In het kader van de NSvP-subsidieronde rond diversiteit wordt vanuit het instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid gewerkt aan ontwikkeling van het programma Caleidoscoop. Caleidoscoop is een driedaagse interventie die gericht is op het doorbreken van barrières rond diversiteit en het leren benutten van diversiteit bij creatieve processen.

Waarom Caleidoscoop? De culturele diversiteit in organisaties neemt mondjesmaat toe. En als organisaties culturele diversiteit toelaten, dan wordt de diversiteit vaak onvoldoende benut. Erkennen van diversiteit zorgt voor onzekerheid. Het maakt het lastiger om eenheid in de groep te ervaren, er ontstaan gemakkelijker conflicten. Uit een behoefte aan veiligheid richten groepen zich vaak op wat zij delen in plaats van dat wat hen van elkaar onderscheidt. De unieke inbreng van groepsleden blijft daardoor onderbelicht. Het programma helpt groepen om deze barrières te overwinnen en positieve uitkomsten van diversiteit te realiseren.

In het Grieks betekent Caleidoscoop “mooi beeld zien”. Om creatief te zijn is variatie nodig. Immers, groepsleden met een verschillende achtergrond kunnen unieke perspectieven inbrengen bij het oplossen van problemen. Recent onderzoek laat zien dat cultureel diverse groepen betere ideeën genereren. Het benutten van diversiteit lukt alleen als groepsleden het lef hebben over de eigen grenzen heen te kijken en zich openstellen voor afwijkende perspectieven in de groep.

Programma
Inhoudelijk bestaat het programma uit groepssessies die gericht zijn op:

  • ontwikkeling van een meer inclusieve identiteit: het creëren van een eenheid in de groep waarbinnen mensen erbij kunnen horen, en ook uniek kunnen zijn;
  • effectief omgaan met angst en weerstand: zicht krijgen op eigen angsten en weerstanden rond diversiteit en daar iets mee doen.
  • zien en ervaren van de waarde van diversiteit: het daadwerkelijk voelen van de energie die loskomt als verschillen de ruimte krijgen en het definiëren van de kansen die diversiteit biedt voor het team.

Speelruimte
De doelgroep bestaat uit cultureel diverse teams die belemmeringen ervaren rond diversiteit, of meerwaarde willen realiseren vanuit diversiteit. Het gaat om bestaande teams of andere duurzame eenheden van samenwerking. Voor het programma is het belangrijk dat de deelnemers voldoende speelruimte hebben om richting te geven aan hun doelen en werkwijze, meestal teams op strategisch of tactisch niveau. Op dit moment hebben drie try-outs van Caleidoscoop plaatsgevonden met de politie, de zorg en een ministerie als deelnemende organisaties.

Prof. dr. Karen van Oudenhoven-van der Zee,
Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid,
Rijksuniversiteit Groningen
Hent Hamming, Adfomovere, Bureau voor Marketing
en Communicatie

Thema's

Onderwerpen

Reacties

Ik ben geïnteresseerd in de methodiek ivm eventuele toepassingsmogelijkheden in de sector K&C. Is het mogelijk deze in te zien? Zijn er mensen die deze methodiek toepassen waar ik mee in gesprek kan? Hoor graag!

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons