. Ook kunnen zij ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld omgangsvormen op het werk. Dit biedt gelijke mogelijkheden voor werknemers waarbij zowel werknemers als werkgevers verantwoordelijkheden hebben. Zo zouden vrouwen meer risico’s moeten durven nemen, ze zijn nu vaak te afwachtend. Sprekende voorbeelden zijn de vrouwelijke HBO afgestudeerde van niet westerse afkomst die begint met een baan op MBO niveau om een gedegen start te kunnen maken, de ‘eenkennige’ netwerken van allochtonen en autochtonen, en het zich te goed willen aanpassen van nieuwkomers om erbij te mogen horen.

Een beleid dat gericht is op gelijke mogelijkheden - met bijbehorend instrumentarium - voorkomt discriminatie evenals het uitblijven van een divers personeelsbestand dat nodig is om als bedrijf te overleven. De kennis van diversiteit kan bijdragen aan het oplossen van de crisis, is de stellige overtuiging van Martha Meerman.

Informatie over Martha Meerman: https://www.hva.nl/profiel/m/e/m.g.m.meerman/m.g.m.meerman.html

Rol van het lectoraat
Het lectoraat van de Hogeschool van Amsterdam wil een spin zijn in het web van kennis, ervaring en praktijk op het gebied van gedifferentieerd HRM. Gedifferentieerd Human Resource Management wil daarbij benadrukken dat human resources, werknemers dus, verschillen en dat in het strategisch en operationeel management het omgaan met die verschillen onvermijdelijk is. Martha Meerman is sinds januari 2004 lector Gedifferentieerd Human Resource Management aan deze hogeschool. Een van de projecten binnen het lectoraat is: Een ontwikkeling in kleur, over leren van docenten in het beroepsonderwijs. Het verslag gaat over de ervaringen en knelpunten van (multiculturele) teams in onderwijsinstellingen en welk rol teams spelen bij leerprocessen in multiculturele studentenpopulaties. Daarbij is aandacht voor de betekenis van informele netwerken (community of practice) en interculturele competenties.

 

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons