diversiteit

Waarde van een creatief divers team

Wat is de relatie tussen creatief denken, diversiteit en innovatie? Amerikaans hoogleraar Scott E. Page kan het haarfijn uitleggen. ‘Geef mensen in een divers samengesteld team de vrijheid om hun creativiteit optimaal in te zetten voor de oplossing van een probleem en ze komen tot onverwacht innovatieve oplossingen.’ Dat zijn theorie werkt blijkt uit activiteiten van de Nationale DenkTank. Diirecteur Hans Peters legt uit hoe je met twintig ultra diverse jongeren maatschappelijke problemen kraakt.

Anne Gouweloos

Verslag en foto's: Ruimte voor innovatie: Vertrouw op verschil!

Op 5 juni gingen leden van verschillende netwerken aan de slag met het thema innoveren door verschil. Met ruim tachtig enthousiaste mensen kwamen we bijeen in het Museum voor Communicatie voor de conferentie, en tegelijkertijd Slimmernetwerk Café: ‘ruimte voor innovatie: vertrouw op verschil!’

Redactie

Rappen met oude sterren

Het tv-programma ‘Ali B. op volle toeren’ brengt twee totaal verschillende werelden bij elkaar: die van bekende zangers van het Nederlandse lied (waaronder Willeke Alberti, Ronnie Tober en Lenny Kuhr) en die van jonge rappers van nu. Vincent ter Voert, creative producer bij Tuvalu Media, is de bedenker van dit succesvolle en bekroonde concept. “Wat we deden is eigenlijk niet zo ingewikkeld: Je neemt iets wat een hele generatie mensen al kent uit het verleden. Dat steek je in een nieuw jasje waardoor het helemaal ‘van nu’ klinkt, en tegelijkertijd heel vertrouwd.”

Loes Meeuwissen

'Kalenderleeftijd slechte voorspeller inzetbaarheid'

Hoe komt het dat sommige mensen enthousiast, fit en gemotiveerd gewoon doorwerken tot ver na hun pensioen en anderen het liefst op hun 55ste al stoppen? Dr. Annet de Lange, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit, doet onderzoek naar  wat ouder wordende werknemers uitdaagt om duurzaam inzetbaar te blijven. Dat doet ze in allerlei grote en kleine organisaties, bij een uitzendbureau voor 65-plussers en in een laboratorium.

Hieke de Zeeuw

Hoe kunnen cross-functionele teams optimaal verschil benutten voor creativiteit en innovatie?

Crossfunctionele teams worden binnen bedrijven steeds vaker ingezet, om op die manier snel en effectief gebruik te maken van de kennis en kunde van de betrokken personen. Onder andere om tot creatieve oplossingen te komen of om innovatieve producten te bedenken. Er is de afgelopen jaren veel onderzoek geweest naar het effect van dit type teams, maar de resultaten lopen uiteen. Een crossfunctioneel team brengt namelijk ook nadelen mee zoals meningsverschillen, verschillende belangen, en conflicten. In mijn onderzoek wilde ik onderzoeken hoe de positieve effecten van een crossfunctioneel team op een praktische manier kunnen worden versterk en de negatieve effecten worden verminderd. Hierbij stond de teamleider centraal, aangezien een teamleider de aangewezen persoon is om het beste uit een team naar boven te halen.

Jeroen Schilderman

Professionalisering en diversiteit: leren aan de hand van een methodiek voor teams in organisaties

Het lectoraat gedifferentieerd Human Resource Management constateerde in het onderzoek.‘Een ontwikkeling in kleur’, dat docenten dilemma’s ervaren met hun multiculturele studentenpopulatie, maar deze dilemma’s niet delen met collega’s. Dilemma’s, ervaringen en opvattingen blijven persoonlijk en vinden vaak niet de weg naar het formele overleg waardoor deze ook niet in de centrale beleidskaders terecht komen. Hierdoor blijft het collectief leren beperkt, terwijl diversiteit in het studenten en/of klantenbestand juist specifieke eisen stelt aan de professionaliteit van de professional.

‘’Al het talent is nodig om welvaart te behouden’’

Moeten we ons zo zoetjesaan niet neerleggen bij het Nederlandse 1,5 verdienersmodel? Positieve actie, meer kinderopvang, ouderschapsverlof. Sinds de jaren ’70 zijn beleidsmakers druk met het stimuleren van vrouwen op de arbeidsmarkt. Toch blijven we in Nederland kampioen deeltijdwerken. Is dit nu niet gewoon wat vrouwen willen?

Hieke de Zeeuw

Diversiteit in een 'witte' organisatie

Filosofisch scholingsbureau Het Nieuwe Trivium verzorgt onder andere trainingen in het voeren van Socratische dialogen. Een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Noord-Holland met een overwegend ‘witte’ populatie wilde ‘diversiteit’ hoger op de agenda van teams en individuele medewerkers hebben, en zocht daarvoor een trainingsaanbod. De NSvP bracht beide partijen bij elkaar.

Denkfouten over diversiteit

Diversiteit wordt door wetenschappers en mensen uit de praktijk vanuit verschillende invalshoeken belicht. ‘De praktijk’ onderstreept met name de voordelen van diversiteit. Tegelijkertijd haalt ‘de wetenschap’ veel van de in de praktijk argumenten vóór diversiteit onderuit. Maar zowel praktijkmensen als onderzoekers maken denkfouten die het verder vormgeven, vergroten en stimuleren van diversiteit niet ten goede komen.

Contact

  • NSvP
  • Rijnkade 88
  • 6811 HD Arnhem
  • 026-4457800
  • 026-4439222

© 2014 NSvP - Miix