Wie is ook alweer de klassieke figuur die ontdekte dat hij proza sprak? Zijn naam is me ontschoten, maar ik lijk wel een beetje op hem, want sinds kort snap ik dat ik ooit aan job crafting heb gedaan. Bijvoorbeeld tijdens het geven van hoorcolleges voor grote groepen studenten. Jarenlang was het lastig om orde te houden; de hele tijd liep ik op mijn tenen voor de klas. Totdat ik een andere houding aannam. Ik ging me gedragen als een gast die is uitgenodigd om in een gezelschap iets te vertellen. Een goede gast begint pas te praten als iedereen naar hem wil luisteren.

Job crafting is een mooi instrument bij loopbaan-ontwikkeling, maar wie moet het initiatief nemen? Werkgevers roepen al gauw argwaan en onrust op, zeker bij laaggeschoolde werknemers.

Het kan anders, bewijst FNV Bondgenoten. In 2009 werd een loopbaanproject gestart, waarin job crafting een extra dimensie kreeg. Kaderleden worden bij de bond tot loopbaanconsulent opgeleid en geven hiermee niet alleen hun eigen carrière een nieuwe impuls, maar ook die van collega’s.

Met job crafting kan iedereen zijn werk interessanter, uitdagender en leuker maken. Vijf proeven met job crafting en innovatief werken staan in het boek Scherp in Werk. Onderzoekers Maria Peeters en Jan de Jonge werkten eraan mee en deden praktijkonderzoek.

De NSvP is door het ministerie van SZW als partner gekozen om de activiteiten van Div Management voort te zetten. De NSvP integreert de bestaande Div-instrumenten en -dienstverlening in haar eigen activiteiten, onder het motto: Ruimte voor innovatie: vertrouw op verschil. Sonia Sjollema, directeur van de NSvP: ‘We gaan kennis ontwikkelen en organisaties ondersteunen bij het benutten van verschil voor het verbeteren en vernieuwen van dagelijkse bedrijfsprocessen.’

De KIA-foto laat zien in hoeverre Nederland op koers ligt om rond 2020 in de top vijf van de kennis- en innovatielanden te belanden. Dat gebeurt door zestig indicatoren een groene, oranje of rode kleur toe te kennen.

In deze tweede voortgangsrapportage van de Kennis en Innovatie Agenda 2011-2020 is vooruitgang te zien in de Nederlandse kennissamenleving. Nederland maakt kans om weer tot de top 5 van kennislanden te gaan behoren. Nederland staat nu op de zevende plaats in de 'Global Competitiveness Index'. 

Kennis en Innovatie Foto 2011: Werk aan de winkel om in 2020 in top 5 kenniseconomieën te komen. 

Het boek 'Tango op de werkvloer. Een nieuwe kijk op arbeidsrelaties' van NSvP hoogleraar Aukje Nauta is nu gratis te downloaden. Met waardebepaling achteraf wil Aukje fondsen verzamelen voor het aanstellen van een AiO.

Hoe komt het dat sommige mensen enthousiast, fit en gemotiveerd gewoon doorwerken tot ver na hun pensioen en anderen het liefst op hun 55ste al stoppen? Dr. Annet de Lange, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit, doet onderzoek naar  wat ouder wordende werknemers uitdaagt om duurzaam inzetbaar te blijven. Dat doet ze in allerlei grote en kleine organisaties, bij een uitzendbureau voor 65-plussers en in een laboratorium.

Leiderschap en dialoog vormen de belangrijkste fundamenten voor duurzame inzetbaarheid van (oudere) werknemers. Hoe geef je dat vorm in de praktijk? En wat werkt er echt?
In 2012 organiseerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aan dit thema gewijd congres, waarvoor een bundel uit met daarin een aantal toegankelijke wetenschappelijke artikelen over het thema duurzame inzetbaarheid uitkwam.

Oudere werknemers zijn meer divers dan jongere collega’s. Om hen gemotiveerd en inzetbaar te houden is een werkomgeving nodig die ruimte biedt aan die diversiteit. Annet de Lange ontwierp, samen met Aukje Nauta  en Saskia Görtz een praktisch model dat werknemers en leidinggevenden inzicht biedt in de factoren die bijdragen aan een lang, fit en gemotiveerd werkzaam leven.  Het model gaat in op vakbekwaamheid, privésituatie, psychosociale beleving en algemene gezondheid van werknemers. Het biedt werknemers én leidinggevenden beknopt aanknopingspunten voor de belangrijkste vragen die aan de orde kunnen komen, welke problemen zich voor kunnen doen en wat mogelijke oplossingen zijn. Het model staat in de bijlage.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons