Miljoenen euro´s geven bedrijven en organisaties uit aan het werven van jonge werknemers. Het binnenhalen van deze zogenaamde generatie Y is één, maar het vasthouden is de andere grote uitdaging voor de komende jaren.

Job craften verbetert relatie werknemer en leidinggevende. Dat stelde Jan de Jonge in zijn inleiding, hoogleraar A&O-psychologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. En adviseerde hij: vervang het woord Human Resource Management door Human Partnership Management. Hij sprak tijdens het symposium Scherp in Werk van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek. Thema’s van het symposium waren arbeidsmotivatie in het algemeen en job craften in het bijzonder.

De DISCovery-methodiek is gericht op het herstellen van de balans tussen inspanning, werkhulpbronnen en herstel. Hierbij ligt de nadruk op sociale innovatie, ofwel meer arbeidsmotivatie door het vernieuwen van arbeid en organisatie en door het optimaliseren van arbeidsgedrag. Hier vindt u een korte beschrijving van de ontwikkelde interventiemethode.

Een training die medewerkers activeert en ze bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk naar eigen wens in te vullen. Oorspronkelijk ontwikkeld voor online gebruik en met een e-coach op afstand, maar ook hier te downloaden als werkboek. De methodiek is ontwikkeld door Schouten en Nelissen samen met de Universiteit van Utrecht.

Erasmus Universiteit Rotterdam EUR
Deze job-craftingmethodiek is gebaseerd op een online feedbackinstrument waarbij medewerkers (digitaal) een aantal vragen beantwoorden en persoonlijke feedback krijgen over hun werksituatie. De methodiek kent drie stappen en kan worden ingezet om werknemers bewust te maken van het niveau van hun taakeisen en hulpbronnen op het werk en van de invloed die ze zelf kunnen uitoefenen om deze te veranderen. 

Met succesvolle job crafting kan een bijdrage worden geleverd aan het langdurig boeien en binden van medewerkers in een steeds krapper wordende, en vergrijzende arbeidsmarkt. De Job Crafting Training (JCT) is gericht op het ondersteunen van werknemers bij het zelf vormgeven (craften) van een plezierige en zinvolle werkomgeving. De interventie bestaat uit een aantal fases:

Innovatie hoeft niet altijd radicaal vernieuwend te zijn. Het gaat vaak over nieuwe verbindingen. Het boek Retro Innovatie is de laatste publicatie van het NCSI en de boekpresentatie op vrijdag 6 april is tegelijkertijd de lancering van de website www.retroinnovatie.nl, waar het e-book gratis te downloaden is.

Om gemotiveerd te blijven voor je werk hoef je niet altijd op zoek naar iets nieuws. Het boek 'Scherp in werk', door Jan de Jonge, Maria Peeters, Sonia Sjollema en Hieke de Zeeuw (redactie)  stelt organisaties in staat de arbeidsmotivatie van medewerkers flink te verhogen door hen ambities, interesses, capaciteiten en de werksituatie zelf aan te laten pakken. Zelfsturing of sleutelen aan je werk (job crafting) is hierbij een succesvol instrument.

Door technologische ontwikkeling verdwijnen er banen en door de uitstroom van babyboomers ontstaat er een tekort aan personeel. In Oost-Groningen is er hogere werkloosheid dan in Zeeland en werkt een hoger percentage mensen in de sociale werkvoorziening dan in de stad Utrecht. Vanuit verschillende perspectieven neemt de behoefte aan een meer flexibele arbeidsmarkt toe. Flexibiliteit tussen regio’s en tussen verschillende bedrijfstakken wordt daarbij steeds belangrijker.

Vakbonden en werkgevers werken in bedrijven volop samen rond het thema ‘duurzame inzetbaarheid’. Dat blijkt uit het boekje ‘Duurzaam meedoen’ dat de vakbonden De Unie, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten samen met werkgeversvereniging AWVN in november 2011 publiceerden. In het boekje worden tien praktijkvoorbeelden beschreven van bedrijven waar werknemers en werkgever samenwerken aan duurzame inzetbaarheid. Het gaat daarbij om projecten gericht  op verduurzaming van de inzet van arbeid.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons