Onderzoek als interventie

De toenemende multiculturaliteit in de studentenpopulatie is een grote verandering voor het hoger en middelbaar beroepsonderwijs. In de docentenpopulatie is de afspiegeling vaak nog ver te zoeken en ook leren over etnische diversiteit is niet vanzelfsprekend. Alleen als er sprake is van een gedeelde visie over wat deze toenemende diversiteit betekent voor de professionaliteit kan het tot teamleren komen. Om tot deze gedeelde visie te komen zijn (zelf)onderzoek en dialoog van belang.

De ontwikkelde methodiek start met een onderzoeksfase, waarin informatie wordt verzameld over de organisatiecontext en de uitvoeringspraktijk in het desbetreffende onderwijsteam. Aan de hand van een diagnosemodel wordt onder meer de attitude van het team ten opzichte van diversiteit in kaart gebracht. Teamleden gaan hiervervolgens over in gesprek.

Het is vaak de eerste keer dat teamleden open over het onderwerp praten en dat alleen heeft al een enorme meerwaarde. Daarmee kan een goede start gemaakt worden met een leerproces. De praktijk is weerbarstig: het valt niet altijd mee om een open dialoog over dit onderwerp van de grond te krijgen. Belangrijk is om met het gesprek over etnische diversiteit aan te sluiten bij de dominante opvatting over diversiteit van het team. Pas dan ontstaat er vaak ruimte om te praten over de gewenste situatie. ‘Als je te hard van stapel loopt kunnen gevoelens van onmacht snel omslaan in weerstand’, aldus Jeanine Spierings, een van de onderzoekers.

Meer informatie: 
Dr. Martha Meerman, Jeanine Spierings
Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Gedifferentieerd HRM
a.g.a.m.spierings@hva.nl

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons