duurzame inzetbaarheid

'Kalenderleeftijd slechte voorspeller inzetbaarheid'

Hoe komt het dat sommige mensen enthousiast, fit en gemotiveerd gewoon doorwerken tot ver na hun pensioen en anderen het liefst op hun 55ste al stoppen? Dr. Annet de Lange, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit, doet onderzoek naar  wat ouder wordende werknemers uitdaagt om duurzaam inzetbaar te blijven. Dat doet ze in allerlei grote en kleine organisaties, bij een uitzendbureau voor 65-plussers en in een laboratorium.

Hieke de Zeeuw

Kerend tij voor arbeidsmarktpositie van oudere werknemers?

Impressie van conferentie Duurzame inzetbaarheid ouder wordende werknemers door dr. Roel Cremer

Roel Cremer

Werkzame arbeidsrelaties voor een werkzame arbeidsmarkt

Leiderschap en dialoog vormen de belangrijkste  fundamenten voor duurzame inzetbaarheid  van (oudere) werknemers.  Hoe geef je dat vorm in de praktijk? En wat werkt er echt? Op 26 maart 2012 vond een aan dit thema gewijd congres plaats, georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Speciaal voor dit congres kwam een bundel uit met daarin een aantal toegankelijke wetenschappelijke artikelen over het thema duurzame inzetbaarheid.

Model voor loopbaanlange fitheid

Oudere werknemers zijn meer divers dan jongere collega’s.

NSvP

Debatreeks 'Kansen voor duurzame inzetbaarheid'

Hoe kunnen we duurzame inzetbaarheid bevorderen en talenten optimaal benutten? Die vraag stond centraal in de driedelige debatreeks Duurzame inzetbaarheid, georganiseerd door het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Rapport: Duurzame inzetbaarheid. Een verkenning naar nieuwe impulsen

Hoe blijven mensen duurzaam inzetbaar en benutten we talent optimaal? In de publicatie ‘Duurzame inzetbaarheid. Een verkenning naar nieuwe impulsen’  zijn de resultaten samengevat van een reeks debatten over duurzame inzetbaarheid die het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie tussen december 2011 en februari 2012 organiseerde.

www.kennisbanksocialeinnovatie.nl

Regionale en sectorale impulsen voor flexibele arbeidsmarkt

Door technologische ontwikkeling verdwijnen er banen en door de uitstroom van babyboomers ontstaat er een tekort aan personeel. In Oost-Groningen is er hogere werkloosheid dan in Zeeland en werkt een hoger percentage mensen in de sociale werkvoorziening dan in de stad Utrecht. Vanuit verschillende perspectieven neemt de behoefte aan een meer flexibele arbeidsmarkt toe. Flexibiliteit tussen regio’s en tussen verschillende bedrijfstakken wordt daarbij steeds belangrijker.

NCSI

Tien praktijkvoorbeelden duurzame inzetbaarheid

Vakbonden en werkgevers werken in bedrijven volop samen rond het thema ‘duurzame inzetbaarheid’. Dat blijkt uit het boekje ‘Duurzaam meedoen’ dat de vakbonden De Unie, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten samen met werkgeversvereniging AWVN in november 2011 publiceerden. In het boekje worden tien praktijkvoorbeelden beschreven van bedrijven waar werknemers en werkgever samenwerken aan duurzame inzetbaarheid. Het gaat daarbij om projecten gericht  op verduurzaming van de inzet van arbeid.

Archief NCSI

Onderzoek persoon-omgeving fit hypothese

Een werknemer met een promotie focus is meer gemotiveerd om een promotiegerichte taak (zoals uitbreiding klanten of productie) uit te voeren dan een taak die gericht is op het voorkomen van verliezen (zoals boekhouding kloppend maken). Deze hypothese was alleen in experimenteel laboratorium onderzoek  onderzocht en aangetoond. Via het NSVP project is de hypothese nu ook in een echte organisatie onderzocht.  Een verslag van Annet de Lange en Marjolein Wessels, Radboud Universiteit Nijmegen over Doorwerken in de baan die bij mij past? Een onderzoek naar het effect van persoon-omgeving fit op de werkmotivatie van oudere werknemers.

Annet de Lange, Marjolein Wessels

Hoe houd je zuivelnomaden employable?

Hoe houd je het werk aantrekkelijk voor mensen die er al heel lang zitten? Dat is niet het grootste punt van zorg voor FrieslandCampina, aldus Jeroen Elfers, HR Director Nederland. ‘Die groep maakt de meerderheid van het personeelsbestand uit, en die loopt echt niet weg. Bij ons gaat het vooral om beweging op gang brengen: instroom, doorstroom, uitstroom.’

Loes Meeuwissen

Contact

  • NSvP
  • Rijnkade 88
  • 6811 HD Arnhem
  • 026-4457800
  • 026-4439222

© 2014 NSvP - Miix