Vaak vindt leren, zoals wij het kennen, formeel plaats, in een cursus op opleiding, toch kan juist het informeel leren op de werkvloer veel bijdragen aan de ontwikkeling van werkenden. Naast dat de juiste vorm van leren (formeel of informeel) moet aansluiten bij de behoeften van werkenden, is het belangrijk om je als werkgever bewust te zijn van systematische denkfouten en overtuigingen die het leren kunnen belemmeren. Verschillende nudges (duwtjes in de goede richting) kunnen deze belemmeringen weghalen zodat er een optimale leeromgeving op het werk ontstaat.

Het is belangrijk om de belemmeringen om te leren en ontwikkelen goed in beeld te krijgen, omdat soms ten onrechte wordt gedacht dat werkenden niet willen of kunnen leren.
OntwikkelNudges zijn een relatief nieuw begrip, we hopen daarom dat er in de nabije toekomst meer kennis beschikbaar komt over het toepassen van nudging om medewerker ontwikkeling te stimuleren.
In dit artikel kun je lezen hoe je informeel leren kunt stimuleren door gebruik te maken van de werkcontext. Daarnaast zullen we ingaan op de denkfouten en gedachten die leren in de weg kunnen staan. Tenslotte, geven we een aantal suggesties om nudges in te zetten voor een optimale leeromgeving.

Het inzetten van nudges om werkenden te stimuleren om te leren en ontwikkelen, is nog een vrij nieuw begrip. De suggesties voor verbetering in dit artikel zijn gebaseerd op veelvoorkomende biases en belemmerende gedachten die tijdens het werk het leren in de weg kunnen staan. Ze zijn bedoeld als suggesties, ter ondersteuning van een gedragsbewust HR-beleid, dat werkenden helpt het gewenste leer- en ontwikkelgedrag uit te voeren.

In de bijlage is het volledige artikel te vinden.

 

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons