De NSvP is door het ministerie van SZW als partner gekozen om de activiteiten van Div Management voort te zetten. De NSvP integreert de bestaande Div-instrumenten en -dienstverlening in haar eigen activiteiten, onder het motto: Ruimte voor innovatie: vertrouw op verschil. Sonia Sjollema, directeur van de NSvP: ‘We gaan kennis ontwikkelen en organisaties ondersteunen bij het benutten van verschil voor het verbeteren en vernieuwen van dagelijkse bedrijfsprocessen.’

De KIA-foto laat zien in hoeverre Nederland op koers ligt om rond 2020 in de top vijf van de kennis- en innovatielanden te belanden. Dat gebeurt door zestig indicatoren een groene, oranje of rode kleur toe te kennen.

In deze tweede voortgangsrapportage van de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 is vooruitgang te zien in de Nederlandse kennissamenleving. Nederland maakt kans om weer tot de top 5 van kennislanden te gaan behoren. Nederland staat nu op de zevende plaats in de 'Global Competitiveness Index'. 

Kennis en Innovatie Foto 2011: Werk aan de winkel om in 2020 in top 5 kenniseconomieën te komen. 

Het boek 'Tango op de werkvloer. Een nieuwe kijk op arbeidsrelaties' van NSvP hoogleraar Aukje Nauta is nu gratis te downloaden. Met waardebepaling achteraf wil Aukje fondsen verzamelen voor het aanstellen van een AiO.

Hoe komt het dat sommige mensen enthousiast, fit en gemotiveerd gewoon doorwerken tot ver na hun pensioen en anderen het liefst op hun 55ste al stoppen? Dr. Annet de Lange, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit, doet onderzoek naar  wat ouder wordende werknemers uitdaagt om duurzaam inzetbaar te blijven. Dat doet ze in allerlei grote en kleine organisaties, bij een uitzendbureau voor 65-plussers en in een laboratorium.

Leiderschap en dialoog vormen de belangrijkste fundamenten voor duurzame inzetbaarheid van (oudere) werknemers. Hoe geef je dat vorm in de praktijk? En wat werkt er echt?
In 2012 organiseerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aan dit thema gewijd congres, waarvoor een bundel uit met daarin een aantal toegankelijke wetenschappelijke artikelen over het thema duurzame inzetbaarheid uitkwam.

Oudere werknemers zijn meer divers dan jongere collega’s. Om hen gemotiveerd en inzetbaar te houden is een werkomgeving nodig die ruimte biedt aan die diversiteit. Annet de Lange ontwierp, samen met Aukje Nauta  en Saskia Görtz een praktisch model dat werknemers en leidinggevenden inzicht biedt in de factoren die bijdragen aan een lang, fit en gemotiveerd werkzaam leven.  Het model gaat in op vakbekwaamheid, privésituatie, psychosociale beleving en algemene gezondheid van werknemers. Het biedt werknemers én leidinggevenden beknopt aanknopingspunten voor de belangrijkste vragen die aan de orde kunnen komen, welke problemen zich voor kunnen doen en wat mogelijke oplossingen zijn. Het model staat in de bijlage.

Ila Kasem

De krapte op de arbeidsmarkt noodzaakt werkgevers te investeren in een diverse samenstelling van het personeelsbestand. Dit demografische argument alléén is echter te mager om er een echt succes van te maken.

Crossfunctionele teams worden binnen bedrijven steeds vaker ingezet, om op die manier snel en effectief gebruik te maken van de kennis en kunde van de betrokken personen. Onder andere om tot creatieve oplossingen te komen of om innovatieve producten te bedenken. Er is de afgelopen jaren veel onderzoek geweest naar het effect van dit type teams, maar de resultaten lopen uiteen. Een crossfunctioneel team brengt namelijk ook nadelen mee zoals meningsverschillen, verschillende belangen, en conflicten. In mijn onderzoek wilde ik onderzoeken hoe de positieve effecten van een crossfunctioneel team op een praktische manier kunnen worden versterk en de negatieve effecten worden verminderd. Hierbij stond de teamleider centraal, aangezien een teamleider de aangewezen persoon is om het beste uit een team naar boven te halen.

Inzet en motivatie van medewerkers zijn van groot belang voor de prestaties van de organisatie. Nieuwe ontwikkelingen, zoals langer doorwerken en krapte op de arbeidsmarkt, noodzaken bovendien om in te zetten op behoud en inzetbaarheid van medewerkers. Met de MOTIVATIEwijzer heeft u een concreet instrument in handen om in gesprek te raken over inzetbaarheid en motivatie.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons