Saniye Celik ontwikkelde bij de politie een aanpak om verschillen tussen teamleden te benutten voor het oplossen van een organisatievraagstuk. Kenmerkend voor de aanpak is de koppeling met het primaire proces. Werken aan een inclusieve cultuur en tegelijk de vruchten plukken van diversiteit gaan hand in hand.

Hoe ziet de aanpak eruit?
Het doel van de methode is om divers samengestelde werkteams te ondersteunen bij het versterken van hun onderlinge band en hen te stimuleren hun diversiteit in te zetten om de doelen van de organisatie te behalen. Daarbij wordt voortgebouwd op twee al bestaande modellen: het ASPIRE-model, gericht op het vormen van een inclusieve identiteit, en het Creative Problem Solving-model van Parnes en Osborne (1950), bekend van de brainstormsessies. Het creatief oplossen van problemen vraagt om een brede inventarisatie van ideeën. Door het zoeken naar zo veel mogelijk verschillende inzichten en uitstel van oordeel, worden verschillen beter benut. Het team ervaart dat oplossingen daar beter van worden.

Verschillend zijn en toch een sterke inclusieve identiteit hebben, hoe kan dat?
Identificatie is een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van elke groep. In diverse groepen gaat dat minder vanzelfsprekend dan bij homogenere groepen. Aan de hand van het ASPIREmodel wordt gekeken naar de identiteiten die in het team aanwezig zijn. Je kan hierbij denken aan culturele en etnische achtergrond, geslacht, functie, opleiding, seksuele oriëntatie, leeftijd, persoonlijkheid, et cetera. De deelnemers werken in steeds wisselende subgroepen. Hierdoor wordt duidelijk dat teamleden op bepaalde aspecten van elkaar verschillen, maar op andere aspecten ook overeenkomst ervaren.

Wat is vernieuwend aan deze aanpak?
Het benutten van verschillen voor organisatiedoeleinden lijkt nog weinig te gebeuren. De methode laat zien hoe door een aantal interventies een hechte groep gecreëerd kan worden waarin diversiteit beter benut wordt.

De resultaten van dit project zijn opgenomen in het boek; Diversiteit hoofd hart en buik
De aanpak is ook digitaal beschikbaar via de link naar Google books

Meer informatie:
Mw.drs. Saniye Celik, senior beleidsadviseur
Diversiteit van het ministerie voor Binnenlandse Zaken,
Saniye.Celik@minbzk.nl

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons