Analyse inzendingen NudgeChallenge

Tijdens het OmkeerEvent op 15 juni a.s. zal het winnende team van de NudgeChallenge bekend worden gemaakt, maar waar zijn onze NudgeTeams eigenlijk de afgelopen tijd mee bezig geweest?

“Een leercultuur is essentieel voor individueel en nationaal succes”

Een verslag van de SER bijeenkomst Nationale Skills Strategie

“Een leercultuur is essentieel voor individueel en nationaal succes”.

Best practices basis voor NL Skills Strategie

Er is een interessante bundel verschenen met best practices van samenwerkende organisaties die bijdragen aan skills ontwikkeling voor een leven lang leren. Het leren van de toekomst is één van de thema's waar de SER een actieve rol in speelt. In de inleiding wordt het belang hiervan beschreven: "Deze veeleisende tijd vraagt om grotere onderlinge betrokkenheid en samenwerking om ieders talent en vaardigheden tot ontwikkeling te brengen." Deze voorbeelden geven een aardig beeld van wat er al gebeurt op het vlak van samenwerking.

Ontwikkelen op basis van mentorschap

Ontwikkelen op basis van mentorschap

De NSvP werkt sinds 2016 met Challenges om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan een betere voorbereiding van jongeren op de arbeidsmarkt van morgen. De drie initiatieven die met subsidie van de NSvP een vervolgstap maken zijn: Heroes of the Sky, de Zomerondernemer en Werken in Netwerken.

7 reden waarom medewerkers elkaar niets kunnen leren - infographic

Infographic met 7 reden waarom medewerkers elkaar niets kunnen leren.

Deze infographic mag vrij verspreid worden

Vijf frisse ideeën voor de moderne arbeidsmarkt

Vijf frisse ideeën voor de moderne arbeidsmarkt

De toekomst van de arbeidsmarkt en de rol van flexwerk staan centraal in vijf visies van vijftig jonge Nederlandse denkers. Zij onderzochten in het ReflexLAB binnen en buiten de gebaande paden naar nieuwe mogelijkheden voor scholing, duurzame inzetbaarheid, moderne arbeidsvoorwaarden, de Europese arbeidsmarkt en minder starre scheiding van vast en flexibel werk.

Het perspectief van jongeren op de Nederlandse arbeidsmarkt

Dit rapport van ReflecT, Tilburg University, geeft een overzicht van de arbeidsmarktpositie van jongeren in Nederland. Jeugdwerkloosheid dient hierbij als uitgangspunt en wordt verbijzonderd naar opleidingsniveau. Daarnaast wordt jeugdwerkloosheid nadrukkelijk gecombineerd met andere arbeidsmarktkenmerken van jongeren. Vooral de tijdelijke baan karakteriseert het werk van jonge generaties. Dat heeft gevolgen, zowel voor het gemak waarmee jongeren een baantje kunnen vinden, als voor de kansen om met werk een stevige basis voor loopbaan en leven te creëren.

Dossier Jongeren en de arbeidsmarkt van morgen

Het is voor iedereen zichtbaar dat werk en de arbeidsmarkt veranderen door nieuwe technologieën, robotisering en flexibilisering. En dat vergt aanpassing. Van mens, werk en regelgeving. Volgens de NSvP vraagt het zelfs om een Omkering. Een omkering waarbij niet de mens zich aanpast aan het werk, maar het werk zich aanpast aan de basale behoeften van de mens. Om de discussie hierover in beweging te zetten organiseerde de NSvP een kompasmiddag.

Storify Kompasmiddag 17 november

Hylke van der Wal maakte een Storify van de Kompasmiddag . Jongeren en de toekomst van werk' van 17 november.

Basiscijfers Jeugd - mei 2015

Informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in Nederland van het UWV en Beroepsopleidingen bedrijfsleven uit mei 2015.

Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en SBB een beeld van de actuele kansen en mogelijkheden voor jongeren op de arbeidsmarkt en stagemarkt.
De gegevens in de Basiscijfers Jeugd kunnen het startpunt vormen voor gerichte actie en sectorale verdiepingen in de regio. Zo kunnen de basiscijfers een bijdrage leveren aan de invulling van de regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid. 

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons