Laagopgeleide WW’er vaak aan de slag als uitzendkracht

Laagopgeleiden met een WW-uitkering vinden bijna even vaak weer werk als middelbaar- en hoogopgeleiden. Wel hebben zij een grotere kans om terug te vallen in de WW. Dit komt omdat laagopgeleiden relatief vaak seizoenswerk doen en aan het werk gaan als uitzendkracht. Dat staat in het rapport ‘Kansen voor laagopgeleiden’ dat UWV vandaag heeft uitgebracht. Uit de studie blijkt dat er vooral kansen zijn voor laagopgeleiden in de techniek, transport en logistiek.

“Een leercultuur is essentieel voor individueel en nationaal succes”

Een verslag van de SER bijeenkomst Nationale Skills Strategie

“Een leercultuur is essentieel voor individueel en nationaal succes”.

Hoe overleven jongeren op de arbeidsmarkt van morgen?

Er is een gestage stroom publicaties op gang gekomen over digitalisering en robotisering. Belangrijke boodschap: robotisering is niet iets dat ons overkomt, we hebben een keuze. Ook wij pleiten voor een Omkering gericht op een menswaardige toekomst van werk, waarbij werk zich aanpast aan de mens - in plaats van andersom. 

Hoera, de robots komen! De toekomst van hands-on werk.

robotisering arbeid arbeidsmarkt

Het doembeeld van de nooit zieke of zeurende robot die ons werk afpakt, doemt op. De robot staat symbool voor de veranderende arbeidsmarkt door de komst van technologie: automatisering, productie thuis via 3D-printing, online diensten. Het zorgt voor grote verschuivingen in de vraag naar arbeid. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Niet alleen voor de middenbanen. Ook traditioneel en arbeidsintensief werk in bijvoorbeeld de schoonmaakbranche. Taken gaan verdwijnen en vraagt aanpassingsvermogen van iedereen, zo bleek tijdens een bijeenkomst over dit onderwerp op het

Oproep aan werkgevers: sta open voor 50-plus

De 51-jarige buurvrouw die nu haar universitaire kennis en ervaring inzet voor vrijwilligerswerk. De 57-jarige man van je collega die niet meer weet waar hij zich nog meer moet inschrijven om aan werk te komen. Je 53-jarige schoonzus die op social media zeer actief is om zichzelf te profileren op de arbeidsmarkt maar tot nu toe tevergeefs.

4e bijeenkomst leernetwerk: ontwikkelbanen

Op 9 oktober 2013 kwamen experts uit wetenschap en praktijk in het leernetwerk Job Engineering bij elkaar om gezamenlijk de constructies van ontwikkelbanen te verkennen. Wat zijn de kenmerken van banen of smart job waarin ontwikkeling van medewerkers is ingebouwd. Hoe is ook zonder beroep te doen op formele opleiding en cursussen toch ontwikkeling te stimuleren?

2e bijeenkomst leernetwerk: springplankbanen

Op 5 maart 2013 kwamen experts uit wetenschap en praktijk in het leernetwerk Job Engineering bij elkaar om de mogelijkheden van springplankbanen te bediscussiëren. Welke aanpakken maken het mogelijk om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld langdurig werklozen, wajongers, arbeidsgehandicapten, een springplank te bieden naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt? Wat zien werkgevers als obstakels en hoe zijn deze mogelijk te overwinnen?

Maak baan voor een nieuwe generatie

Jongeren hebben het niet makkelijk op de arbeidsmarkt nu de economische crisis al een poos aanhoudt. Dit rapport laat zien dat jongeren met een niet-westers allochtone achtergrond hierdoor extra hard getroffen worden. Hun opleidingsniveau is de afgelopen jaren is toegenomen maar hun positie op de arbeidsmarkt is niet verbeterd.
Wat zijn de oorzaken? En wat moet er gebeuren om deze jongeren volop mee te laten doen op de arbeidsmarkt?

Functieherontwerp vergroot kansen voor Wajongers op arbeidsmarkt

Samen met de Universiteit Maastricht ontwikkelde het UWV de methode inclusief herontwerp van werkprocessen. Hiermee kunnen bedrijven nieuwe vormen van arbeidsdeling toepassen, zodat er meer kansen ontstaan voor het aannemen van jongeren met een arbeidshandicap. De methode wordt op dit moment in verschillende organisaties succesvol toegepast, onder meer in het Slotervaartziekenhuis.

Ila Kasem over 2013: mooie energie

Het is heel erg om je baan te verliezen, het is het afgelopen jaar velen overkomen. Ila Kasem, bestuurslid NSvP en managing partner bij Van de Bunt Adviseurs sprak met velen van hen. Hij zag voorbeelden van mensen bij wie daar iets goeds uit voortkwam. Mensen die op zoek gingen naar wat ze écht wilden. Dat inspireerde hem.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons