Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers

Hoogbegaafden zijn in potentie zeer waardevolle werknemers voor een organisatie. Met hun intelligentie en creativiteit kunnen zij een buitengewone bijdrage leveren aan het oplossen van problemen en de uitdagingen waarmee organisaties dagelijks worden geconfronteerd. Toch komen de talenten van hoogbegaafden op het werk niet altijd tot hun recht. Soms ervaren hoogbegaafden op het werk zelfs méér problemen dan anderen, bijvoorbeeld omdat ze zich vervelen en/of te weinig aansluiting ervaren in hun werk en werkomgeving.

Gepensioneerden Cornell University houden binding met bedrijf

Oudere werknemers op het werk

Jaap Achterbaan is onderzoeker bij de universiteit. Zijn werk is zijn leven en zijn leven is zijn werk. Hij heeft een specialistisch vakgebied waarover hij in zijn werkzame leven veel gepubliceerd heeft. Met 65 jaar gaat hij met pensioen. Er is een drukbezochte afscheidsreceptie waar veel lovende woorden gesproken worden. Maar waarom eigenlijk afscheid nemen? Liever zou hij nog betrokken blijven en zich af en toe nog nuttig maken, desnoods als vrijwilliger. En waarom eigenlijk niet?

NSvP kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI)

Het NSvP Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) is in 2011 opgericht door dr. Annet de Lange en prof. dr. Beatrice van der Heijden met subsidie van de NSvP. Het kennisnetwerk kent veel enthousiaste leden en voldoet aan een grote behoefte aan objectieve kennis en nieuwe inzichten over het thema Duurzame Inzetbaarheid. Daarom is besloten het netwerk voort te zetten ook nu de formele subsidierelatie met de NSvP is opgeheven. Beide kennisplatforms werken nog altijd samen, maar nu als twee gelijkwaardige samenwerkingspartners.

Voorbij Duurzame Inzetbaarheid

Voorbij Duurzame Inzetbaarheid!

Op naar continue ontwikkeling van mens en organisatie

Duurzame inzetbaarheid is in beweging. Eerst was het een vraagstuk van HR. Nu werken bedrijven toe naar een DI-beleid dat iets is van de hele organisatie. Er moet geen groot verschil meer zijn voor mensen tussen leren, werken en spelen en presteren. Dit gaat voorbij aan het “hokjes” denken.

Deze nieuwe manier van organiseren lukt alleen als zowel mens als organisatie zich continu ontwikkelen. Dan helpt duurzame inzetbaarheid uw organisatie en de resultaten vooruit!

Handboek Duurzame Inzetbaarheid wint publicatieprijs

Het handboek ‘Een leven lang inzetbaar’ van Dr. Annet H. de Lange en Prof. Dr. Beatrice I.J.M. van der Heijden is een uitgave van diverse kennispartners van het NSvP Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid. De beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen heeft in mei 2014 aan het handboek de BA&O-publicatieprijs 2014 toegekend.Het handboek behandelt duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen. De auteurs helpen de werkgever, (HR-) manager en personeelsfunctionaris op weg met het doorgronden van het thema duurzame inzetbaarheid en leveren een overzicht van wat in Nederland bekend is over duurzame inzetbaarheid. Het eerste hoofdstuk van het boek is hier te lezen. Voor geïnteresseerden heeft Johannes de Geus van Schouten en Nelissen een management summary geschreven. 

Dossier Duurzame Inzetbaarheid

In dit dossier verzamelen we artikelen, video's, onderzoek, publicaties en websites met informatie over Duurzame Inzetbaarheid. Aanvulling? Laat het ons weten!

Meetinstrumenten
Toolbox Duurzame inzetbaarheid Diverse meetinstrumenten in een overzicht.

Congres Van denken naar doen vanuit het Gelders Arbeidsmarkt Model

Op donderdagmiddag 2 oktober vindt de installatie plaats van Annet de Lange als lector Human Resource Management bij de HAN. Voorafgaand aan de installatie organiseert de HAN een congres in samenwerking met WZW, NKDI, SBI en de Zorgalliantie.

Programma Congres voortgang Gelders Arbeidsmarkt Model

Meer scholing en verantwoordelijkheid voor schilders

Meer scholing en verantwoordelijkheid voor schilders

Is permanente scholing voor veel werknemers heel gewoon, voor schilders is dat bepaald niet het geval. Je studeert tot je 19e en de rest van je - zeker veertigjarige - carrière doe je het daar mee. In de praktijk beheersen veel schilders lang niet alle facetten van het vak. Bij het onderhoud van één kozijn zijn soms zeven verschillende vaklieden nodig.

Oudere werknemers: het tegenbeeld

Hebben interventies om beelden van ouderen bij te stellen effect op in-, door- en uitstroombeslissingen? Het is bekend dat de vaak negatieve beeldvorming over oudere medewerkers hun kansen op werk en mogelijkheden binnen de organisatie beperken. Hierin verandering brengen vraagt om een tegenbeeld, een positievere beeldvorming over deze groep. Dit onderzoek beschrijft hoe drie organisaties, elk op een eigen manier, activiteiten ondernemen die bijdragen aan een genuanceerder beeld over oudere medewerkers. De onderzochte interventies zijn een levensfasetraining, individugericht leiderschap en clientvolgend werken.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons