Met haar scriptie ‘Van diversiteitsmanagement naar prestaties' heeft Tanachia Ashikali de Albeda Scriptieprijs 2011 gewonnen. Ze deed onderzoek onder ambtenaren naar de invloed van diversiteitsmanagement op HRM-uitkomsten en de rol van de leidinggevende.

Anneke van Doorne

Moeten we ons zo zoetjesaan niet neerleggen bij het Nederlandse 1,5 verdienersmodel? Positieve actie, meer kinderopvang, ouderschapsverlof. Sinds de jaren ’70 zijn beleidsmakers druk met het stimuleren van vrouwen op de arbeidsmarkt. Toch blijven we in Nederland kampioen deeltijdwerken. Is dit nu niet gewoon wat vrouwen willen?

jongeren werk

Tussen de jongeren die de arbeidsmarkt betreden bestaat een scherpe tweedeling. Het boeiend witboek ‘de grenzeloze generatie op de arbeidsmarkt’ werd gepubliceerd door Manpower en onderzoeksbureau Motivaction. Het boek biedt veel praktische inzichten en tips over hoe met deze nieuwe werknemers om te gaan.

vrouwen werk

Vrouwen voelen zich gelukkiger als ze een baan hebben waarin ze zich kunnen ontwikkelen, blijkt uit het Energiek geluksonderzoek van Lof Media.

Hoe houd je zuivelnomaden employable?

Hoe houd je het werk aantrekkelijk voor mensen die er al heel lang zitten? Dat is niet het grootste punt van zorg voor FrieslandCampina, aldus Jeroen Elfers, HR Director Nederland. ‘Die groep maakt de meerderheid van het personeelsbestand uit, en die loopt echt niet weg. Bij ons gaat het vooral om beweging op gang brengen: instroom, doorstroom, uitstroom.’

Afbeelding bij Soulprogramma voor Zorg en Welzijn

Bedrijfskundige paradigma’s uit het industriële tijdperk hebben de ziel uit de zorg gehaald. Die ziel komt terug als er weer ruimte wordt gegeven aan het zelforganiserende vermogen van intrinsiek gemotiveerde professionals. Het Soulprogramma biedt daarvoor het platform.

Dr. Ir. M.C.D.P. Weggeman

Wetenschappers moeten een deel van hun tijd in de praktijk werken, vindt Mathieu Weggeman, hoogleraar Innovatiemanagement aan de Technische Universiteit Eindhoven. De kloof tussen theoretische kennisontwikkeling en praktische toepassing – die welhaast onoverbrugbaar lijkt – is hem een doorn in het oog.

Lang stond innovatie gelijk aan het opnemen in de praktijk van nieuwe wetenschappelijke kennis. Het denken over kennistransfer is de laatste jaren echter veranderd. In dit artikel aandacht voor de basale vragen: wat is kennis? Hoe ontstaat nieuwe kennis? En wordt ontwikkelde kennis eigenlijk wel toegepast?

Was u vaker tevreden over het advies van een oudere huisarts dan van een jongere? Of is het net andersom? En hoe zit dat met verkopers, politieagenten of een verzorgende? En als leeftijd verschil maakt, door welke kwaliteiten komt dat dan? In een internetpeiling gaven 687 respondenten hun mening over de invloed van leeftijd op hoe beroepsbeoefenaren worden ervaren.

Alex Bunjes

De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) verbindt al meer dan vijftien jaar wetenschap en praktijk en verspreidt kennis over employability, motivatie, sociale innovatie en diversiteit met behulp van verschillende media. De NSvP zoekt daarbij nadrukkelijk naar nieuwe manieren van kennisontwikkeling, waarbij samenwerking tussen praktijk en wetenschap een noodzakelijke voorwaarde vormt.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons