Ila Kasem

De krapte op de arbeidsmarkt noodzaakt werkgevers te investeren in een diverse samenstelling van het personeelsbestand. Dit demografische argument alléén is echter te mager om er een echt succes van te maken.

Crossfunctionele teams worden binnen bedrijven steeds vaker ingezet, om op die manier snel en effectief gebruik te maken van de kennis en kunde van de betrokken personen. Onder andere om tot creatieve oplossingen te komen of om innovatieve producten te bedenken. Er is de afgelopen jaren veel onderzoek geweest naar het effect van dit type teams, maar de resultaten lopen uiteen. Een crossfunctioneel team brengt namelijk ook nadelen mee zoals meningsverschillen, verschillende belangen, en conflicten. In mijn onderzoek wilde ik onderzoeken hoe de positieve effecten van een crossfunctioneel team op een praktische manier kunnen worden versterk en de negatieve effecten worden verminderd. Hierbij stond de teamleider centraal, aangezien een teamleider de aangewezen persoon is om het beste uit een team naar boven te halen.

Inzet en motivatie van medewerkers zijn van groot belang voor de prestaties van de organisatie. Nieuwe ontwikkelingen, zoals langer doorwerken en krapte op de arbeidsmarkt, noodzaken bovendien om in te zetten op behoud en inzetbaarheid van medewerkers. Met de MOTIVATIEwijzer heeft u een concreet instrument in handen om in gesprek te raken over inzetbaarheid en motivatie.

Miljoenen euro´s geven bedrijven en organisaties uit aan het werven van jonge werknemers. Het binnenhalen van deze zogenaamde generatie Y is één, maar het vasthouden is de andere grote uitdaging voor de komende jaren.

Job craften verbetert relatie werknemer en leidinggevende. Dat stelde Jan de Jonge in zijn inleiding, hoogleraar A&O-psychologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. En adviseerde hij: vervang het woord Human Resource Management door Human Partnership Management. Hij sprak tijdens het symposium Scherp in Werk van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek. Thema’s van het symposium waren arbeidsmotivatie in het algemeen en job craften in het bijzonder.

De DISCovery-methodiek is gericht op het herstellen van de balans tussen inspanning, werkhulpbronnen en herstel. Hierbij ligt de nadruk op sociale innovatie, ofwel meer arbeidsmotivatie door het vernieuwen van arbeid en organisatie en door het optimaliseren van arbeidsgedrag. Hier vindt u een korte beschrijving van de ontwikkelde interventiemethode.

Een training die medewerkers activeert en ze bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk naar eigen wens in te vullen. Oorspronkelijk ontwikkeld voor online gebruik en met een e-coach op afstand, maar ook hier te downloaden als werkboek. De methodiek is ontwikkeld door Schouten en Nelissen samen met de Universiteit van Utrecht.

Erasmus Universiteit Rotterdam EUR
Deze job-craftingmethodiek is gebaseerd op een online feedbackinstrument waarbij medewerkers (digitaal) een aantal vragen beantwoorden en persoonlijke feedback krijgen over hun werksituatie. De methodiek kent drie stappen en kan worden ingezet om werknemers bewust te maken van het niveau van hun taakeisen en hulpbronnen op het werk en van de invloed die ze zelf kunnen uitoefenen om deze te veranderen. 

Met succesvolle job crafting kan een bijdrage worden geleverd aan het langdurig boeien en binden van medewerkers in een steeds krapper wordende, en vergrijzende arbeidsmarkt. De Job Crafting Training (JCT) is gericht op het ondersteunen van werknemers bij het zelf vormgeven (craften) van een plezierige en zinvolle werkomgeving. De interventie bestaat uit een aantal fases:

Innovatie hoeft niet altijd radicaal vernieuwend te zijn. Het gaat vaak over nieuwe verbindingen. Het boek Retro Innovatie is de laatste publicatie van het NCSI en de boekpresentatie op vrijdag 6 april is tegelijkertijd de lancering van de website www.retroinnovatie.nl, waar het e-book gratis te downloaden is.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons