Hoe houd je zuivelnomaden employable?

Hoe houd je het werk aantrekkelijk voor mensen die er al heel lang zitten? Dat is niet het grootste punt van zorg voor FrieslandCampina, aldus Jeroen Elfers, HR Director Nederland. ‘Die groep maakt de meerderheid van het personeelsbestand uit, en die loopt echt niet weg. Bij ons gaat het vooral om beweging op gang brengen: instroom, doorstroom, uitstroom.

Als het om employability gaat, is FrieslandCampina bepaald niet maatgevend voor de situatie in de gemiddelde Nederlandse onderneming. Het bedrijf kampt met een snel vergrijzend personeelsbestand in de fabrieken en het probleem is niet zozeer om ouderen zo lang mogelijk aan het werk te houden, als wel om jongeren te laten instromen.

Herplaatsbaar of niet
Na de recente fusie van Friesland Foods en Campina is employee development en employability een echt zwaartepunt in het HRM-beleid. Elfers: ‘Elke keer als je een fabriek sluit, zie je dat een derde goed herplaatsbaar is, een derde is opleidbaar en een derde is niet of nauwelijks meer te herplaatsen. Bepaalde groepen in de organisatie zullen dus opnieuw de schoolbanken in moeten om langer inzetbaar te blijven. Maar de medewerkers hebben nogal wat weerstand tegen ontwikkeling en verandering: wij houden elk jaar opleidingsbudget over. Veel medewerkers doen jarenlang hetzelfde type werk en zijn niet erg gemotiveerd om na te denken over employability. Men denkt: als de nood aan de man komt, wordt iedereen toch wel herplaatst. Wij hebben namelijk van oudsher een sociaal beleid dat zich richt op het leiden van werk naar werk. De meeste reorganisaties bij ons gaan zonder gedwongen ontslag.’

Kennisdrain
Elfers noemt nog een aandachtspunt: ‘De komende jaren gaat een grote groep medewerkers met pensioen, dat is een kennisdrain van jewelste. We maken nu een vijf- en tienjarenplan voor kwaliteit en kwantiteit in de personeelsbezetting. Om te beginnen hebben we sinds 2004 het Young Waves-plan. Daarmee willen we een geforceerde instroom van 15- tot 17-jarigen bewerkstelligen. Het is een concept van leren en werken ineen: twee tot drie dagen naar school, de overige dagen in de fabriek. De jongeren worden begeleid door ervaren operators die zichzelf het vak hebben geleerd. Dat werkt naar beide kanten heel motiverend: de jongeren krijgen de vakkennis van de ouderen snel mee, en de ouderen worden getriggerd om weer een opleiding te gaan doen, want ze willen niet achterblijven bij die jonge gasten.
Met het oog op ons verouderende personeelsbestand is een Fit en Vitaal-traject gestart. Ook zijn we bezig met periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (pago’s) om mensen individueel te adviseren over hun levensstijl.’

Instroom van jongeren
Je alleen maar richten op de groep boven de 50 is een kortetermijnoplossing, beseft men bij FrieslandCampina. Daarom is – naast geforceerde instroom van jongeren – het employable maken van de middengroep het belangrijkste punt van aandacht. Voor die groep is onder andere een programma als WCOM (World-class-operations-management) een bruikbaar instrument om medewerkers te stimuleren zelf efficiencyverbeteringen aan te brengen voor de werkzaamheden die ze verrichten. Zo ontstaat er een proces van lijnefficiency en kwaliteitsverbetering. Dat slaat volgens Jeroen Elfers wel aan. ‘Je legt de verantwoordelijkheid voor verbeteringen veel meer bij de lijn zelf. Zo stond een zakkenlader (een apparaat waarmee kazen in zakken geseald worden) vaak stil wegens storingen. Dat bleek voor een deel het gevolg van verkeerd schoonmaken. De werknemers kwamen er zelf achter dat je die lijn met veel minder hoge druk moet schoonmaken. Daar maken ze voor hun collega’s dan een zogeheten ‘1-puntsles’ van: een heel kort lesje op geplastificeerde blaadjes. Zo hangt er op een gegeven moment een klapper met allerlei informatie, die ook heel handig is voor nieuwe collega’s. Bijkomend voordeel: het wordt makkelijker om mensen uit te wisselen over verschillende productielijnen heen. Multi-inzetbaarheid dus, en dat is ook weer een manier om mensen langer employable te houden. Al met al zijn er nog volop kansen om de employability bij FrieslandCampina te verbeteren.’

Thema's

Onderwerpen

Reacties

Beste Loes, Bekend probleem waar Friesland/Campina mee kampt. Doordat werkgevers als werknemers beperkt hebben geinvesteerd in opleiding en ontwikkeling wordt naar gelang men ouder wordt dit steeds moeilijker. wat vaak hierbij vergeten wordt is dat oudere werknemers wel willen ontwikkelen en opleidingen willen volgen, maar doordat men lang dezelfde taken heeft uitgevoerd (het risico van de functieverblijfsduur), niet echt in ontwikkeling en leren heeft gezeten wordt de onzekerheid en angst om te falen steeds groter. in de praktijk wordt dit in organisaties vaak beoordeeld als veranderweerstand of weinig verandervermogen. belangrijk is om dergelijke drempels samen te overbruggen en deze werknemers een stuk lef en durf om te leren terug te geven. Als adviseur, onderzoeker en docent hiermee de nodige ervaringen opgedaan. De eerste hobbel is genomen, de organisatie laat zien dat men er iets mee wil. M.i. is dit een van de kernvraagstukken van organisaties de komende jaren, met de 2 oudere generaties. Peter Dona, Dona HR Advies & docent Avans Plus.

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons