Een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken is nodig om te bereiken dat werkenden duurzaam en productief inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Preventie is daarvoor cruciaal: voorkomen moet worden dat mensen door hun werk of arbeidsomstandigheden gezondheidsschade oplopen en daardoor uitvallen. 

Preventie loont
Preventie loont, zowel voor de werkgever, voor de werkende en voor de samenleving als geheel. Dat staat in een ontwerpadvies van de SER over het stelsel voor gezond en veilig werken. Het is het eerste advies waar  Aukje Nauta – bijzonder hoogleraar voor de NSvP-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam – als kroonlid van de SER aan meewerkte. 

Het ontwerpadvies gaat onder meer over de bedrijfsgezondheidszorg, het melden van beroepsziekten en toezicht en de handhaving door de Inspectie SZW. Het ontwerpadvies bepleit een verkenning voor het beleid op de lange termijn voor de bedrijfsgezondheidszorg. Lees meer over het advies, en download het rapport op de SER-website.

Thema's

Onderwerpen

Reacties

Volgens mij is vitaal en competent langer doorwerken ook een eigen keuze. Ik ben er een groot voorstander van dat medewerkers in de middenfase van het leven (tussen 45 en 50 jaar) onderzoeken wie ze werkelijk zijn en een levensmissie op stellen die vitaliseert. Zelf investeren verhoogd de arbeidskansen en is volgens mij rendabel. Medewerkers moeten daarbij niet wachten op overheden en werkgevers en zeker niet tot ze 55+ zijn. Een tweede of derde carrière, waarbij ze de kans krijgen opnieuw uitgedaagd te worden in het werk, blijft helaas voor velen nog buiten beeld maar is van groot belang om gezond en zinvol langer door te werken. Doorbreek de mythe rond 50+ en ga zelf aan de slag is mijn motto. Lees het artikel naar aanleiding van mijn symposium over dit onderwerp en kijk ook eens naar de video op http://www.amra.nl/vitaliteit-coaching.html

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons