Werken aan de robotsamenleving. Visies en inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en werkgelegenheid

Visies en inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en werkgelegenheid. Steeds vaker komen we in aanraking met robots en verregaande automatisering. Denk aan robotstofzuigers, zelfscankassa's of online tools waarmee je zelf juridische contracten kunt opstellen. De discussie over wat deze automatisering gaat betekenen voor toekomstige werkgelegenheid is losgebarsten in de media, de wetenschap en de politiek. De een ziet kansen met nieuwe mogelijkheden voor meer comfort, gezondheid en economische groei.

Loopbanen op weg naar duurzaamheid; over paden, hobbels en gidsen

Deze oratie door prof. dr. Judith H. Semeijn (Open Universiteit) gaat over hoe loopbanen voor mensen geoptimaliseerd kunnen worden. Over hoe mensen daar zelf aan kunnen bijdragen, maar ook wat daaraan bijgedragen kan worden vanuit organisaties en beleid. En hoe dit een duurzaam karakter kan krijgen.

The test and evaluation of a job crafting intervention in healthcare

De scriptie beschrijft de ontwikkeling en effectieve implementatie van een job crafting interventie waarbij een groep verpleegkundigen in de zorg ondersteund worden via een interventie om op zoek te gaan naar nieuwe manieren van werken. Deze interventie is gebaseerd op de job crafting theorie die werknemers als actieve actoren in hun werkomgeving beschouwd die in staat zijn zelf invloed uit te oefenen op de vormgeving en uitvoering van hun werk.

The bright and dark side of creativity and innovation

Lucas’ master scriptie gaat over creativiteit en innovatie in relatie tot arbeidsprestaties van werknemers. Het uitgangspunt van Lucas’ onderzoek is origineel en interessant: creatief en innoverend gedrag van medewerkers hoeft niet per se en niet altijd met betere arbeidsprestaties gepaard te gaan. Creativiteit en innoverend gedrag zouden ook contraproductieve effecten kunnen hebben op het niveau van arbeidsprestaties. Dit idee blijkt in dit onderzoek te worden bevestigd.

Feilbaar maakt veilig. Het effect van Team Resource Management op de cultuur van een intensive care

Karien Hammink onderzocht een thema dat elke dag wel in het nieuws komt: de soms grote fouten die organisaties en hun medewerkers en managers maken.  Na elke grote fout zijn politiek en media er vaak als de kippen bij om te roepen dat er gestraft moet worden. Barbertje moet hangen, zo is de common sense. Hammink concludeert uit haar onderzoek binnen een Intensive Care afdeling van een ziekenhuis juist het tegenovergestelde. Fouten moet je niet bestraffen, maar ervan leren. Teams die dat doen, worden steeds beter, waardoor de veiligheid voor – in dit geval – patiënten toeneemt.

Private payment versus public praise: effects of rewards and feedback on energy conservation in the workplace

Margriet heeft zich gewaagd aan een Echt Quasi-experiment zoals dat heet, uitgevoerd in de praktijk van een organisatie die producten en diensten levert op het gebied van duurzame energie. Ze wilde weten hoe werknemers te verleiden zijn tot energiebesparend gedrag. Zulk gedrag zou je met vragenlijsten kunnen proberen te meten, maar u en ik voelen aan dat dit alleen maar sociaal-wenselijke en dus onbetrouwbare antwoorden zou opleveren.

How can a team leader influence performance in a cross-functional team? The effects of diversity belief and conflict management

Diversiteit is een belangrijk maatschappelijk thema. Niet alleen in termen van vergrijzing, opleiding, man of vrouw, maar ook wat betreft verschillende culturele achtergronden. Diversiteit is ook voor de NSVP een belangrijk aandachtspunt. Er is de afgelopen jaren duidelijk sprake van een grotere wetenschappelijke aandacht voor dit thema.  

You want to be happier, healthier and more creative? Take a vacation! Influences of a long summer vacation on health, well-being and creativity!

Voor Jennifer was vakantie niet aan de orde, toen ze deze scriptie schreef. De hoofdvragen van de scriptie zijn: Nemen gezondheid en welbevinden van werkers toe wanneer ze met vakantie zijn geweest? Als er een positief vakantie effect is op genoemde zaken, hoe lang duurt dat dan? Hoe ontwikkelen ervaren gezondheid en welbevinden zich gedurende de vakantieperiode? Bevordert het hebben van vakantie de creativiteit van werkers? En hoe lang duurt dat effect? Hoe ontwikkelt werkgerelateerde creativiteit zich tijdens de vakantie?

The Merits of Attention Control in Musical Creativity

Inge Wolsink heeft de invloed van ‘Working Memory Capacity’ onderzocht op de ontwikkeling van creativiteit. Zij heeft dat gedaan door 32 cellisten, professionele studenten of goede amateurs, uit te nodigen drie opeenvolgende improvisaties te spelen van drie minuten. Deze werden opgenomen in een studio-omgeving. Een onafhankelijke jury beoordeelde vervolgens of er bij de drie opvolgende improvisaties sprake was van een toe- of afnemende creativiteit.

A Mindful Workforce? A diary study investigating effects of brief mindfulness

Er wordt soms nog met enige terughoudendheid naar gekeken. Toch zit de brille in de eenvoud. Iedereen kan het, het kost nauwelijks tijd en de gemeten effecten zijn zo interessant dat het uitnodigt om hier serieus naar te kijken. Wanneer we psychologisch onderzoek doen naar inzichten die de effecten van minder grijpbaar handelen proberen te vergroten dan begeven we ons op een minder begaand pad. De uitkomsten zijn statistisch valide, maar het onderzochte fenomeen behoort duidelijk (nog) niet tot de meer gangbare interventies.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons